M-104

Woon-zorg visie

Status

23-11-2023:
1. Voorstel is om de punten omtrent het rappport wonen-zorg te bespreken op de startavond met het onderzoeksbureau die de nieuwe woonvisie gaat opstellen. Dit bureau start Q1 2024.
2. Dit is meegenomen in de criteria en vereisten bij de selectie van het onderzoeksbureau.
3. In samenspraak met het onderzoeksbureau zal gekeken worden hoe dit onderdeel kan worden meegenomen in het proces voor de woonvisie.
20.02.2024 Gemeenteraad heeft eerste avond gehad met het onderzoeksbureau. Hierbij is aangegeven dat het rapport van Wonen en Zorg wordt meegenomen. Daarnaast worden de deelnemers van toen ook betrokken bij de bijeenkomsten nu, zodat we zorgen voor goede aansluiting. Daarnaast wordt erook gewerkt aan het daadwerkelijke verbinden van de opgave van wonen en zorg met fysiek en sociaal domein en de zorgpartijen. Dit laatste bevindt zich in de opstartfase.

Toezegging

Verzoekt het college:
1. Voorafgaande aan de bespreking van de woonvisie in gesprek te gaan met de gemeenteraad over de aanbevelingen die in het rapport woon-zorg op het gebied van wonen en de aanbevelingen m.b.t. bijzondere doelgroepen staan geformuleerd, om met elkaar de richting m.b.t. de woon-zorg visie en de uitgangspunten te formuleren waarbij ook de prioritering wordt vastgesteld.
2. De woon-zorg visie een prominente plek te geven in de woonvisie van de gemeente Woerden.
3. Aandacht te schenken aan het actief betrekken van de oudere inwoners bij het hele proces. Bijv. door het instellen van wijkpanels of een andere vorm van participatie.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.