M-104

Motie Kwantitatieve Informatievoorziening Sociaal Domein

Status

In maart 2021 wordt de raad geinformeerd over de uitvoering van de motie 'Kwantitatieve Informatievoorziening Sociaal Domein'.
Update februari: de rapportage met daarin de kwantitatieve informatievoorziening wordt gekoppeld aan de P&C cyclus. De eerste rapportage verschijnt bij de voorjaarsnota (juni 2021).

Update mei: De monitor Sociaal Domein wordt los van de voorjaarsnota via een separate RIB aan de raad aangeboden in juni 2021.

Update 16 juni: De RIB (D/21/023762) is 29 juni in het college besproken en zal aansluitend aan de raad worden aangeboden. Dit punt is hiermee afgedaan.

Toezegging

verzoekt het college:
1. De raad te voorzien van een halfjaarlijkse rapportage in de vorm van een
raadsinformatiebrief gericht op kwantitatieve informatie over de beleidsprioriteiten van de
Maatschappelijke Agenda met speciale aandacht voor (maar niet limiterend):
a. Ontwikkeling in verschuiving van zwaardere naar lichtere zorg;
b. Ontwikkeling in verwijzingspaden
c. Aantallen zorgtrajecten, cliënten en kosten (enkelvoudig en meervoudig)
d. Kosten en aantallen cliënten per zorgaanbieder
2. Deze rapportage zodanig op te zetten dat trends zichtbaar worden, dus te presenteren
inclusief de cijfers van de voorgaande periodes.
3. De eerste rapportage in maart 2021 aan de raad te leveren en de volgende in september
2021.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.