M-105

Motie Woerdense terrassen ook uitbreiden in 2021

Status

Toezegging

Verzoekt het college:
1. Horecaondernemers in de gemeente Woerden in geheel 2021 (waaronder begrepen
de wintermaanden) ruimte te bieden om, zolang de beperkende coronamaatregelen
van kracht zijn, hun terras uit te breiden;
2. Te onderzoeken in hoeverre hierbij tijdelijke vrijstelling van precariobelasting
vanwege de effecten van de coronacrisis mogelijk is en de raad hierover te
informeren.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.