M-105

Motie Onderzoek potentie zon op dak

Status

Deze motie wordt geborgd in het op te stellen afwegingskader grootschailige energie (mei 2021, zie P 207).
Update mei 2021: P-207 is gepland voor juni 2021, afhandeling motie daarmee ook. Update juni: 3 juni naar de raad o.v.b. instemming college 1 juni

Toezegging

Verzoekt het college:
1. Een onderzoek uit te voeren naar de Woerdense potentie (in m2 en MWh) voor
grootschalige zonne-energieprojecten op daken;
2. Hierbij ook te kijken naar het overkappen van parkeerterreinen met zonnepanelen en
zonnepanelen op daken van woningen;
3. De uitkomsten van dit onderzoek aan de raad te rapporteren middels een RIB en
mee te nemen in het op te stellen afwegingskader;
4. Bij de uitvoer en organisatie van dit soort projecten lokaal eigenaarschap te
stimuleren, bijvoorbeeld door het betrekken van energiecoöperaties.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.