M-105

Woningen Zegveld

Status

23-11-2023: In Samenspraak met het onderzoeksbureau zal tijdens de bijeenkomst voor de nieuwe woonvisie, ook het gesprek gevoerd worden voor eventuele nieuwe wonginbouwlocaties. De verwachting is dat in Q1-Q2 2024 zal gaan plaatsvinden. De raad zal hier t.z.t. over worden geinformeerd.
22-02-2024: Afdeling wonen is, in samenspraak met de raad, bezig met het opstellen van een nieuwe woonvisie waarin o.a. dit vraagstuk wordt meegenomen.

Toezegging

verzoekt het college:
1. Samen met het dorpsplatform de oriëntatie naar nieuwe woningbouwlocaties in Zegveld uit te voeren in 2024;
2. De raad via een raadsinformatiebrief (bijvoorbeeld in de half jaarlijkse jaarbrief Wonen) te informeren over de voortgang c.q. uitkomsten van deze oriëntatie en de vervolgstappen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.