M-106

Rembrandtbrug
(zie ook M-078)

Status

Toezegging

verzoekt het college:
1. Om bij de aanleg van de twee rotondes in het tracé voor de Rembrandtbrug extra maatregelen te nemen om de fietsveiligheid te vergroten;
2. Om de raad te informeren over de extra maatregelen in het definitieve ontwerp van de rotondes.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.