M-106

Motie Bouwen van speciale woonvormen

Status

Toezegging

Verzoekt het college:
1. Bij de nieuwe ontwikkelingen te kijken of er ruimte bestaat voor het realiseren van
speciale woonvormen, zoals alternatieve woonvormen voor ouderen met/zonder zorg en
woonruimte voor jongeren met een (autistische) beperking;
2. Deze woonvormen te realiseren vanuit het quotum van sociale woningbouw (immers, de
ouderen die verhuizen laten ook weer een grotere sociale huurwoning achter),
3. De raad op logische momenten te informeren over de vorderingen op dit gebied.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.