M-107

Rembrandtbrug

Status

Toezegging

Verzoekt het college:
1. Totdat de raad de besluitvorming over de ‘investeringen in balans’ heeft afgerond geen onherroepelijke verplichtingen groter dan € 100.000 per transactie aan te gaan bij de verwerving van bedrijfspanden of -gronden ten laste van het projectbudget Rembrandtbrug;

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.