M-107

Motie Verduurzamen gemeentelijk vastgoed

Status

Update maart: Overheveling budget heeft niet plaatsgevonden, de middelen zullen intern worden gevonden voor uitvoering.
Update mei: Dekking gevonden vanuit regulier budget. Opdracht gegeven aan extern adviesbureau voor opstellen Energie Prestatie Adviezen.
Griffie (27/8): Het raadsvoorstel is toegevoegd aan de doorkijk van de agendacommissie voor behandeling in de Politieke Avond van 11 november.
Update 25 oktober: nieuwe termijn wordt januari 2022

Toezegging

Verzoekt het college:
De raad in 2021 voor minimaal 2 panden die het in bezit heeft een businesscases voor te leggen om deze te verduurzamen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.