M-109

Motie Een goed gesprek over rioolheffing

Status

Update januari: termijn wordt april

Toezegging

Verzoekt het college:
1. Om voor 2021 de raad te voorzien van een raadsvoorstel voor een nieuwe verordening
rioolheffing waarmee de gemeenteraad een uitspraak kan doen over waarvoor wij in Woerden de rioolheffing wel en niet inzetten.
2. De gemeenteraad van Woerden te informeren over of het, binnen de rioolheffing vanaf 2022 jaarlijks innen, van € 250.000,- voor baggeren ook leidt tot een grotere afdwingbare verplichting richting onze inwoners?

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.