M-111

Asielopvang De Bleek

Status

29-5-2024: het participatieprogramma wordt meegenomen in de uitwerking van het sociale programma voor de locatie.

Toezegging

Verzoekt het college:
• Om in samenwerking met maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld: IMPACT NEDERLAND, GRO-UP etc), lokale sportverenigingen, scholen, vrijwilligersorganisaties en andere partijen een programma te ontwikkelen specifiek gericht op de verschillende doelgroepen die in het toekomstige AZC in Woerden terechtkomen;
• Dit participatieprogramma te richten op sportactiviteiten en vrijwilligerswerk als middelen voor integratie en inclusie;
• De raad uiterlijk Q1 2025 te informeren over het programma.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.