M-114

Motie vastleggen huidige toestand landschappelijke kwaliteit

Status

Toezegging

Verzoekt het college:
Bij de U16-gemeenten er op aan te dringen de huidige situatie van de landschappelijke kwaliteit met meetbare gegevens te onderbouwen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.