M-115

Motie bescherm de rest van Wulverhorst

Status

Update april 2021: Dit wordt opgepakt in gemeentelijke traject van de omgevingsvisie.

Toezegging

verzoekt het college:
• het stuk ten westen van de Van Zwietenweg in de polder Wulverhorst in de ruimtelijke structuurvisie een groene functie te geven en niet langer aan te merken als potentiële locatie voor een bedrijventerrein, om daarmee een groene bestemming voor de lange termijn te borgen.

Wethouder Noorthoek zegt in de vergadering toe dat er een groene buffer zal worden gerealiseerd in Wulverhorst. N.B. Het gaat hier om de gemeentelijke structuurvisie.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.