M-117

Motie Intentieverklaring Politie Gemeente Woerden

Status

Toezegging

Verzoekt het college:
om in overleg te treden met de politie om een intentieverklaring op te stellen om ook na het verstrijken van de 20 jaar in Woerden gevestigd te blijven.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.