M-117

Motie Intentieverklaring Politie Gemeente Woerden

Status

Update april 2021: Er is overleg gevoerd met de politie. Terugkoppeling naar gemeenteraad zal plaatsvinden na het formaliseren van de bemensing van het projectteam Politiekantoor. (juni 2021)

Toezegging

Verzoekt het college:
om in overleg te treden met de politie om een intentieverklaring op te stellen om ook na het verstrijken van de 20 jaar in Woerden gevestigd te blijven.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.