M-119

Motie - gehandicaptenparkeerplaatsen en amendement fietsparkeerplan

Status

Update maart: Er is kennisgenomen van deze motie. Met beide zal rekening worden gehouden in de verdere uitvoering van het parkeerbeleid.
Tevens zal wanneer het fietsparkeerplan is opgesteld deze worden voorgelegd aan de raad. Zoals is aangegeven naar aanleiding van R-3, zal in november 2021 een uitvoeringsplan worden aangeboden aan de Raad. Hierin wordt de uitwerking van deze motie meegenomen.

Toezegging

1. om het huidige aantal gehandicaptenparkeerplaatsen als minimumaantal te bestempelen;
2. en om bij het afbouwen van het aantal parkeerplaatsen te kijken naar de verdeling van de gehandicaptenparkeerplaatsen zodat de winkels en de horeca optimaal bereikbaar zijn.

D/21/008151 Z/21/007100: Dictum 6. De uitwerking van het fietsparkeerplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.