M-121

Motie - aanscherping woonvisie mbt goedkope koopwoningen

Status

Griffie (5/3): Behandeling is voorzien op Politieke Avond van 3 juni.
Update april 2021: Addendum volgt in Q3 2021. Daarin zal de motie worden verwerkt.
Griffie (21/5): Het raadsvoorstel is toegevoegd aan de doorkijk van de agendacommissie voor behandeling op de Politieke Avond van 30 september.
13/9/21 Het raadsvoorstel Addendum op de Woonvisie en beantwoording moties (D21/033611) kan geagendeerd worden op de Politieke Avond in december 2021.

Toezegging

1. in het addendum de volgende aandachtspunten op te nemen ten aanzien van goedkope koopwoningen (tot €225.000,-):
- Aparte beleidsdoelen voor goedkope- en betaalbare koopwoningen: 20% sociale huurwoningen, 15% goedkope koopwoningen en 15% betaalbare koopwoningen of middeldure huurwoningen (max. sociale huurprijs tot €1000 p/m) bij projecten vanaf 50 woningen;
- Hanteren van een stringente zelfbewoningsplicht (op eigen en niet- eigen grond);
- Het realiseren van een divers aanbod goedkope koopwoningen (bijvoorbeeld ook studio’s en tiny houses);
- Het realiseren van goedkope koopwoningen middels innovatieve bouwmethoden (waardoor sneller en goedkoper gebouwd kan worden);
- Bouwen voor de inwoners van de gemeente Woerden door nieuw aanbod eerst aan inwoners van de gemeente Woerden kenbaar te maken en waar mogelijk voorrang te verlenen aan inwoners van de gemeente Woerden;
- Indien van toepassing: De grondprijs conform het huidige grondprijsbeleid residueel vast te stellen, met een minimum van de grondprijs voor de hoogste categorie sociale huurwoningen.
2. ook de Woonvisie Woerden Middelland-Noord in de reikwijdte van het addendum op te nemen;
3. het addendum uiterlijk mei 2021 aan de raad voor te leggen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.