M-122

Motie - inventariseren toekomstige woningbouwlocaties

Status

April 2021: kleinere projecten zullen vanaf 2022 opgenomen worden in de strategische woningbouwplanning.

Toezegging

1. een inventarisatie te maken van potentiële woningbouwlocaties voor de middellange termijn;
2. hierbij de inwoners van dorpen en wijken via de platforms te betrekken;
3. op basis van deze inventarisatie periodiek gesprekken te voeren met eigenaren en initiatiefnemers om woningbouwontwikkelingen aan te moedigen;
4. de gemeenteraad jaarlijks te informeren over de ontwikkelingen op de geïnventariseerde locaties via een apart hoofdstuk in de jaarbrief wonen;
5. deze lijst met locaties ook te betrekken bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.