M-122

Motie - inventariseren toekomstige woningbouwlocaties

Status

De woningbouwlocaties met potentie voor de middellange en lange termijn zullen worden benoemd in de Omgevingsvisie.
13/9/21 Beantwoording is opgenomen het raadsvoorstel Addendum op de Woonvisie en beantwoording moties (D21/033611) dat geagendeerd kan worden voor de Politieke Avond in december 2021.

Toezegging

1. een inventarisatie te maken van potentiële woningbouwlocaties voor de middellange termijn;
2. hierbij de inwoners van dorpen en wijken via de platforms te betrekken;
3. op basis van deze inventarisatie periodiek gesprekken te voeren met eigenaren en initiatiefnemers om woningbouwontwikkelingen aan te moedigen;
4. de gemeenteraad jaarlijks te informeren over de ontwikkelingen op de geïnventariseerde locaties via een apart hoofdstuk in de jaarbrief wonen;
5. deze lijst met locaties ook te betrekken bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.