M-123

Motie - plan van aanpak huisvesting statushouders

Status

Update april 2021: momenteel wordt er een nieuwe collega geworven die dit onderdeel gaat oppakken

Toezegging

voor het einde van het tweede kwartaal van 2021 een concept-plan van aanpak aan de raad voor te leggen met daarin voorstellen voor een evenwichtige verdeling van de beschikbare woningen naar de verschillende groepen woningzoekenden, waarbij tevens creatieve en innovatieve oplossingen worden afgewogen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.