M-123

Motie - plan van aanpak huisvesting statushouders

Status

Update april 2021: momenteel wordt er een nieuwe collega geworven die dit onderdeel gaat oppakken.
Update 15 juni: zie R-18:
Update juni 2021: momenteel wordt er nog gewerkt in groot verband met de oplossingsrichtingen. Naar verwachting wordt de raad na de zomer 2021 hierover worden geïnformeerd (Q3).

Toezegging

voor het einde van het tweede kwartaal van 2021 een concept-plan van aanpak aan de raad voor te leggen met daarin voorstellen voor een evenwichtige verdeling van de beschikbare woningen naar de verschillende groepen woningzoekenden, waarbij tevens creatieve en innovatieve oplossingen worden afgewogen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.