P-003

Resultaten onderzoek marktconformiteit wijkonderhoud (voorheen P-232)

Status

Update juli 2022: “Het beheer openbare ruimte is in handen van 3 teams: Afval en Reiniging, Wijkonderhoud en Realisatie en Beheer. Met name de laatste twee teams werken nauw samen. In beide teams werken goed opgeleide, enthousiaste medewerkers uitgerust met professioneel materiaal. De prestaties van beide teams kunnen zich qua prijzen en prestaties kunnen meten aan de markt en hebben de medewerkers als kenmerk een grote betrokkenheid en flexibiliteit. Dit alles wordt continue gemonitord en vastgelegd in afspraken (Samenwerkingsovereenkomst) In 2022 wordt een nieuwe Samenwerkingsoverkomst (SOK) opgesteld tussen de teams Wijkonderhoud en Realisatie en Beheer. Verder worden de afspraken met de aannemers geëvalueerd m.b.t. het Gevel tot Gevel (GTG) contract. Zowel binnen Wijkonderhoud als Realisatie en Beheer is volop kennis van de markt. Zowel bij de afspraken in het nieuwe SOK als die bij het GVG contract wordt gekeken naar de marktconformiteit’ van zowel de verschillende aannemers als die van het team Wijkonderhoud. Na de aanbesteding van het nieuwe GTG contract zal de raad geinformeerd worden over dit nieuwe contract (2023). Hierin wordt ook aandacht besteed aan de functie en werkzaamheden van het team Wijkonderhoud in het totale beheer van de openbare ruimte.
Update tijdens raadsvergadering 1-12-2022: De vraag over marktconformiteit wijkonderhoud zal schriftelijk worden beantwoord. (Vraag: Nu is aangegeven dat we na de aanbesteding worden geïnformeerd. Gelet op de financiële ruimte die we in begroting hebben gegeven, willen we gebruik maken van de afspraak onder R-028 om tevoren hierover te kunnen spreken over de keuzeknoppen. Kan de wethouder bevestigen dat we deze P-003 combineren met R-028, en dat de raad betrokken is bij de beleidskeuzes die nodig zijn alvorens er een aanbesteding gestart wordt?)

Toezegging

"Resultaten onderzoek marktconformiteit Wijkonderhoud worden in 2021 aangeboden aan de raad."

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.