P-004

Beleidskeuzes kostenneutraliteit afmeer- en evenementenvoorzieningen (voorheen P-233)

Status

Update januari: termijn wordt mei
Update maart: Er vindt overleg plaats over de trekkersrol.Hiervoor is coördinatie aangevraagd bij de directie in november 2020. Het betreft beleidsafwegingen met een maatschappelijk effect.
Update april: In oktober 2021 zal de raad worden geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.
Update maart 2022 (griffie): We hebben begrepen dat de onderzoekswerkgroep bezig is met de mogelijkheden en na de zomer een raadsinformatiebrief volgt.
Update november 2022: RIB verwacht Q2-2023

Toezegging

"Beleidskeuzes om afmeer- en evenementenvoorzieningen kostenneutraal te maken, brugbediening te versoberen en bruggelden (klompen) te innen worden in 2021 voorgelegd aan de raad. In samenwerking met Wijkonderhoud en Recreatie en Verkeer"

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.