P-007

Beleidsplan deelmobiliteit (vooheen P-258)

Status

06/03: Nota parkeernormen is nog niet vastgesteld. Het uitwerken van beleid tov deelmobiliteit is stap 2.
03/10: Naar verwachting wordt de Nota Parkeernormen 13 okt vastgesteld waarna het beleidsplan deelmobiliteit wordt uitgewerkt en in procedure gebracht
Update oktober 2022: Raadsvergadering 13 oktober: 'Wethouder Noorthoek zegt toe de raad te zullen consulteren over deelmobiliteit en hierover een raadsvoorstel voor te leggen'
Update december 2022: In Q1 of Q2 2023 volgt een themasessie.

Toezegging

In2022 werken we het beleid voor deelmobiliteit verder uit en leggen we het ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor (p. 23) Dit zal gebeuren na vaststellen van de Nota Parkeernormen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.