P-007

Beleidsplan deelmobiliteit (vooheen P-258)

Status

06/03: Nota parkeernormen is nog niet vastgesteld. Het uitwerken van beleid tov deelmobiliteit is stap 2.

Toezegging

In2022 werken we het beleid voor deelmobiliteit verder uit en leggen we het ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor (p. 23) Dit zal gebeuren na vaststellen van de Nota Parkeernormen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.