P-009

Betaalbaarheid openbare ruimte (voorheen R-262)

Status

Update februari 2022: Update volgt in Q2 van 2022
Update september 2022: Update wordt meegenomen in centrale update over de Strategische Herorientatie.
Update tijdens raadsvergadering 1-12-2022: Voor de centrale update van de Strategische Heroriëntatie zal eerst een startnotitie worden voorbereid en krijgt de gemeenteraad daarna keuzeknoppen voorgelegd.
Juni 2022: Update wordt meegenomen in centrale update over de Strategische Herorientatie.
September 2022: Maakt onderdeel uit van traject Startnotitie -Keuzeknoppen-Beleid BOR

Toezegging

(p. 25) 2.5.2.1 Beleidskaders om de Taskforce 2018 areaalreductie vorm te geven worden in 2022 voorgelegd aan de raad.2.5.2.2 Resultaten onderzoek marktconformiteit Wijkonderhoud worden in 2022 aangeboden aan de raad.2.5.2.3 Beleidskeuzes om afmeer-en evenementenvoorzieningen kostenneutraal te maken, brugbediening te versoberen en bruggelden (klompen) te innen worden in 2022 voorgelegd aan de raad.2.5.2.4. De bezuinigingen vergen nieuwe doelstelling op het gebied van uitstraling, deze worden in 2021 met de markt verkend en in 2022 aangeboden aan de raad.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.