P-010

Realisatie van de twee bedrijventerreinen Burgemeester van Zwietenweg en Putkop Harmelen (vooheen P-264)

Status

Er is een stedenbouwkundig bureau geselecteerd voor de op te stellen stedenbouwkundige plannen. Stedenbouwkundig plan komt met direct aanwonenden tot stand. Keukentafelgesprekken worden op dit moment gevoerd. Daarnaast is een bureau geselecteerd voor onderzoeken en op te stellen bestemmingsplannen. Onderzoeken voor het bestemmingsplan zijn opgestart. Er is een raadsinformatiebrief in routing gebracht dat een update geeft over de voortgang van het proces.

Deze raadsinformatiebrief is in april 2022 aan de raad gestuurd. Hierin is een toelichting gegeven op de voortgang van de bedrijventerreinen Putkop en BvZ-weg.

Op 23 augustus zijn de stedenbouwkundige plannen voorgelegd aan het college en in september is het in de raad behandeld.

Toezegging

De uitwerking met participatie naar ontwerp bestemmingsplan voor beide locaties p. 55).

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.