P-011

Participatiebrief (vooheen P-266)

Status

Update november 2021: De eerste participatiebrief krijgt de raad naar verwachting in Q4 2022 toegestuurd

Toezegging

De raad zal in een aparte participatiebrief geïnformeerd worden over de ervaringen met en resultaten van verschillende participatietrajecten.

Begroting 2021, paragraaf participatie: "Voor participatie wordt een afwegingskader ontwikkeld en een participatiekalender. De bedoeling is om de contouren hiervan eind 2020 gereed te hebben. Ook zal de raad middels een -nog te ontwikkelen- aparte participatiebrief geïnformeerd worden over de ervaringen, resultaten en ambities met participatie in de verschillende trajecten. In paragraaf 5 komt dit samengevat terug."

PA 02-09-2021: Wethouder De Regt zegt toe dat er een evaluatie van het participatiekader zal plaatsvinden in de jaarbrief over participatie.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.