P-011

Participatiebrief (voorheen P-266)

Status

Update november 2021: De eerste participatiebrief krijgt de raad naar verwachting in Q4 2022 toegestuurd
Update 14-11-22 De participatieadviseur is te kort in dienst om nu al terugkoppeling te geven. Het kader is pas net in uitvoer. Dus actie schuift door naar Q3/4 2023

Toezegging

De raad zal in een aparte participatiebrief geïnformeerd worden over de ervaringen met en resultaten van verschillende participatietrajecten.

Begroting 2021, paragraaf participatie: "Voor participatie wordt een afwegingskader ontwikkeld en een participatiekalender. De bedoeling is om de contouren hiervan eind 2020 gereed te hebben. Ook zal de raad middels een -nog te ontwikkelen- aparte participatiebrief geïnformeerd worden over de ervaringen, resultaten en ambities met participatie in de verschillende trajecten. In paragraaf 5 komt dit samengevat terug."

PA 02-09-2021: Wethouder De Regt zegt toe dat er een evaluatie van het participatiekader zal plaatsvinden in de jaarbrief over participatie.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.