P-012

OVL:

Beleidsplan verlichting

Motie - Verlicht Woerden duurzaam! (R 5-11-202)

Motie Verlichting zebrapaden (R 31-10-2019)

Voorstel LED-verlichting sport (PA 26-10-2021)

Status

Update januari: hangt samen met M-47, M-98 en P-202. Het beleidsplan verlichting zal in juni aan de raad worden aangeboden
Griffie (5/3): behandeling is voorzien op de Politieke Avond van 8 juli
Update april: Het beleidsplan verlichting wordt in Q3 2021 aangeboden aan de raad. Deze vertraging is veroorzaakt door capaciteitsgebrek/uitval binnen het cluster beleid
Griffie (21/5): Het raadsvoorstel is toegevoegd aan de doorkijk van de agendacommissie voor behandeling op de Politieke Avond van 30 september en hangt samen met M-47 en M-98.
Griffie (17/9): Planning blijkt niet gehaald.
Update griffie 18/2: Onderwerp wordt samengevoegd met andere punten m.b.t. beleidsplan openbare verlichting.

Toezegging

"Beleidsplan verlichting wordt Q2 2021 aangeboden aan de raad (vertraging a.g.v. corona en Heroriëntatie), na vaststelling kan uitvoeringsplan sanering openbare verlichting worden opgesteld."

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.