R-002

Verkoop recreatiegebied Cattenbroek (voorheen R-13)

Status

Update april 2021: Er wordt naar gestreefd om voor de zomervakantie 2021 een overeenkomst met de ondernemer te sluiten en te kunnen starten met de bestemmingsplanprocedure.
Update: sept. 2021 Opstellen overeenkomst heeft langer geduurt. Ook moet van ondernemer nog een conceptbestemmingsplan worden ontvangen. Verwachting dat in november op zijn vroegst overeenstemming met de ondernemer bereikt wordt.
Update dec 2021. Ondernemer heeft conceptovereenkomst ontvangen. Onderhandelingen zijn nog niet gestart. Behandeling bestemmingsplan loopt vertraging op agv beperkte ambtelijke capaciteit.
Update 20 juni 2022. Er is nog geen overeenstemming over de overeenkomst over het Eiland van Woerden evenals het bestemmingsplan.
Update 16 februari 2023: Er is nog geen overeenstemming bericht met Pretfabriek B.V.
16 maart : Ontwikkelaar en gemeente hebben (nog) geen overeenstemming over de ontwikkeling. Ondernemer heeft recent een aantal standpunten ingebracht waardoor er nog geen direct zicht is op een overeenstemming.
Update 23 maart: Ondernemer en gemeente hebben (nog) geen overeenstemming over de ontwikkeling. Er is nog een aantal punten van verschil tussen partijen.

Toezegging

De gemeente start met de onderhandeling over de erfpacht en het beheer van het gebied met de Pretfabriek B.V. Gemeente en ondernemer streven er naar dat in januari 2021 het bestemmingsplan in procedure gaat en dat dan ook de omgevingsvergunning ingediend is.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.