R-013

Herziening Participatie- en inspraakverordening (voorheen R-65)

Status

Update november 2021: er volgt een voorstel voor herziening, zodra de nieuwe wet van kracht is.

Toezegging

Een voorstel voor de herziening van de Participatie- en inspraakverordening ontvangt de raad zodra de ‘Wet versterking participatie op decentraal niveau’ van kracht is.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.