R-015

Visie op overheidsparticipatie (vooheen R-70)

Status

Update november 21: dit punt wordt in 2022 meegenomen als onderdeel van de doorontwikkeling van het participatiekader. Verwachte update begin 2023

Toezegging

Op dit moment is er in Woerden vooral aandacht voor en kennis van burgerparticipatie. Hoewel het afwegingskader op veel punten voor zowel burgerparticipatie en overheidsparticipatie bruikbaar kan zijn, ligt de nadruk nog op burgerparticipatie. Overheidsparticipatie komt in de praktijk al wel voor, maar een visie hierop ontbreekt. Met het oog op ontwikkelingen als het uitdraagrecht en initiatiefrecht in de Omgevingswet, is het van belang dit nader te ontwikkelen. Dat is nadrukkelijk iets wat de gemeente niet alleen kan en moet doen. Daarom gaan we met het raadskader Participatie in de hand het gesprek aan met de dorps- en wijkplatforms en andere stakeholders en partners van de gemeente over overheidsparticipatie en wat daarvoor nodig is. De uitkomsten van deze gesprekken worden teruggekoppeld in de raad en vormen een bron voor aanpassing van het kader naar een versie 2.0

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.