R-021

Amendement - Bomen- en bermenbeleid (voorheen R-83)

Status

Raad 27 januari: Naar aanleiding van R-83 (bomen- en bermenbeleid) doet mevrouw Boersma (Progressief Woerden) navraag. In verband met de afwezigheid van wethouder De Regt wordt de vraag schriftelijk beantwoord.
Raad 24 februari: Naar aanleiding van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 27 januari en 1 februari stelt mevrouw Boersma (Progressief Woerden) een vraag over de opvolging van haar vraag over bomen- en bermenbeleid. Er wordt geconcludeerd dat er een avond over het bomen- en bermenbeleid wordt georganiseerd. Hiervoor zal een agenderingsverzoek ingediend worden bij de agendacommissie.
update oktober: de themabijeenkomst heeft reeds plaatsgevonden.
update april 2023: In verband met capaciteitsgebrek kunnen wij op dit moment geen termijn benoemen wanneer er een vervolg komt op het amendement. Als dit weer op orde is komen we naar uw raad voor een vervolg van ons goede gesprek over groen beheer en beleid in onze mooie gemeente.
Update mei 2024: op dit moment is het ecologiebeleid en het groenblauw beleid in ontwikkeling. Het vergroten van de biodiversiteit en versterken van de ecologie zijn daarin belangrijke speerpunten. Dit beleid vormt het kader voor het toekomstig (ecologisch) beheer van al ons groen, water en bomen. De keuzen in het beleid resulteren in financiele gevolgen waarover de raad zal besluiten bij de vaststelling van deze beleidsstukken. Advies is dit LTA punt te laten vervallen als afgerond.

Toezegging

De Programmabegroting 2022, inclusief de mutaties in de reserves, vast te stellen, met dien verstande dat:
in Programma 2 (fysiek beheer openbare ruimte en vervoer) een bedrag van 35.000 euro wordt gereserveerd voor het bomen- en bermenbeleid, zodat de raad nog deze periode onderbouwde keuzes kan maken voor het vergroten van de biodiversiteit in onze gemeente en dit te dekken uit het geprognotiseerde resultaat van de begroting.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.