R-021

Amendement - Bomen- en bermenbeleid (vooheen R-83)

Status

Raad 27 januari: Naar aanleiding van R-83 (bomen- en bermenbeleid) doet mevrouw Boersma (Progressief Woerden) navraag. In verband met de afwezigheid van wethouder De Regt wordt de vraag schriftelijk beantwoord.
Raad 24 februari: Naar aanleiding van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 27 januari en 1 februari stelt mevrouw Boersma (Progressief Woerden) een vraag over de opvolging van haar vraag over bomen- en bermenbeleid. Er wordt geconcludeerd dat er een avond over het bomen- en bermenbeleid wordt georganiseerd. Hiervoor zal een agenderingsverzoek ingediend worden bij de agendacommissie.

Toezegging

De Programmabegroting 2022, inclusief de mutaties in de reserves, vast te stellen, met dien verstande dat:
in Programma 2 (fysiek beheer openbare ruimte en vervoer) een bedrag van 35.000 euro wordt gereserveerd voor het bomen- en bermenbeleid, zodat de raad nog deze periode onderbouwde keuzes kan maken voor het vergroten van de biodiversiteit in onze gemeente en dit te dekken uit het geprognotiseerde resultaat van de begroting.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.