R-023

Amendement - 100 Dagen Challenge Woerden (voorheen R-86)

Status

Er wordt onderzocht welk project zich hiervoor leent en hoe dit het beste opgepakt kan worden en aan welke randvoorwaarden moet voldoen.
Update februari: Er is nog geen project aangewezen voor versnelling omdat ambtelijke capaciteit, maar ook externe capaciteit beperkt beschikbaar is.
Update 20 juni 2022. Beperkte ambtelijke capaciteit leidt er toe dat op dit moment geen versnelling haalbaar is.
Update 23 november 2023: de status is helaas ongewijzigd.

Toezegging

De Programmabegroting 2022, inclusief de mutaties in de reserves, vast te stellen, met dien verstande dat:
in Programma 6 (ruimtelijke ontwikkeling en wonen) een versnellingsbudget van 50.000 euro beschikbaar wordt gesteld voor de uitvoering van een Woerdense 100 Dagen Challenge en dit bedrag te dekken uit het positieve resultaat van 2022, waarbij het uitgangspunt is dat de kosten zoveel mogelijk op de marktpartij worden verhaald.

(De indieners willen in een Woerdense 100 Dagen Challenge de ervaringen die eerder zijn opgedaan in de challenge van Provincie Utrecht inzetten voor een experiment met betrokken partijen en in 2022 starten met één woningbouwproject met als concreet doel zicht op realisatie. Het college wordt gevraagd de raad naderhand kort te informeren over de bevindingen en een mogelijk vervolg van de challenge.)

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.