R-032

Aanpassing lokale inclusieagenda

Status

Toezegging

De Lokale Inclusieagenda is als onderwerp naar voren gebracht in de coalitiebesprekingen. Daar zal de ambitie en de opdracht worden verwoord, inclusief de middelen die ter beschikking staan om 'inclusie' structureel in het beleid te borgen. Op basis van deze uitkomst zal de Lokale Inclusie Agenda worden aangepast en aan de raad ter besluitvorming
worden aangeboden.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.