R-032

Aanpassing lokale inclusieagenda

Status

Update januari 2023: Einde van Q3 volgt een raadsinformatiebrief.
Update mei 2024: een rib hierover is gereed en inmiddels gepubliceerd op de website van de raad. Strekking: inclusie wordt via een projectaanpak als facetbeleid ingevoerd waarbij de 2e lokale inclusie agenda en de evaluatie van de 1e agenda als leidraad gelden.

Toezegging

De Lokale Inclusieagenda is als onderwerp naar voren gebracht in de coalitiebesprekingen. Daar zal de ambitie en de opdracht worden verwoord, inclusief de middelen die ter beschikking staan om 'inclusie' structureel in het beleid te borgen. Op basis van deze uitkomst zal de Lokale Inclusie Agenda worden aangepast en aan de raad ter besluitvorming
worden aangeboden.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.