T-004

Kader Sociaal Domein

Status

Geagendeerd voor raadsvergadering van 9 mei.

Toezegging

Wethouder De Weger zegt toe:
• Een voorstel te doen voor de invulling en planning van een aantal verdiepingsbijeenkomsten waarin deelonderwerpen uit de Maatschappelijke agenda nader worden behandeld. Als eerste onderwerp dient casemanagement aan de orde te komen. Dit voorstel komt voor de raadsvergadering van 9 mei naar de raad.
• Uiterlijk op 26 april 2019 een aangepast raadsvoorstel aan te bieden waarin zoveel als mogelijk de suggesties vanuit de commissie voor aanvullende kaders zijn opgenomen.
• In het aangepaste raadsvoorstel een beslispunt toe te voegen met een voorbehoud met betrekking tot mogelijke aanpassing van het kader die voorkomt uit de verdiepingsbijeenkomsten.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.