T-006

Evaluatiecriteria inzet BOA's

Status

Evaluatiecriteria worden toegevoegd aan de Rib Gebiedsgericht Werken die op 23 mei aan de raad wordt voorgelegd.

Toezegging

De burgemeester zegt toe in het tweede kwartaal van 2019 een raadsinformatiebrief te sturen met evaluatiecriteria voor de inzet van de BOA’s, mede in relatie tot het gebiedsgericht werken.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.