T-006

Stationsgebied -

Infrastructurele routing fase 1 stationsgebied (R 01-06-2021)

Motie - Bouwen in samenhang met de omgeving (R 01-06-2021)

Motie - Financiële verkenning en kaders ontwikkeling Stationsgebied (R 01-06-2021)

Gebeidsontwikkeling en grondexploitatie Stationsgebied, deelgebied zuidoost (R 05-11-2021)

Motie Mobiliteitsinzet bij ontwikkeling Snellerpoort (R 19-12-2018)

Status

Update 8 oktober 2021: november 2021
Update 15 december: januari 2022.
Update 13 januari 2022: in de loop van eerste kwartaal 2022
Update griffie februari: Wordt samengevoegd met andere onderwerpen m.b.t. het Stationsgebied.

Toezegging

Toezegging en diverse moties m.b.t Fase 1 Stationsgebied

'Wethouder Noorthoek zegt toe in het najaar, voor de bijeenkomst over fase 1, een verkenning met de raad te zullen delen hoe het college de infrastructurele routing voor fase 1 ziet (inclusief de brug en de auto’s en bussen op de Minkemalaan). Daarin wordt nadrukkelijk aangegeven wat de voor- en nadelen zijn van het verlengen van de Beneluxlaan in het stationsgebied.'

Begroting 2022: 'Vaststelling omgevingsplan van 1 bouwkavel en de stedenbouwkundige visie uitwerken in een stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan'

27-05-2021 (stedenbouwkundige visie stationsgebied): 'Opstellen grondexploitatie fase 1, zuidoostelijk deelgebied: parallel aan het opstellen van een stedenbouwkundig plan voor fase 1 stellen we een grondexploitatie op. Uw raad zal te zijner tijd worden gevraagd om hierover een besluit te nemen.'

Motie R 19-12-2018: 3. In de uitwerking van de visie op de Poort van Woerden de mogelijkheden te verkennen om het station een extra toegang te geven aan het uiteinde van de perrons, dichterbij Snellerpoort;

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.