T-013

Publieksversie participatiekader (voorheen T-503)

Status

Update november 2021: aan de toegankelijke versie wordt op dit moment gewerkt. We hopen deze in Q1 2022 af te ronden.
Update februari: Per half maart 2022 begint de participatieadviseur bij de gemeente die met het ontwikkelen van de evaluatietools aan de slag gaat.
Update november 2022: Door wet digitale toegankelijkheid en nieuwe website was dit vertraagd.

Toezegging

Daarnaast zegt hij toe dat er een toegankelijke (publieks)versie van het Participatiekader zal worden opgesteld voor inwoners nadat het Participatiekader is vastgesteld door de raad.
Uit notitie 'toekomst van het participatiekader': Als de raad het Participatiekader vast heeft gesteld, ontwikkelen we een aantrekkelijk vormgegeven en toegankelijke versie van het kader en de toolbox die online beschikbaar is voor organisatie, raad en samenleving.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.