T-017

Evaluatie inburgering (voorheen T-523)

Status

In Q1 2023 wordt de raad geinformeerd over de evaluatie inburgering.
Update juni 2022: Uitgesteld naar Q2 2023 vanwege het feit dat er nog geen inburgeraars zijn. Updat augustus 2023, Geringe personele capaciteit op het dossier statushouders, de trage realisatie en tussentijdse herziening van (onderdelen van) de nieuwe Wet Inburgering, de veranderende taakstelling en de opgave asielzoekers hebben ertoe geleid dat de raad pas medio Q4 goed kan worden geïnformeerd over de realisatie van de taakstelling, de kwetsbaarheid van de keten en bijkomende implicaties met betrekking tot werkwijze.
4 januari 2024: In Q1 wordt de definitieve evaluatie verwacht.

Toezegging

Bij de evaluatie zullen ervaringsdeskundigen worden betrokken;

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.