T-020

RV extra fte n.a.v. Financiële verordening 2022 (vooheen T-534)

Status

Pas als na de verkiezingen de nieuwe auditcommissie is gevormd en bij ekaar komt kan hier een verkenning over worden georganiseerd. Verwachting is dat het raadsvoorstel niet eerder dan mei/juni gereed zal zijn.

Toezegging

Wethouder De Regt zegt toe de raad een voorstel voor te zullen leggen inzake de extra formatie die nodig is om uitvoering te kunnen geven aan de Financiële verordening, maar niet voordat hierover met de auditcommissie van gedachten is gewisseld.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.