T-031

Toezeggingen bp Willem Alexanderlaan 2-4-6

Status

Update september 2022:
1. Over de experimentenregeling lopen inmiddels gesprekken met corporatie Cazas Wonen.
2. Een bewoner van de Eikenlaan heeft aan het college en de raad zijn zorgen geuit over het waterhuishoudkundig systeem voor het nieuwe plan. Op 8 juni jl. heeft met een adviseur van het expertteam van de RVO, een deskundige van de gemeente en de projectleider bij de bewoner thuis een gesprek plaatsgevonden. Na het gesprek heeft de adviseur van RVO stukken bestudeerd en de gemeente en de bewoner geadviseerd. Het expertteam ziet geen gronden om de ontwikkeling van de woningen binnen het projectgebied te laten weerhouden, nog deze verder aan te passen. De bedenkingen van de bewoner op toekomstig wateroverlast kunnen zij niet bevestigen. Advies is om bij de nadere uitwerking van de woningen en bij de inrichting van het projectgebied zoveel mogelijk toe te blijven zien dat hemelwater tijdens de extreme neerslaggebeurtenis via het maaiveld richting het zuiden van het projectgebied wordt afgevoerd.
Update 12 december:
1.Over de experimentenregeling lopen inmiddels gesprekken met corporatie Cazas Wonen.
2. Er zijn (medio december 2022) en worden (medio februari) voorzieningen getroffen in het projectgebied zodat het hemelwater niet in de tuin van de betrokken inwoner stagneert.
Update 9 februari 2023 1. Drainage plangebied is aangelegd evenals ontwateringsmogelijkheden in de achtertuin van de betrokken bewoner. 2. Gesprekken met CAZAS lopen

Toezegging

• Wethouder De Weger zegt toe dat de experimentregeling met betrekking tot de sociale huur (om ervoor te zorgen dat (Harmelense) ouderen in het wooncomplex komen te wonen)
zal worden uitgevoerd;
• Wethouder De Weger zegt tevens toe dat met inwoners een gesprek zal worden gevoerd over de waterhuishouding/drainageregeling.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.