T-067

Jaarbrief Wonen

Status

11-08 MN: Personeelsgebrek maakt dat inzet op de pilot is geextensiveerd. De ambitie is om in Q3 een themabijeenkomst te organiseren.
Update 23-11-2023: De bijeenkomst om te versnellen wordt gekoppeld aan de startbijeenkomst ten behoeve van opstellen woonvisie. In deze startbijeenkomst in Q1 2024 zal het onderzoeksbureau met de raad de mogelijke varianten mee te geven aan het onderzoeksbureau, om deze mee te nemen in het onderzoek en de mogelijkheden hiervan. Op dit moment is één project in behandeling voor wat betreft het versnellingsproces. Zodra daar meer duidelijkheid over is, zal u daar over worden geinformeerd.

Toezegging

Wethouder Noorthoek zegt toe in Q3 een themabijeenkomst te organiseren waarin best practices en mogelijkheden om de woningbouw te versnellen worden besproken. Hierbij wordt tevens gerapporteerd over de pilot die wordt gehouden met betrekking tot het extern beleggen van inhoudelijke voorbereiding bij een ruimtelijk project.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.