T-068

Jaarbrief Wonen

Status

Update juni 2023: volgt in de woonvisie Q2 - 2024.
23-11-2023: De bedoeling is dat nog dit jaar de opdracht aan een bureau wordt gegund. Hierbij is de planning dat dit de nieuwe woonvisie in Q3 2024 aan u wordt voorgelegd. Naar aanleiding hiervan worden nieuwe prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties.

Toezegging

Wethouder Noorthoek zegt toe het gesprek met de raad over de prestatieafspraken mee te nemen in het proces van de Woonvisie. Woonvisie komt Q2 2024.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.