T-072

Flexwoningen

Status

23-11-2023: Het voorstel is om de bijeenkomst omtrent flexwoningen en bredere thema wonen en versnelling woningbouw samen te voegen met de startbijeenkomst ten behoeve van opstellen woonvisie. In deze startbijeenkomst in Q1 2024 kan de gemeenteraad varianten en gedachtengangen mee geven aan het onderzoeksbureau.

Toezegging

Wethouder Noorthoek zegt toe met de raad in gesprek te gaan over flexwoningen in combinatie met het bredere thema wonen en versnelling woningbouw.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.