T-083

Startnotitie programmateam ecologie

Status

Update november 2023: momenteel zijn we het programmateam aan het opzetten en de medio oktober gestarte ecoloog aan het inwerken

Toezegging

• Wethouder De Regt zegt toe dat er in een jaarlijkse raadsinformatiebrief aan de raad gerapporteerd wordt over de resultaten van concrete maatregelen.
• Wethouder De Regt zegt toe concrete maatregelen te nemen, gebaseerd op bestaande rapporten, adviezen en kennis, ook uit de omliggende gemeenten en lokale organisaties.
• Wethouder De Regt zegt toe inwoners te betrekken bij de concrete maatregelen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.