T-089

Biotoop Bastions Torenwal en Hogewal

Status

Update november 2023: Op basis van de motie worden de stakeholders betrokken, de noodzakelijkheid van een beschoeiing breder onderzocht en het ontwerp aangepast en uitgebreid op het gebied van ecologische waarde.
Update mei 2024: Voor het zomerreces volgt een rib over de stand van zaken.

Toezegging

Wethouder De Regt zegt toe bij de concrete uitvoering van het plan zoveel mogelijk rekening te houden met wensen van raad en inwoners.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.