T-106

Plattelandsagenda & NNN

Status

Toezegging

Wethouder de Regt zegt toe: een uitgebreide themasessie te organiseren met alle betrokken inhoudelijke organisaties, in ieder geval de provincie. Dan wordt er met alle input een uitgangspuntennotitie opgesteld. Vervolgens komt deze uitgangsnotitie met een raadsvoorstel naar de raad.

Wethouder Noorthoek zegt toe: de raad zal een lijst ontvangen met de gebieden die met een bestemmingswijziging te maken krijgen.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.