T-113

Variantenstudie Amsterdamlaan-Eilandenkade

Status

Toezegging

Toezeggingen
• Wethouder Noorthoek zegt toe over 3 à 4 maanden met een nieuw raadsvoorstel te komen waar fietsroute variant 1a in is verwerkt. Hierin zal hij extra informatie verschaffen over de verschuivingen in het gebruik van de verschillende fietsroutes en een totaalbeeld van alle fietsverkeersstromen ten zuiden van het spoor.
• Wethouder Noorthoek zegt toe dat de investeringen (ofwel voor de rotonde of voor variant 1a) bij de behandeling van de ‘Investeringen in balans’ worden meegenomen.
• Wethouder Noorthoek zegt toe de raad metingen te geven van het gebruik van het Jan Ruijspad.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.