T-116

Startnotitie Herijking openbare ruimte

Status

Toezegging

1. Wethouder Luca zegt toe de raad halfjaarlijkse updates te sturen. De wethouder zal schriftelijk laten weten wanneer de eerste rapportage verstuurd wordt.
2. Wethouder Luca zegt toe de raad schriftelijk te antwoorden op de vraag of het proces sneller kan.

Toezegging PA 25-04-2024: Wethouder Luca zegt toe halfjaarlijks te rapporteren over het onderwerp en in de kadernota het niveau veilig te stellen, inzichtelijk te maken.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.