T-123

Kaders t.b.v. prioritering projecten portfoliomanagement

Status

Toezegging

Wethouder Noorthoek zegt toe dat mochten er zich veranderingen voordoen in de onderliggende criteria dan wordt de raad hierover geïnformeerd met een RIB. Zijn er veranderingen in de grote kaders dan komt de wethouder naar de raad met een raadsvoorstel.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.