T-126

Behoefteonderzoek werklocaties 2024

Status

Toezegging

• Wethouder Noorthoek zegt toe dat de gemeente Woerden niet zelf op Woerdens grondgebied op zoek gaat naar regionale bedrijventerreinen. Provincie en U10 doen dat wel en kunnen een verzoek doen. Als vanuit de provincie /U10 een beroep gedaan wordt om een locatie in Woerden te onderzoeken, deelt het college dat met uw raad.
• Wethouder Noorthoek zegt toe dat de omvang van intensiverings- en inbreidingsruimte en locaties eerst in beeld dienen te komen op basis waarvan de zoektocht (parallel lopend) naar locatie(s) overige benodigde (schuif)ruimte tot 2040 concreter kan worden ingevuld. Inbreiding gaat voor uitbreiding.

Ophalen gegevens

één moment geduld a.u.b.