Uw browser ondersteunt geen javascript of heeft deze techniek uit staan. Hierdoor kunnen bepaalde functionaliteiten niet of anders werken.

Gemeente woerden - Lange Termijn Agenda LTA.nu

Overzicht

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Alles tonen
Lange Termijn Agenda LTA.nu
Maand aanlevering Onderwerp Middel Bron Nummer Gewijzigd  
Maand aanlevering Onderwerp Middel Bron Nummer Gewijzigd  
november 2018 Energietransitie RIB T-395 afgedaan details
december 2018 Startnotitie vervolgproces verkeersvisie + advies participatiegroep raadsvoorstel T-359 open details
december 2018 MOP 2019, mede o.b.v. participatietraject RIB B-033 afgedaan details
december 2018 Jaargesprek Wonen RIB B-040 afgedaan details
december 2018 Lobby bij instellingen voor extra en intramurale zorg, zorgverzekeraars, cooperatie van huisartsen, GGZ instellingen, en andere relevante partijen RIB B-044 afgedaan details
januari 2019 Ontwikkelingsvisie Middelland raadsvoorstel T-403 open details
januari 2019 Informatieveiligheid B-016 open details
januari 2019 Ondermijningsbeeld T-389 open details
januari 2019 Groenvisie Singel RIB P-043 open details
januari 2019 Vernieuwde nota Verbonden Partijen raadsvoorstel begroting P-090 open details
januari 2019 Integraal Veiligheidsplan T-390 open details
februari 2019 Herstructurering schuifruimte raadsvoorstel begroting P-070 open details
februari 2019 Financiële afronding Bravo 6 en 8 raadsvoorstel B-025 open details
februari 2019 Omgevingsagenda Woerden motie M-10 open details
februari 2019 Kinderraad RIB P-129 open details
februari 2019 Implementatie regieondersteuning door Kwadraad en WelzijnWoerden. Deelname VNG programma Koplopers cliëntondersteuning RIB B-043 open details
februari 2019 Aanpassing notitie financiële sturing en financiële verordening raadsvoorstel B-014 open details
februari 2019 Evaluatie aanpak teckelfokkerijen T-391 open details
februari 2019 Verkeersvisie: fietsverkeer Steinhagenseweg RIB motie M-31 open details
februari 2019 Motie Kinderpardon motie M-71 open details
maart 2019 Inzicht in duurzame woonlasten motie M-11 open details
maart 2019 Onderzoek OZB-tariefswijziging vrijwilligersorganisaties RIB T-410 open details
maart 2019 Poort van Woerden T-404 open details
maart 2019 Herontwikkeling vrijkomende scholenlocaties Kamerik RIB B-024 open details
maart 2019 Stand van zaken evaluatie betalen voor bouw- en sloopafval RIB P-132 open details
maart 2019 Duurzaamheidsmaatregelen op schooldaken RIB T-409 open details
maart 2019 Beheerplan ‘Begraven en cremeren in de gemeente Woerden’, op basis van (het nog in 2017 door de raad vast te stellen) beleidsplan. RIB B-019 open details
maart 2019 Afvalvrije scholen RIB B-021 open details
maart 2019 Communicatieplan respijtzorg voor inwoners, mantelzorgers en professionals, uitbreiding van het aanbod RIB B-030 open details
maart 2019 Verkeersontsluiting kassengebied Harmelerwaard RIB begroting P-092 open details
maart 2019 Openstaande vraag: terugkoppeling ondertekening Klimaatverbond 2015 RIB toezegging T-353 open details
maart 2019 GGD-taak Centering Parenting raadsvoorstel T-382 afgedaan details
maart 2019 Betere afvalscheiding motie M-09 open details
maart 2019 Ontwikkelingen Hof van Harmelen T-392 toegevoegd details
maart 2019 Beleids- en beheerplan begraafplaatsen RIB begroting P-016 open details
maart 2019 Olie en gaswinning T-398 open details
maart 2019 Preventieve maatregelen asbest T-397 open details
maart 2019 Inzet duurzaamheidsambassadeurs voor innovatie motie M-08 open details
maart 2019 Ervaringen BIEO toezegging T-336 open details
maart 2019 Beheerplannen groenblauw, wegen, gladheid en verlichting RIB begroting P-034 open details
april 2019 Verbetering participatietrajecten RIB B-035 open details
april 2019 Renovatie stadhuis RIB T-372 open details
april 2019 Evaluatie hondenuitloopveldje RIB T-380 open details
april 2019 Startnotities proces warmteplan en proces afwegingskader Energie-opwek raadsvoorstel T-411 open details
april 2019 Verkeersveiligheid wielerbaan voorstel WTC / sportpark Cromwijck RIB P-111 open details
mei 2019 Laaggeletterdheid RIB T-408 open details
mei 2019 Cultuurvisie 2019 raadsvoorstel P-017 open details
mei 2019 MPG Meerjarenperspectief Grondbedrijf raadsvoorstel T-001 open details
mei 2019 Actualiteiten milieu en luchtkwaliteit RIB T-393 open details
mei 2019 Crematorium motie M-02 open details
mei 2019 Monitoren effecten transformatie Sociaal Domein motie M-05 open details
juni 2019 Rookvrije generatie Woerden motie M-04 open details
juni 2019 Externe inhuur opnemen in jaarrekening 2018 T-396 open details
juni 2019 Ondersteuning inwonersinitiatieven motie M-01 open details
juni 2019 Ouden Huis motie M-12 open details
september 2019 Uitgifte kavels Van Kempensingel raadsvoorstel toezegging T-271 open details
september 2019 Programmabegroting 2020-2023 raadsvoorstel T-405 toegevoegd details
september 2019 Dementievriendelijke gemeente motie M-06 open details
april 2020 Motie tarieven buitensport: bespreekstuk harmonisatiemodel raadsvoorstel motie P-109 open details
geen termijn Bouwen buiten de rode contouren T-003 toegevoegd details
geen termijn Ontwikkelingen Beschermd Wonen T-002 toegevoegd details
geen termijn Mobiliteitsinzet bij ontwikkeling Snellerpoort motie M-73 toegevoegd details
geen termijn Inzet natuurinclusief en klimaatbestendig bij ontwikkeling Snellerpoort motie M-74 toegevoegd details
geen termijn Plastic afval op evenementen motie M-75 toegevoegd details
geen termijn Vierjarig project 'groen doet goed' RIB B-023 open details
geen termijn Verbeteren fietsroutes schoolkinderen motie M-03 open details
geen termijn Motie Romeinse schepen in Woerden motie M-72 open details
geen termijn Zit- en speelelementen op het Kerkplein motie M-76 toegevoegd details