Uw browser ondersteunt geen javascript of heeft deze techniek uit staan. Hierdoor kunnen bepaalde functionaliteiten niet of anders werken.

Gemeente stichtsevecht - Lange Termijn Agenda LTA.nu

Overzicht

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Alles tonen
Lange Termijn Agenda LTA.nu
Nummer Datum Vergadering Portefeuillehouder Onderwerp Aanleiding Gepland Besluit Status  
Nummer Datum Vergadering Portefeuillehouder Onderwerp Aanleiding Gepland Besluit Status  
A-01 30 jan 2018 Gemeenteraad Uitbreiding tuinbouwweg 29 Maarssen (Lokaal Liberaal e.a.) Amendement januari 2018 aangenomen verwerkt details
A-02 31 jan 2018 Gemeenteraad Bouwhoogte Politiebureaulocatie (VVD) Amendement januari 2018 aangenomen details
A-03 6 mrt 2018 Gemeenteraad Zuilense Vecht (ChristenUnie-SGP) Amendement april 2020 aangenomen details
A-04 2 okt 2018 Gemeenteraad Bp Rondom de Vecht - evenemententerrein 1 (VVD e.a.) Amendement april 2020 aangenomen details
A-05 2 okt 2018 Gemeenteraad Bp Rondom de Vecht - evenemententerrein 2 (VVD e.a.) Amendement april 2020 aangenomen details
A-06 2 okt 2018 Gemeenteraad Problematische eenzaamheid bestrijden (GroenLinks e.a.) Amendement april 2020 aangenomen details
A-07 2 okt 2018 Gemeenteraad Beleidsplan vitaal platteland (CDA e.a.) Amendement april 2020 aangenomen details
A-08 2 okt 2018 Gemeenteraad Sportinvesteringsfonds (CDA e.a.) Amendement april 2020 aangenomen details
A-09 2 okt 2018 Gemeenteraad Inburgering (ChristenUnie-SGP e.a.) Amendement april 2020 aangenomen details
A-10 2 okt 2018 Gemeenteraad Ondernemersklimaat (ChristenUnie-SGP e.a.) Amendement april 2020 aangenomen details
A-11 2 okt 2018 Gemeenteraad Verzorgingshuis Maarssenbroek (ChristenUnie-SGP) Amendement april 2020 aangenomen details
A-12 2 apr 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Het wijzigen van dag bij punt 4 Amendement april 2020 aangenomen details
A-13 2 apr 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Behouden inspreekrecht in de raad Amendement april 2020 aangenomen details
A-14 3 apr 2019 Gemeenteraad Toegankelijkheid van horecavoorzieningen Amendement april 2020 aangenomen details
A-15 7 mei 2019 Gemeenteraad Sociale woningbouw en evenwichtige opbouw Atlantische buurt Amendement april 2020 aangenomen details
A-16 1 jul 2019 Gemeenteraad Rol en positie van de raad Amendement april 2020 aangenomen details
A-17 1 jul 2019 Gemeenteraad Kern-gezond leven Amendement april 2020 aangenomen details
A-18 1 jul 2019 Gemeenteraad Schrappen woord 'grote' bij infractructuur Amendement april 2020 aangenomen details
A-19 1 jul 2019 Gemeenteraad RES Regionale Energiestrategie en 'Van het gas los' Amendement april 2020 aangenomen details
A-20 1 jul 2019 Gemeenteraad Participatie jeugd Amendement april 2020 aangenomen details
A-21 1 jul 2019 Gemeenteraad Verduurzaming bestaande woonvoorraad 2e aanpassing Amendement april 2020 aangenomen details
A-22 1 jul 2019 Gemeenteraad Verdeling woningen Amendement april 2020 aangenomen details
A-23 9 jul 2019 Gemeenteraad Ontkoppelen wijken van het gas Amendement april 2020 aangenomen details
A-24 1 okt 2019 Gemeenteraad Burenbonus groene daken Amendement april 2020 aangenomen details
A-25 1 okt 2019 Gemeenteraad Regionale belanghebbenden Amendement april 2020 aangenomen details
A-26 1 okt 2019 Gemeenteraad Capaciteit infrastructuurnetwerke Amendement april 2020 aangenomen details
A-27 12 nov 2019 Gemeenteraad Verduurzaming gebouwen Amendement april 2020 aangenomen details
A-28 12 nov 2019 Gemeenteraad Woningaantallen Amendement april 2020 aangenomen details
A-29 12 nov 2019 Gemeenteraad Waterrobuustheid Amendement april 2020 aangenomen details
A-30 12 nov 2019 Gemeenteraad Visie op kerkgebouwen Amendement april 2020 aangenomen details
M-01 1 jul 2014 Gemeenteraad Koops Monitoringgroep (Organisatiekaders sociaal domein SWW) (Streekbelangen) Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-02 8 jul 2014 Gemeenteraad Koops Cliëntenparticipatie-Participatieverordening (D66 e.a.) Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-03 28 okt 2014 Gemeenteraad Witteman Locatie vergaderingen gemeenteraad Stichtse Vecht - (D66 e.a.) Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-04 28 okt 2014 Gemeenteraad De Groene Maximumsnelheid en verkeersveiligheid N402 (CDA) Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-05 11 nov 2014 Gemeenteraad Balemans Preventieprojecten Sociaal Domein (CDZ) Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-06 25 nov 2014 Gemeenteraad Zivkovic-Laurenta Nee - tenzij voor bouw nieuwe recreatieparken (PvdA e.a) Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-07 25 nov 2014 Gemeenteraad Zivkovic-Laurenta Ontwikkeling van Het Kwadrant - Maarssenbroek (D66 e.a.) Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-08 25 nov 2014 Gemeenteraad De Groene Snelheidsbeperking N230 - Zuilense Ring (PvdA) Motie april 2020 overgenomen afgedaan details
M-09 25 nov 2014 Gemeenteraad De Groene Verkeersveiligheid Kerkweg (D66 e.a.) Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-10 25 nov 2014 Gemeenteraad Witteman Herstel naar wettelijke benaming raadscommissie (Maarssen 2000) Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-11 25 nov 2014 Gemeenteraad De Groene Openbare toiletten op station Breukelen (Breukelen Beweegt) Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-12 16 dec 2014 Gemeenteraad Van Dijk Economische Visie SV 2025 - Vestigingsmogelijkheden op-bij Corridor (PvdA) Motie april 2020 aangenomen openstaand details
M-13 16 dec 2014 Gemeenteraad De Groene Economische Visie SV 2025 - Verhuizing ALDI (VVD e.a.) Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-14 3 mrt 2015 Gemeenteraad De Groene Beëindigen Quick Scan Keyseryck (Breukelen) (VVD e.a.) Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-15 31 mrt 2015 Gemeenteraad Van Dijk Uitplaatsingsonderzoek Greif (D66 e.a.) Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-16 31 mrt 2015 Gemeenteraad Zivkovic-Laurenta Onderzoek naar een nieuwe ontsluiting van Greif op de N201 (PvdA e.a.) Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-17 19 mei 2015 Gemeenteraad Zivkovic-Laurenta Bestemmingsplan Besselsesteeg 2 Maarssen (D66 e.a.) Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-18 19 mei 2015 Gemeenteraad De Groene Oost-Kanaaldijk (Lokaal Liberaal) Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-19 23 jun 2015 Gemeenteraad Witteman Organiseren jaarlijkse gedecoreerden dag (Lokaal Liberaal) Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-20 23 jun 2015 Gemeenteraad De Groene Geen schaliegasboringen (GroenLinks e.a.) Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-21 23 jun 2015 Gemeenteraad Zivkovic-Laurenta Leer- werkplekken op bouwprojecten (GroenLinks e.a.) Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-22 30 jun 2015 Gemeenteraad Van Dijk Aanpak verzekerden premieachterstand (VVD e.a.) Motie april 2020 aangenomen openstaand details
M-23 30 jun 2015 Gemeenteraad Van Vossen Benutting Huisraadregeling door ouderen (PvdA e.a.) Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-24 30 jun 2015 Gemeenteraad Van Vossen Herplaatsen halfpipe op Sportpark de Heul Loenen (Stichtse Vecht Beweegt) Motie april 2020 ingetrokken afgedaan details
M-24-2 2 dec 2015 Gemeenteraad Zivkovic-Laurenta Beleid voor historische buitenplaatsen Motie april 2020 overgenomen afgedaan details
M-25 12 apr 2016 Gemeenteraad Van Vossen Herhuisvesting verenigingen i.v.m. afstoten gem. vastgoed (Lokaal Liberaal) Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-26 26 apr 2016 Gemeenteraad Van Vossen Aanwijzing jongeren ontmoetingsplaats openbaar gebied (Stichtse Vecht Beweegt e.a.) Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-27 31 mei 2016 Gemeenteraad Zivkovic-Laurenta Bestemmingsplan Merenhoef (Het Vechtse Verbond) Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-28 31 mei 2016 Gemeenteraad Zivkovic-Laurenta Vaststelling Landelijk Gebied West 1e herziening (Streekbelangen) Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-29 31 jan 2017 Gemeenteraad Zivkovic-Laurenta Woningbouw vierde kwadrant Kockengen (CDA e.a.) Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-30 4 apr 2017 Gemeenteraad Witteman Opschorten termijnen tbv de onderzoekscommissie (D66 e.a.) Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-31 27 jun 2017 Gemeenteraad Van Dijk Versterking gebiedsgericht werken (PvdA e.a.) Motie april 2020 aangenomen openstaand details
M-31-a 27 jun 2017 Gemeenteraad Socale cooperatie van start Motie april 2020 overgenomen afgedaan details
M-32 27 jun 2017 Gemeenteraad Scholingbudget Gemeenteraad 2018-2022 (Lokaal Liberaal e.a.) Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-33 4 apr 2017 Gemeenteraad Onderzoek Bp Landelijk Gebied Noord (stichtse Vecht Beweegt e.a.) Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-34 26 sep 2017 Gemeenteraad Van Dijk Monitor Re-integratie instrumenten (PvdA e.a.) Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-35 26 sep 2017 Gemeenteraad Voortgang nota Een Sterke basis (Maarssen 2000 e.a.) Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-36 7 nov 2017 Gemeenteraad Klomps Oplaadpunten voor elekrische auto's en fietsen (Groen Links e.a.) Motie april 2020 aangenomen openstaand details
M-37 7 nov 2017 Gemeenteraad Gahandicaptenparkeerplaats dekken uit Wmo (CDA e.a.) Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-38 7 nov 2017 Gemeenteraad Tekstuele verslagen raad en commissie Christen Unie-SGP Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-39 7 nov 2017 Gemeenteraad Klomps Zuilense Ring (NRU) (Groen Links e.a.) Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-40 30 jan 2018 Gemeenteraad Westbroekse Binnenweg 86-88 Maarssen (Lokaal Liberaal) Motie januari 2018 aangehouden afgedaan details
M-41 6 mrt 2018 Gemeenteraad Stopzetten inzet afvalcoaches (Lokaal Liberaal) Motie april 2020 aangehouden afgedaan details
M-42 6 mrt 2018 Gemeenteraad Van Dort Intrekking ontwerpbestemmingsplan De Werf (Het Vechtse Verbond) Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-43 26 apr 2018 Gemeenteraad Klomps Intrekken toegezegde subsidies door Prov. Utrecht (Streekbelangen e.a.) Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-44 29 mei 2018 Gemeenteraad Mastrigt De nationale en de gemeentelijke vlag (PVV) Motie april 2020 aangehouden afgedaan details
M-45 29 mei 2018 Gemeenteraad Mastrigt Grondwet artikel 1 (Streekbelangen e.a.) Motie april 2020 aangehouden openstaand details
M-46 29 mei 2018 Gemeenteraad Mastrigt Visuele vertaling nieuwe raadzaal (VVD e.a.) Motie april 2020 aangehouden openstaand details
M-47 10 jul 2018 Gemeenteraad Klomps Scholierenlijn Gouda (ChristenUnie-SGP e.a.) Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-48 2 okt 2018 Gemeenteraad Van Dort Uitbreiding Zandpad 76 (Breukelen) Bp Rondom de Vecht (VVD e.a.) Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-49 2 okt 2018 Gemeenteraad Klomps Zandpad moet fietsstraat worden (VVD e.a.) Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-50 2 okt 2018 Gemeenteraad Van Dijk Tent in de wijk (Streekbelangen e.a.) Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-51 2 okt 2018 Gemeenteraad Van Liempdt Bomenonderhoud (Lokaal Liberaal e.a.) Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-52 20 nov 2018 Gemeenteraad Klomps N201 tussen Amstelhoek en Vreeland (VVD e.a.) Motie april 2020 aangenomen openstaand details
M-53 18 dec 2018 Gemeenteraad Klomps Verkenning logistieke hub in Stichtse Vecht Motie april 2020 aangenomen openstaand details
M-54 18 dec 2018 Gemeenteraad Van Dijk Budgetten bestrijding kinderarmoede Motie april 2020 aangenomen openstaand details
M-55 5 mrt 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Aanscherping Collegewerkprogramma Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-56 5 mrt 2019 Gemeenteraad Van Dort Bestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-57 2 apr 2019 Gemeenteraad Van Dijk Nieuwe verlichting in (fiets)tunnels Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-58 3 apr 2019 Gemeenteraad Van Dijk Slim vertrouwen Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-59 3 apr 2019 Gemeenteraad Versterken van externe orientatie en positionering Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-60 3 jun 2019 Gemeenteraad Veneklaas Onderzoek Save Veilig thuis Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-61 3 jun 2019 Gemeenteraad Klomps Wijzigingen vervoersplan U-OV (Qbuzz) voor 2020 Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-62 1 jul 2019 Gemeenteraad Klomps Participatie jeugd bij de omgevingsvisie van Stichtse Vecht Motie april 2020 aangenomen openstaand details
M-63 1 jul 2019 Gemeenteraad Veneklaas Woonvisie Motie april 2020 aangenomen openstaand details
M-64 1 jul 2019 Gemeenteraad Veneklaas Beperking huursprong Motie april 2020 aangenomen openstaand details
M-65 1 jul 2019 Gemeenteraad Klomps Aldi Hazeslinger Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-66 9 jul 2019 Gemeenteraad Klomps Transcripties per onderwerp op verzoek voor inwoners met een auditieve beperking Motie april 2020 aangenomen openstaand details
M-67 9 jul 2019 Gemeenteraad Klomps Toetsingscriteria Duurzaamheid Motie april 2020 aangenomen openstaand details
M-68 1 okt 2019 Gemeenteraad Klomps Vrijwillige deelname afkoppelen hemelwater Motie april 2020 aangenomen openstaand details
M-69 2 okt 2019 Gemeenteraad Klomps Onderzoek rol kernenergie Motie april 2020 aangenomen openstaand details
M-70 2 okt 2019 Gemeenteraad Klomps Plan van aanpak RES Motie april 2020 aangenomen afgedaan details
M-71 2 okt 2019 Gemeenteraad Klomps Vitaliteit kleine kernen Motie april 2020 aangenomen openstaand details
M-72 2 okt 2019 Gemeenteraad Klomps Voedselproductie Motie april 2020 aangenomen openstaand details
M-73 2 okt 2019 Gemeenteraad Klomps Swipocratie Motie april 2020 aangenomen openstaand details
M-74 12 nov 2019 Gemeenteraad Klomps Dag Brandweervrijwilliger Motie april 2020 aangenomen openstaand details
M-75 12 nov 2019 Gemeenteraad Van Dijk Compensatieregeling Eigen Risico Motie april 2020 aangenomen openstaand details
M-76 12 nov 2019 Gemeenteraad Klomps Gelijke Stagevergoedingen MBO/HBO/WO Motie april 2020 aangenomen openstaand details
M-77 19 nov 2019 Gemeenteraad Veneklaas Lachgas is geen lachertje Motie april 2020 aangenomen openstaand details
M-78 29 jan 2020 Gemeenteraad Veneklaas Kernbinding in Loenen aan de vecht Motie april 2020 aangenomen openstaand details
M-79 29 jan 2020 Gemeenteraad Veneklaas Bouwen in Nieuwer ter Aa Motie april 2020 aangenomen openstaand details
M-80 29 jan 2020 Gemeenteraad Van Dijk Kappen 4 bomen Stinzenlaan Noord en Keizerskroon in Breukelen Motie april 2020 aangenomen openstaand details
M-81 29 jan 2020 Gemeenteraad Van Mastrigt Evaluatie collegewerkprogramma Motie april 2020 aangenomen openstaand details
T-01 16 jan 2018 Bestuur & Fin. Van Mastrigt Vuurwerkvrije gebieden in beeld brengen Toezegging oktober 2018 afgedaan details
T-02 30 jan 2018 Gemeenteraad Van Liempdt Vraag van Maarssen 2000 over areaal beantwoorden Toezegging februari 2018 afgedaan details
T-03 31 jan 2018 Gemeenteraad Witteman Kosten ambtelijke inzet stembureau Toezegging februari 2018 afgedaan details
T-04 31 jan 2018 Gemeenteraad Van Dort Plaatsing camera bij vangnet N230 Toezegging februari 2018 afgedaan details
T-05 31 jan 2018 Gemeenteraad Zivkovic-Laurenta Plan Bisonspoor - betrokken bewoners gericht uitnodigen Toezegging maart 2018 afgedaan details
T-06 6 feb 2018 Fysiek Domein Zivkovic-Laurenta Verslag polder Mijnden naar raad sturen Toezegging februari 2018 afgedaan details
T-07 6 feb 2018 Fysiek Domein Zivkovic-Laurenta Wijzigen 'perceel' Oukoop 22 in 'bouwvlak' Oukoop 22 Toezegging februari 2018 afgedaan details
T-08 6 feb 2018 Fysiek Domein Mastrigt Gebruik m² camping op perceel Zandpad 22 Toezegging mei 2018 afgedaan details
T-09 6 feb 2018 Fysiek Domein Mastrigt Tekst over polder Mijnden stelliger opnemen in voorstel Toezegging februari 2018 afgedaan details
T-10 6 feb 2018 Fysiek Domein Mastrigt Overlast van aciviteiten op perceel Oukoop 22 Toezegging mei 2018 afgedaan details
T-11 6 feb 2018 Fysiek Domein Van Dort Raad betrekken bij bestemmingswijziging polder Mijnden Toezegging april 2020 doorlopend details
T-12 9 feb 2018 Gemeenteraad Witteman Rechtmatigheid besluit subsidie kinderopvangorganisatie Toezegging april 2020 afgedaan details
T-13 13 feb 2018 Bestuur & Fin. Klomps Voortgang inkoop- en aanbestedingsbeleid en ICT Toezegging mei 2018 afgedaan details
T-14 13 feb 2018 Bestuur & Fin. Balemans Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening (APV) -ophalen winkelwagentjes Toezegging april 2018 afgedaan details
T-15 13 feb 2018 Fysiek Domein Van Dijk Bp de Werf - meer inzicht in processen voor raads- en commissieleden Toezegging juni 2020 openstaand details
T-16 13 feb 2018 Fysiek Domein Zivkovic-Laurenta Bp de Werf - geheime stukken ter inzage leggen Toezegging februari 2018 afgedaan details
T-17 13 feb 2018 Fysiek Domein Van Dijk Bp de Werf - overzicht houdbaarheidsdatum per soort onderzoek Toezegging juni 2020 openstaand details
T-18 20 feb 2018 Fysiek Domein Van Dijk Kwartaalrapportage groenonderhoud Toezegging april 2020 afgedaan details
T-19 6 mrt 2018 Gemeenteraad Van Dort Kosten afvalcoaches Toezegging maart 2018 afgedaan details
T-20 6 mrt 2018 Gemeenteraad Veneklaas Huisvesting sociale organisaties aan de Gaslaan Toezegging april 2018 afgedaan details
T-21 6 mrt 2018 Gemeenteraad Van Mastrigt Antwoord op vraag over onderhoudsverplichting bomen en bermen Toezegging maart 2018 n.v.t. afgedaan details
T-22 15 mei 2018 Fysiek Domein Van Dort Bp Mastenbroek -anti-speculatiebedinging Toezegging mei 2018 afgedaan details
T-23 15 mei 2018 Fysiek Domein Van Dort Bp Mastenbroek -mw. Van Dijk uitnodigen voor gesprek Toezegging mei 2018 afgedaan details
T-24 15 mei 2018 Fysiek Domein Van Dort Bp Mastenbroek - maximale bouwhoogte Toezegging mei 2018 afgedaan details
T-25 15 mei 2018 Fysiek Domein Van Dort Bp Mastenbroek - uitwerken aanvullende zonnestudie Toezegging mei 2018 afgedaan details
T-26 15 mei 2018 Fysiek Domein Klomps Horecabeleidsvisie - omwonenden uitnodigen Toezegging mei 2018 afgedaan details
T-27 15 mei 2018 Fysiek Domein Klomps Horecabeleidsvisie - verzoek Maarssen aan de Kook Toezegging mei 2018 afgedaan details
T-28 29 mei 2018 Gemeenteraad Veneklaas Brief van Platform Jeugdzorg beantwoorden Toezegging juni 2018 afgedaan details
T-29 29 mei 2018 Gemeenteraad Witteman Brieven mw. Jansen agenderen voor cie Fysiek Domein Toezegging mei 2018 afgedaan details
T-30 12 jun 2018 Fysiek Domein Van Dort Bp Singel 1 - aanscherpen randvoorwaarden anterieure overeenkomsten Toezegging september 2018 afgedaan details
T-31 10 jul 2018 Gemeenteraad Witteman Kopie beantwoording ingekomen stuk juni (B-05) naar raad Toezegging april 2020 afgedaan details
T-32 10 jul 2018 Gemeenteraad Witteman Kopie beantwoording ingekomen stuk juni (B-07) naar raad Toezegging april 2020 afgedaan details
T-33 10 jul 2018 Gemeenteraad Witteman Kopie beantwoording ingekomen stuk juni (B-12) naar raad Toezegging april 2020 afgedaan details
T-34 10 jul 2018 Gemeenteraad Witteman Kopie beantwoording ingekomen stuk juni (B-013) naar raad Toezegging april 2020 afgedaan details
T-35 10 jul 2018 Gemeenteraad Witteman Aanpassing behandeling brief inz.Ambitiedocument + kopie beantwoording ingekomen stuk juni (B-02.a) naar raad Toezegging april 2020 afgedaan details
T-36 11 sep 2018 Fysiek Domein Van Dort Actieplan geluid Toezegging oktober 2018 afgedaan details
T-37 19 sep 2018 Fysiek Domein Van Dort Bp Herenweg-Gageldijk 1e herziening - Maarsseveensevaart 90 Toezegging september 2018 afgedaan details
T-38 19 sep 2018 Fysiek Domein Van Dort Bp Herenweg-Gageldijk 1e herziening - Pand mw. Hofland Toezegging september 2018 afgedaan details
T-39 19 sep 2018 Fysiek Domein Van Dort Bp Rondom de Vecht - Ligplaatsen Weersloot Toezegging september 2018 afgedaan details
T-40 19 sep 2018 Fysiek Domein Van Dort Bp Rondom de Vecht - Vechtse Hoeve Toezegging september 2018 afgedaan details
T-41 19 sep 2018 Fysiek Domein Van Dort Bp Rondom de Vecht - Wandelpaden Toezegging september 2018 afgedaan details
T-42 20 sep 2018 Bestuur & Fin. Van Dort Mediafonds Toezegging december 2018 afgedaan details
T-43 2 okt 2018 Gemeenteraad Van Liempdt Aanleg persleiding door Waternet Toezegging oktober 2018 afgedaan details
T-44 2 okt 2018 Gemeenteraad Van Dort Bouwplannen Kleizuwe 129 Toezegging oktober 2018 afgedaan details
T-45 2 okt 2018 Gemeenteraad Klomps Siuatie basisschool Ludgerus Toezegging oktober 2018 afgedaan details
T-46 2 okt 2018 Gemeenteraad Van Mastrigt Agenderen hondenbijtincident naar presidium Toezegging oktober 2018 afgedaan details
T-47 2 okt 2018 Gemeenteraad Van Mastrigt Behandelen en besluitvorming bestemmingsplannen Toezegging oktober 2018 afgedaan details
T-48 2 okt 2018 Gemeenteraad Van Mastrigt Agenderen kindpakket naar presidium Toezegging november 2018 afgedaan details
T-49 3 okt 2018 Gemeenteraad Van Dijk Plan doel vitaal platteland ter info naar de raad Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-50 9 okt 2018 Fysiek Domein Van Dort Optie onderzoeken huisvesting Groenwerk (PAUW) op nieuw afvalscheidingsterrein Toezegging april 2020 afgedaan details
T-51 9 okt 2018 Fysiek Domein Van Dort Verlenging termijn indienen zienswijzen Bp Bisonspoor P2 en P3 Toezegging oktober 2018 afgedaan details
T-52 9 okt 2018 Fysiek Domein Van Liempdt Standplaatsen - overzicht waren en plaatsen naar raad Toezegging november 2018 afgedaan details
T-53 9 okt 2018 Fysiek Domein Van Liempdt Standplaaten - input dorpsraden Toezegging november 2018 afgedaan details
T-54 16 okt 2018 Informatieve cie Van Dort Nieuwe motie Zuilense Ring Toezegging januari 2019 afgedaan details
T-55 20 okt 2018 Bestuur & Fin. Van Mastrigt Uitbreiding BOA's Toezegging november 2018 afgedaan details
T-56 20 okt 2018 Bestuur & Fin. Van Dort Potentiële woningbouwlocaties Toezegging november 2018 afgedaan details
T-57 30 okt 2018 Bestuur & Fin. Veneklaas Tijdsplanning integrale nota sociaal domein Toezegging november 2018 afgedaan details
T-58 30 okt 2018 Bestuur & Fin. Van Liempdt Kleinsmagelden Toezegging november 2018 afgedaan details
T-59 30 okt 2018 Bestuur & Fin. Van Liempdt Besparingen op club-en buurthuiswerk en dorpshuizen Toezegging november 2018 afgedaan details
T-60-a 13 nov 2018 Gemeenteraad Klomps Sturen op effecten en prestaties programmabegroting Toezegging februari 2019 afgedaan details
T-61 20 nov 2018 Gemeenteraad Klomps Afvalscheidingsstation - service Toezegging november 2019 openstaand details
T-62 20 nov 2018 Gemeenteraad Klomps Afvalscheidingsstation - locatiekeuze Toezegging november 2019 openstaand details
T-63 20 nov 2018 Gemeenteraad Klomps Afvalscheidingsstation - programma van eisen voorleggen aan commissie Toezegging november 2019 openstaand details
T-64 20 nov 2018 Gemeenteraad Klomps Afvalscheidingsstation - terugkomen op overslagstations bij het programma van eisen Toezegging november 2019 openstaand details
T-65 20 nov 2018 Gemeenteraad Van Dijk Bereiken subsidieplafond Initiatievenbudget Sterke Basis in 2019 Toezegging september 2019 afgedaan details
T-66 20 nov 2018 Gemeenteraad Van Dijk Financiering - effect meer preventie beleid Toezegging september 2019 afgedaan details
T-67 20 nov 2018 Gemeenteraad Van Liempdt Afspraken inz. 'Voorkomen en tijdig signaleren van financiële problemenen' naar raad . Toezegging september 2019 afgedaan details
T-68 20 nov 2018 Gemeenteraad Van Mastrigt Regionale werkzaamheden college Toezegging februari 2019 afgedaan details
T-69 27 nov 2018 Fysiek Domein Klomps Bp Zogweteringlaan ong naast 2 - Gageldijk thv nr 119 - oude stukken aan raad sturen Toezegging december 2018 afgedaan details
T-70 27 nov 2018 Fysiek Domein Van Dort Werkbezoek Kockengen Waterproof Toezegging april 2020 afgedaan details
T-71 4 dec 2018 Fysiek Domein Van Dort Bisonspoor - Parkeeronderzoek Toezegging december 2018 afgedaan details
T-72 4 dec 2018 Fysiek Domein Van Dort Bisonspoor P2&P3 - Parkeren bewoners Safari Toezegging december 2018 afgedaan details
T-73 4 dec 2018 Fysiek Domein Van Dort Bisonspoor P2&P3 - consequenties opnieuw ter inzage leggen bestemmingsplan Toezegging december 2018 afgedaan details
T-74 4 dec 2018 Fysiek Domein Van Dort Bisonspoor P2&P3 - raadsvoorstel aanpassen Toezegging december 2018 afgedaan details
T-75 4 dec 2018 Fysiek Domein Van Dort Bisonspoor P2&P3 - verschil versies parkeerbalans Toezegging december 2018 afgedaan details
T-76 4 dec 2018 Fysiek Domein Van Dort Bisonspoor P2&P3 -Totaal overzicht plannen naar raad Toezegging december 2018 afgedaan details
T-77 4 dec 2018 Fysiek Domein Van Dort Bisonspoor P2&P3 - (on)mogelijkheden splitsing bestemmingsplan Toezegging december 2018 afgedaan details
T-78 4 dec 2018 Fysiek Domein Van Mastrigt Bisonspoor P2&P3 Besluitenlijst en stukken naar insprekers Toezegging december 2018 afgedaan details
T-79 4 dec 2018 Bestuur & Fin. Van Mastrigt IVP - de VER aanpassen Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-80 4 dec 2018 Bestuur & Fin. Van Mastrigt Veiligheidsbeleving ontsluiten naar de raad Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-81 4 dec 2018 Bestuur & Fin. Van Mastrigt Onderzoek naar veiligheidsgevoel in wijk na incident Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-82 4 dec 2018 Bestuur & Fin. Van Mastrigt Verkiezingen - inzicht opkomst bevorderende maatregelen Toezegging januari 2019 afgedaan details
T-83 18 dec 2018 Gemeenteraad Van Mastrigt Tekstvoorstel tbv vraagstelling onderzoek besluitvorming B&W Bp Zogweteringlaan Toezegging december 2018 afgedaan details
T-84 18 dec 2018 Gemeenteraad Van Mastrigt Standpunt college brief B11 - vlaggen bevrijders uithangen op 5 mei - naar raad Toezegging januari 2019 afgedaan details
T-85 18 dec 2018 Gemeenteraad Van Mastrigt Beantwoordings brief op B15 -beroepschriftt handhaving Schulp - aan raad sturen. Toezegging januari 2019 afgedaan details
T-86 18 dec 2018 Gemeenteraad Klomps Beantwoordings brief op B13 -fietsstraat Zandpad - aan raad sturen. Toezegging februari 2019 openstaand details
T-87 18 dec 2018 Gemeenteraad Veneklaas Beantwoordingsbrief B14 - transformatie in het sociaal domein - aan raad sturen Toezegging januari 2019 afgedaan details
T-88 18 dec 2018 Gemeenteraad Klomps Onderbouwing lokale heffingen Toezegging september 2019 openstaand details
T-89 18 dec 2018 Gemeenteraad Van Mastrigt Masterclass evenementen organiseren Toezegging januari 2019 afgedaan details
T-90 8 jan 2019 Fysiek Domein Van Dort Bp Ln. V. Nifterlake -speciale dakpannen Toezegging april 2019 afgedaan details
T-91 8 jan 2019 Fysiek Domein Van Dort Bp P2&P3 Bisonspoor - second opinion over gevolgen ter inzage leggen Toezegging januari 2019 afgedaan details
T-92 8 jan 2019 Fysiek Domein Van Dort Bp P2&P3 Bisonspoor - (on)mogelijkheid opnemen zorgwoningen Toezegging januari 2019 afgedaan details
T-93 8 jan 2019 Fysiek Domein Van Dort Bp P2&P3 Bisonspoor - actuele parkeerbalans Toezegging januari 2019 afgedaan details
T-94 8 jan 2019 Fysiek Domein Van Dort Bp P2&P3 Bisonspoor - info infrastructuur Maarssenbroek naar raad Toezegging april 2019 afgedaan details
T-95 15 jan 2019 Fysiek Domein Voorzitter Burgerinitiatief Atlantische Buurt Maarssen - is begrotingswijziging nodig Toezegging januari 2019 afgedaan details
T-96 29 jan 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Brief inz overlast scheepvaart beantwoorden Toezegging februari 2019 afgedaan details
T-97 29 jan 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Brief inz bestuurlijke ongerijmdheden Toezegging februari 2019 afgedaan details
T-98 5 feb 2019 Sociaal Domein Veneklaas Toetsen website op wet- en regelgeving en taalgebruik Toezegging juli 2019 afgedaan details
T-99 19 feb 2019 Fysiek Domein Van Dijk Rol Kansis bij bezetting recreatieschap Toezegging juni 2019 afgedaan details
T-99-2 19 feb 2019 Fysiek Domein Klomps Mogelijke oplossing parkeerproblematiek Bisonspoor Toezegging april 2019 afgedaan details
T-100 19 feb 2019 Fysiek Domein Klomps Integraal verkeersonderzoek Maarssenbroek Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-101 19 feb 2019 Fysiek Domein Van Dijk Svz nieuwbouwproject Zwanenkamp Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-102 5 mrt 2019 Gemeenteraad Van Dort Appartementencomplex De Admiraal Breukelen - vragen wijkcie beantwoorden Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-103 5 mrt 2019 Gemeenteraad Van Dort Appartementencomplex De Admiraal Breukelen - informatieavond plannen Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-104 5 mrt 2019 Gemeenteraad Van Dijk Collegebesluit planvorming Kuyperstraat Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-105 12 mrt 2019 Sociaal Domein Veneklaas Welke verenigingen zijn aangesloten bij U-Pas Toezegging april 2019 afgedaan details
T-106 12 mrt 2019 Sociaal Domein Veneklaas In gesprek gaan met de Blauwe Reiger (ivm U-Pas) Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-107 12 mrt 2019 Sociaal Domein Van Dijk Effecten en consequenties verlenging subsidiebeleid Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-108 12 mrt 2019 Sociaal Domein Van Dijk Financiële consequenties voor instellingen wanneer niet wordt geindexeerd Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-109 12 mrt 2019 Fysiek Domein Klomps Aanbesteding nieuwe applicatie Omgevingskwaliteit Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-110 12 mrt 2019 Fysiek Domein Klomps Bp Zogweteringlaan ong naast 2 - Gageldijk thv nr 119 - ontkenning gemeente over wijzigingen Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-111 12 mrt 2019 Fysiek Domein Van Mastrigt Bp Zogweteringlaan ong naast 2 - Gageldijk thv nr 119 - heer Minderman uitnodigen voor gesprek Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-112 19 mrt 2019 Fysiek Domein Van Dort BP LG Noord 2e bestuurlijke lus - Verklaring dhr. Willig naar raad Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-113 19 mrt 2019 Fysiek Domein Van Dort BP LG Noord 2e bestuurlijke lus - Reactie op reactie dhr Martens naar raad Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-114 19 mrt 2019 Fysiek Domein Klomps Horeca visie - Klachten handhaving, waar en hoe Toezegging april 2019 afgedaan details
T-115 19 mrt 2019 Fysiek Domein Klomps Ambitieniveau omgevingswet - 1x per kwartaal naar raad Toezegging april 2020 afgedaan details
T-116 2 apr 2019 Gemeenteraad Van Dijk Vragen over aanleggen steigers beantwoorden Toezegging april 2019 afgedaan details
T-117 2 apr 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Beantwoordingsbrief A-05 Dierenwelzijn (mrt 19) naar raad Toezegging april 2019 afgedaan details
T-118 2 apr 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Invulling vertrek commissieleden Toezegging april 2019 afgedaan details
T-119 3 apr 2019 Gemeenteraad Klomps Vragen PVV mbt terrassen beantwoorden Toezegging april 2019 afgedaan details
T-120 3 apr 2019 Gemeenteraad Van Dijk Evalueren subsidieprogramma Toezegging november 2019 openstaand details
T-121 3 apr 2019 Gemeenteraad Van Dijk Rekenkamercie betrekken bij subsidiebeleidskader Toezegging mei 2020 openstaand details
T-122 3 apr 2019 Gemeenteraad Van Dijk Reactie op verschillen subsidiebedragen kinderboerderijen Toezegging april 2019 afgedaan details
T-123 9 apr 2019 Fysiek Domein Van Dort Actualisatie woonvisie - beantwoording vragen Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-124 17 apr 2019 Fysiek Domein Van Dort Burgerinitiatief Atlantische Buurt - lijst projecten naar raad Toezegging april 2019 afgedaan details
T-125 17 apr 2019 Fysiek Domein Van Dort Burgerinitiatief Atlantische Buurt - reactie college op advies Theo van Eijk naar raad Toezegging april 2019 afgedaan details
T-126 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Vragen inzake vergunning evenement Kaatsbaan op Koningsdag Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-127 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Advies motie snelheid en transparantie afhandeling Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-128 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Evaluatie Koningsdag via RIB naar raad Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-129 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Betrekken van belangenorganisaties bij beleidsvoorstellen agenderen voor commissie Toezegging mei 2019 openstaand details
T-130a 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Kopie beantwoording brief B-04 (april 2019) sturen aan raad Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-130b 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Kopie beantwoording brief B-09 Handhaving bij Amsterdam-Rijn-Kanaal (april 2019) sturen aan raad Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-130c 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Dijk brief B-13 (april 2019) reminder ruimte-voor-ruimte regeling Toezegging mei 2020 afgedaan details
T-130d 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt brief B-12 (april 2019) Handhavingsverzoek tegen gebruik hooiberg Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-131a 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Brieven A-2 en A-11 (april 2019) wijzigen in B-categorie Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-131b 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Dijk brief B-14 (april 2019) Speeltuin Boomstede (was A-02) Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-131c 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Kopie beantwoording brief B-15 (was A-11) (april 2019) naar raad Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-132 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Instrument Burgerinitiatief evalueren Toezegging september 2019 openstaand details
T-133 7 mei 2019 Gemeenteraad Klomps Kosten compensatie parkeerplaatsen Loenen Toezegging september 2019 openstaand details
T-134 7 mei 2019 Gemeenteraad Veneklaas Verslag overleg SAVE/Veilig Thuis + overzicht stappen via memo naar raad Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-135 21 mei 2019 Fysiek Domein Voorzitter Vragen mbt woonvisie schriftelijke beantwoorden Toezegging juni 2019 afgedaan details
T-136 3 jun 2019 Gemeenteraad Voorzitter Verordening Jeugdhulp opnieuw agenderenvoor commissie Toezegging september 2019 afgedaan details
T-137 3 jun 2019 Gemeenteraad Klomps Trapveldje nabij brandweerpost Nieuwer ter Aa Toezegging april 2020 openstaand details
T-138 25 jun 2019 Bestuur & Fin. Klomps Programmarekening 2018: raad informeren over kredietoverschrijdingen Toezegging april 2020 openstaand details
T-139 25 jun 2019 Bestuur & Fin. Klomps Programmarekening 2018: aanbevelingen accountant overnemen Toezegging april 2020 openstaand details
T-140 25 jun 2019 Bestuur & Fin. Klomps Programmarekening 2018: informatieve commissie over afval Toezegging april 2020 afgedaan details
T-141 25 jun 2019 Bestuur & Fin. Klomps Programmarekening 2018: verbeterplan inkoop Toezegging april 2020 openstaand details
T-142 25 jun 2019 Bestuur & Fin. Klomps Programmarekening 2018: beantwoording vragen van Het Stichtse Verbond Toezegging juli 2019 afgedaan details
T-143 25 jun 2019 Bestuur & Fin. Van Dijk Kadernota 2020: passage pagina 8 verduidelijken Toezegging april 2020 afgedaan details
T-144 25 jun 2019 Bestuur & Fin. Veneklaas Kadernota 2020: kerkenvisie Toezegging april 2020 afgedaan details
T-145 25 jun 2019 Bestuur & Fin. Veneklaas Kadernota 2020: subsidiescan delen met raad Toezegging april 2020 openstaand details
T-146 25 jun 2019 Bestuur & Fin. Veneklaas Kadernota 2020:welke gemeenten ondernemen acties tegen eenzaamheid Toezegging april 2020 afgedaan details
T-147 25 jun 2019 Bestuur & Fin. Veneklaas Kadernota 2020:uitnodiging gesprek met mantelzorgers Toezegging april 2020 afgedaan details
T-148 25 jun 2019 Bestuur & Fin. Van Dijk Kadernota 2020: maken van kosten-batenanalyse Toezegging juli 2019 afgedaan details
T-149 1 jul 2019 Gemeenteraad Klomps Vragen over brug in Breukelen beantwoorden Toezegging juli 2019 openstaand details
T-150 1 jul 2019 Gemeenteraad Van Dijk RIB over eikenprocessierups Toezegging juli 2019 afgedaan details
T-151 1 jul 2019 Gemeenteraad Van Dort Gesprekken met projectontwikkelaars over bovengrens woningen Toezegging september 2019 doorlopend details
T-152 1 jul 2019 Gemeenteraad Van Dort Beantwoorden vraag ChristenUnie-SGP over woningbehoefte per kern Toezegging juli 2019 afgedaan details
T-153 1 jul 2019 Gemeenteraad Veneklaas Kijken naar de mogelijkheid om 800 woningen sociaal en economisch binding te geven Toezegging september 2019 openstaand details
T-154 9 jul 2019 Gemeenteraad Klomps Betrokkenheid raad bestuurtafels U16 Toezegging oktober 2019 openstaand details
T-155 9 jul 2019 Gemeenteraad Klomps Motie M-7 in het project 'Duidelijke Taal' Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-156 9 jul 2019 Gemeenteraad Klomps Vóór de begrotingsbehandeling informatieve commissie over afval Toezegging september 2019 afgedaan details
T-157 3 sep 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Memo buitensportaccommodatie naar raad Toezegging september 2019 afgedaan details
T-158 3 sep 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Presidium vragen privatisering buitensportaccommodaties te agenderen Toezegging september 2019 afgedaan details
T-159 10 sep 2019 Fysiek Domein Van Dijk Burenbonus en situatie in Maarssenbroek Toezegging september 2019 afgedaan details
T-160 1 okt 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Mogelijke maken van particuliere bouwinitiatieven agenderen voor commissie Toezegging oktober 2019 openstaand details
T-161 1 okt 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Kopie beantwoording brief A-18 (sept. 2019) sturen aan raad Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-162 1 okt 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Kopie beantwoording brief B-02 (sept. 2019) sturen aan raad Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-163 1 okt 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Kopie beantwoording brief B-01 (sept. 2019) sturen aan raad Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-164 1 okt 2019 Gemeenteraad Veneklaas Nota positief gezondheidsbeleid 2020-2023. Ondertekenen pact ouderenzorg Toezegging april 2020 openstaand details
T-165 1 okt 2019 Gemeenteraad Veneklaas Nota positief gezondheidsbeleid 2020-2023. Uitvoeringsplan naar raad Toezegging april 2020 openstaand details
T-166 15 okt 2019 Fysiek Domein Van Dort Afspraak maken met dhr. Bon Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-167 15 okt 2019 Fysiek Domein Van Dijk Toekomstvisie Scheendijk - welke contacten en wanneer met Provincie Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-168 15 okt 2019 Fysiek Domein Van Dijk Toekomstvisie Scheendijk - formulering toestaan permanente bewoning in visie Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-169 15 okt 2019 Fysiek Domein Van Dijk Toekomstvisie Scheendijk - gesprek aangaan met bewoners Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-170 15 okt 2019 Fysiek Domein Van Dijk Box in de Wijk - technnische vragen beantwoorden Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-171 15 okt 2019 Fysiek Domein Van Dijk Box in de Wijk - aan het raadsvoorstel een foto toevoegen Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-172 15 okt 2019 Fysiek Domein Van Dijk Box in de Wijk - de raad schriftelijk informeren over inrichting Box Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-173 15 okt 2019 Fysiek Domein Van Dijk Box in de Wijk - dorpsraden informeren over initiatief Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-174 15 okt 2019 Fysiek Domein Van Dijk Box in de Wijk - raad informeren over gebruik Box Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-175 29 okt 2019 Bestuur & Fin. Klomps Kijken naar de mogelijkheid voor woonbootbewoners om afvalcontainer te behouden Toezegging januari 2020 afgedaan details
T-176 29 okt 2019 Bestuur & Fin. Van Dijk Actueel onderhoudsprograma bij begroting 2021 Toezegging april 2020 openstaand details
T-177 29 okt 2019 Bestuur & Fin. Van Dijk Wethouder in gesprek met raad over groen Toezegging november 2019 afgedaan details
T-178 29 okt 2019 Bestuur & Fin. Veneklaas Faciliteren commissie over speeltuinen Toezegging januari 2020 afgedaan details
T-179 12 nov 2019 Gemeenteraad Klomps Notitie aan raad over wie wij als Stichtse Vecht willen zijn Toezegging mei 2020 afgedaan details
T-180 12 nov 2019 Gemeenteraad Klomps Overzicht uitgestelde projecten ivm stikstofuitspraak RvS aan raad sturen Toezegging november 2019 afgedaan details
T-181 19 nov 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Brief B-04 (okt. 2019) van Dorpsraad Nieuwer ter Aa in commissie bespreken Toezegging januari 2020 openstaand details
T-182 19 nov 2019 Gemeenteraad Van Dijk Notitie Scheendijk: welke legakker wel of geen permanente bewoning Toezegging oktober 2020 openstaand details
T-183 19 nov 2019 Gemeenteraad Van Dijk BP Rondom de Vecht - Memo over dilemma één bouwvlak verdeeld over meerdere eigenaren Toezegging januari 2020 openstaand details
T-184 26 nov 2019 Sociaal Domein Veneklaas Inkoop Jeuggdhulp en Wmo belegeleiding - Commissie op de hoogte houden inz. Inkoopstrategie en aanbesteding Toezegging april 2020 doorlopend details
T-185 26 nov 2019 Fysiek Domein Klomps Plan van aanpak RES - toevoegen dat budget leidend is Toezegging december 2019 openstaand details
T-186 26 nov 2019 Fysiek Domein Klomps Plan van aanpak RES - voorstel college voor de raad Toezegging maart 2020 openstaand details
T-187 26 nov 2019 Fysiek Domein Klomps Plan van aanpak RES - in cie Bestuur & Financiën bespreken invulling en informatie door het college aan de raad Toezegging januari 2020 openstaand details
T-184 3 dec 2019 Fysiek Domein Veneklaas Gebiedsplan Zuilense Vecht - meerdere scenario's voor het lint naar raad Toezegging juni 2020 openstaand details
T-185 3 dec 2019 Fysiek Domein Veneklaas Gebiedsplan Zuilense Vecht - meerder varianten mix van woningen naar raad Toezegging juni 2020 openstaand details
T-186 3 dec 2019 Fysiek Domein Veneklaas Gebiedsplan Zuilense Vecht - Utrechtse ecologiebeleid naar raad Toezegging juni 2020 afgedaan details
T-187 3 dec 2019 Bestuur & Fin. Van Mastrigt Rekenkamerrapport - hoe wordt de raad periodiek geinformeerd Toezegging maart 2020 openstaand details
T-188 3 dec 2019 Bestuur & Fin. Van Mastrigt Openstaande moties en toezeggingen portefeuillehouder Van Mastrigt en Klomps Toezegging januari 2020 openstaand details
T-189 4 dec 2019 Fysiek Domein Veneklaas Woonvisie - sheet met afspraken ontwikkelaars naar raad Toezegging december 2019 afgedaan details
T-190 4 dec 2019 Fysiek Domein Veneklaas Woonvisie - addendum woonbehoefteonderzoek Toezegging december 2019 afgedaan details
T-189 17 dec 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Financiering viering 75 jaar bevrijding in 2020 Toezegging januari 2020 afgedaan details
T-190 17 dec 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Brieven A14, A-20 en A-22 (ingekomen stukken nov. 2019) verplaatsen naar B-categorie Toezegging december 2019 afgedaan details
T-191 17 dec 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Afwezigheid college trajectaanpak Zuilense Ring Toezegging december 2019 afgedaan details
T-192 17 dec 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Antw. op brief B-02 (dec.2019) inz. Transparantie en publicatie WOB verzoeken naar raad Toezegging januari 2020 afgedaan details
T-193 17 dec 2019 Gemeenteraad Veneklaas Voortgang woningbouwopgave 2x per jaar naar raad Toezegging april 2020 doorlopend details
T-194 7 jan 2020 Fysiek Domein Van Dijk Bomen in de Keizerskroon en Stinzenlaan: achterstallig onderhoud bekijken Toezegging april 2020 openstaand details
T-195 7 jan 2020 Fysiek Domein Van Dijk Raad via RIB informeren over uitkomst consultatie bij de ondernemers over het Programma Economie 2020-2023 Toezegging februari 2020 afgedaan details
T-196 14 jan 2020 Fysiek Domein Veneklaas Resultaat klankbordgroep voor ontwerp Harmonieplein voorleggen aan cie Fysiek Domein Toezegging september 2020 openstaand details
T-197 14 jan 2020 Fysiek Domein Klomps In informatieve cie. Raad meenemen in uitvoeringstraject bij OdrU Toezegging december 2020 openstaand details
T-198 14 jan 2020 Fysiek Domein Veneklaas Plan Dorpsraad Nieuwer ter Aa meenemen als casus voor Provinciale Omgevingsvisie Toezegging maart 2020 openstaand details
T-199 29 jan 2020 Gemeenteraad Van Dijk Kappen bomen Stinzenlaan Noord en Keizerskroon - reactie aan bewoners naar raad Toezegging februari 2020 afgedaan details
T-200 3 mrt 2020 Gemeenteraad Van Dijk Vestiging Islamitisch Centrum Toezegging maart 2020 afgedaan details
T-201 3 mrt 2020 Gemeenteraad Reinders Garantstelling golfclub Loenen - Gewijzigd Treasurystatuu naar raad Toezegging april 2020 openstaand details
M-82 3 mrt 2020 Gemeenteraad Vorming meerderheidscoalitie Motie april 2020 aangenomen openstaand details
M-83 3 mrt 2020 Gemeenteraad Veneklaas Iedereen doet mee Motie april 2020 aangenomen openstaand details
M-84 3 mrt 2020 Gemeenteraad van Dijk Harmoniseren lengte vaartuigen in buitengebieden rivier de Vecht Motie april 2020 aangenomen openstaand details
M-85 3 mrt 2020 Gemeenteraad Klomps Trap-op-trap-af Motie april 2020 aangenomen openstaand details