Uw browser ondersteunt geen javascript of heeft deze techniek uit staan. Hierdoor kunnen bepaalde functionaliteiten niet of anders werken.

Gemeente stichtsevecht - Lange Termijn Agenda LTA.nu

Overzicht

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Alles tonen
Lange Termijn Agenda LTA.nu
Nummer Datum Vergadering Portefeuillehouder Onderwerp Aanleiding Gepland Besluit Status  
Nummer Datum Vergadering Portefeuillehouder Onderwerp Aanleiding Gepland Besluit Status  
A-01 30 jan 2018 Gemeenteraad Uitbreiding tuinbouwweg 29 Maarssen (Lokaal Liberaal e.a.) Amendement januari 2018 aangenomen verwerkt details
A-02 31 jan 2018 Gemeenteraad Bouwhoogte Politiebureaulocatie (VVD) Amendement januari 2018 aangenomen details
A-03 6 mrt 2018 Gemeenteraad Zuilense Vecht (ChristenUnie-SGP) Amendement november 2019 aangenomen details
A-04 2 okt 2018 Gemeenteraad Bp Rondom de Vecht - evenemententerrein 1 (VVD e.a.) Amendement november 2019 aangenomen details
A-05 2 okt 2018 Gemeenteraad Bp Rondom de Vecht - evenemententerrein 2 (VVD e.a.) Amendement november 2019 aangenomen details
A-06 2 okt 2018 Gemeenteraad Problematische eenzaamheid bestrijden (GroenLinks e.a.) Amendement november 2019 aangenomen details
A-07 2 okt 2018 Gemeenteraad Beleidsplan vitaal platteland (CDA e.a.) Amendement november 2019 aangenomen details
A-08 2 okt 2018 Gemeenteraad Sportinvesteringsfonds (CDA e.a.) Amendement november 2019 aangenomen details
A-09 2 okt 2018 Gemeenteraad Inburgering (ChristenUnie-SGP e.a.) Amendement november 2019 aangenomen details
A-10 2 okt 2018 Gemeenteraad Ondernemersklimaat (ChristenUnie-SGP e.a.) Amendement november 2019 aangenomen details
A-11 2 okt 2018 Gemeenteraad Verzorgingshuis Maarssenbroek (ChristenUnie-SGP) Amendement november 2019 aangenomen details
A-12 2 apr 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Het wijzigen van dag bij punt 4 Amendement november 2019 aangenomen details
A-13 2 apr 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Behouden inspreekrecht in de raad Amendement november 2019 aangenomen details
A-14 3 apr 2019 Gemeenteraad Toegankelijkheid van horecavoorzieningen Amendement november 2019 aangenomen details
A-15 7 mei 2019 Gemeenteraad Sociale woningbouw en evenwichtige opbouw Atlantische buurt Amendement november 2019 aangenomen details
A-16 1 jul 2019 Gemeenteraad Rol en positie van de raad Amendement november 2019 aangenomen details
A-17 1 jul 2019 Gemeenteraad Kern-gezond leven Amendement november 2019 aangenomen details
A-18 1 jul 2019 Gemeenteraad Schrappen woord 'grote' bij infractructuur Amendement november 2019 aangenomen details
A-19 1 jul 2019 Gemeenteraad RES Regionale Energiestrategie en 'Van het gas los' Amendement november 2019 aangenomen details
A-20 1 jul 2019 Gemeenteraad Participatie jeugd Amendement november 2019 aangenomen details
A-21 1 jul 2019 Gemeenteraad Verduurzaming bestaande woonvoorraad 2e aanpassing Amendement november 2019 aangenomen details
A-22 1 jul 2019 Gemeenteraad Verdeling woningen Amendement november 2019 aangenomen details
A-23 9 jul 2019 Gemeenteraad Ontkoppelen wijken van het gas Amendement november 2019 aangenomen details
A-24 1 okt 2019 Gemeenteraad Burenbonus groene daken Amendement november 2019 aangenomen details
A-25 1 okt 2019 Gemeenteraad Regionale belanghebbenden Amendement november 2019 aangenomen details
A-26 1 okt 2019 Gemeenteraad Capaciteit infrastructuurnetwerke Amendement november 2019 aangenomen details
M-01 1 jul 2014 Gemeenteraad Koops Monitoringgroep (Organisatiekaders sociaal domein SWW) (Streekbelangen) Motie november 2019 aangenomen afgedaan details
M-02 8 jul 2014 Gemeenteraad Koops Cliëntenparticipatie-Participatieverordening (D66 e.a.) Motie november 2019 aangenomen afgedaan details
M-03 28 okt 2014 Gemeenteraad Witteman Locatie vergaderingen gemeenteraad Stichtse Vecht - (D66 e.a.) Motie november 2019 aangenomen afgedaan details
M-04 28 okt 2014 Gemeenteraad De Groene Maximumsnelheid en verkeersveiligheid N402 (CDA) Motie november 2019 aangenomen afgedaan details
M-05 11 nov 2014 Gemeenteraad Balemans Preventieprojecten Sociaal Domein (CDZ) Motie november 2019 aangenomen afgedaan details
M-06 25 nov 2014 Gemeenteraad Zivkovic-Laurenta Nee - tenzij voor bouw nieuwe recreatieparken (PvdA e.a) Motie november 2019 aangenomen afgedaan details
M-07 25 nov 2014 Gemeenteraad Zivkovic-Laurenta Ontwikkeling van Het Kwadrant - Maarssenbroek (D66 e.a.) Motie november 2019 aangenomen afgedaan details
M-08 25 nov 2014 Gemeenteraad De Groene Snelheidsbeperking N230 - Zuilense Ring (PvdA) Motie november 2019 overgenomen afgedaan details
M-09 25 nov 2014 Gemeenteraad De Groene Verkeersveiligheid Kerkweg (D66 e.a.) Motie november 2019 aangenomen afgedaan details
M-10 25 nov 2014 Gemeenteraad Witteman Herstel naar wettelijke benaming raadscommissie (Maarssen 2000) Motie november 2019 aangenomen afgedaan details
M-11 25 nov 2014 Gemeenteraad De Groene Openbare toiletten op station Breukelen (Breukelen Beweegt) Motie november 2019 aangenomen afgedaan details
M-12 16 dec 2014 Gemeenteraad Van Dijk Economische Visie SV 2025 - Vestigingsmogelijkheden op-bij Corridor (PvdA) Motie november 2019 aangenomen openstaand details
M-13 16 dec 2014 Gemeenteraad De Groene Economische Visie SV 2025 - Verhuizing ALDI (VVD e.a.) Motie november 2019 aangenomen afgedaan details
M-14 3 mrt 2015 Gemeenteraad De Groene Beëindigen Quick Scan Keyseryck (Breukelen) (VVD e.a.) Motie november 2019 aangenomen afgedaan details
M-15 31 mrt 2015 Gemeenteraad Van Dijk Uitplaatsingsonderzoek Greif (D66 e.a.) Motie november 2019 aangenomen afgedaan details
M-16 31 mrt 2015 Gemeenteraad Zivkovic-Laurenta Onderzoek naar een nieuwe ontsluiting van Greif op de N201 (PvdA e.a.) Motie november 2019 aangenomen afgedaan details
M-17 19 mei 2015 Gemeenteraad Zivkovic-Laurenta Bestemmingsplan Besselsesteeg 2 Maarssen (D66 e.a.) Motie november 2019 aangenomen afgedaan details
M-18 19 mei 2015 Gemeenteraad De Groene Oost-Kanaaldijk (Lokaal Liberaal) Motie november 2019 aangenomen afgedaan details
M-19 23 jun 2015 Gemeenteraad Witteman Organiseren jaarlijkse gedecoreerden dag (Lokaal Liberaal) Motie november 2019 aangenomen afgedaan details
M-20 23 jun 2015 Gemeenteraad De Groene Geen schaliegasboringen (GroenLinks e.a.) Motie november 2019 aangenomen afgedaan details
M-21 23 jun 2015 Gemeenteraad Zivkovic-Laurenta Leer- werkplekken op bouwprojecten (GroenLinks e.a.) Motie november 2019 aangenomen afgedaan details
M-22 30 jun 2015 Gemeenteraad Van Dijk Aanpak verzekerden premieachterstand (VVD e.a.) Motie november 2019 aangenomen openstaand details
M-23 30 jun 2015 Gemeenteraad Van Vossen Benutting Huisraadregeling door ouderen (PvdA e.a.) Motie november 2019 aangenomen afgedaan details
M-24 30 jun 2015 Gemeenteraad Van Vossen Herplaatsen halfpipe op Sportpark de Heul Loenen (Stichtse Vecht Beweegt) Motie november 2019 ingetrokken afgedaan details
M-24-2 2 dec 2015 Gemeenteraad Zivkovic-Laurenta Beleid voor historische buitenplaatsen Motie november 2019 overgenomen afgedaan details
M-25 12 apr 2016 Gemeenteraad Van Vossen Herhuisvesting verenigingen i.v.m. afstoten gem. vastgoed (Lokaal Liberaal) Motie november 2019 aangenomen afgedaan details
M-26 26 apr 2016 Gemeenteraad Van Vossen Aanwijzing jongeren ontmoetingsplaats openbaar gebied (Stichtse Vecht Beweegt e.a.) Motie november 2019 aangenomen afgedaan details
M-27 31 mei 2016 Gemeenteraad Zivkovic-Laurenta Bestemmingsplan Merenhoef (Het Vechtse Verbond) Motie november 2019 aangenomen afgedaan details
M-28 31 mei 2016 Gemeenteraad Zivkovic-Laurenta Vaststelling Landelijk Gebied West 1e herziening (Streekbelangen) Motie november 2019 aangenomen afgedaan details
M-29 31 jan 2017 Gemeenteraad Zivkovic-Laurenta Woningbouw vierde kwadrant Kockengen (CDA e.a.) Motie november 2019 aangenomen afgedaan details
M-30 4 apr 2017 Gemeenteraad Witteman Opschorten termijnen tbv de onderzoekscommissie (D66 e.a.) Motie november 2019 aangenomen afgedaan details
M-31 27 jun 2017 Gemeenteraad Van Dijk Versterking gebiedsgericht werken (PvdA e.a.) Motie november 2019 aangenomen openstaand details
M-31-a 27 jun 2017 Gemeenteraad Socale cooperatie van start Motie november 2019 overgenomen afgedaan details
M-32 27 jun 2017 Gemeenteraad Scholingbudget Gemeenteraad 2018-2022 (Lokaal Liberaal e.a.) Motie november 2019 aangenomen afgedaan details
M-33 4 apr 2017 Gemeenteraad Onderzoek Bp Landelijk Gebied Noord (stichtse Vecht Beweegt e.a.) Motie november 2019 aangenomen afgedaan details
M-34 26 sep 2017 Gemeenteraad Van Dijk Monitor Re-integratie instrumenten (PvdA e.a.) Motie november 2019 aangenomen afgedaan details
M-35 26 sep 2017 Gemeenteraad Voortgang nota Een Sterke basis (Maarssen 2000 e.a.) Motie november 2019 aangenomen afgedaan details
M-36 7 nov 2017 Gemeenteraad Van Dort Oplaadpunten voor elekrische auto's en fietsen (Groen Links e.a.) Motie november 2019 aangenomen openstaand details
M-37 7 nov 2017 Gemeenteraad Gahandicaptenparkeerplaats dekken uit Wmo (CDA e.a.) Motie november 2019 aangenomen afgedaan details
M-38 7 nov 2017 Gemeenteraad Tekstuele verslagen raad en commissie Christen Unie-SGP Motie november 2019 aangenomen afgedaan details
M-39 7 nov 2017 Gemeenteraad Klomps Zuilense Ring (NRU) (Groen Links e.a.) Motie november 2019 aangenomen afgedaan details
M-40 30 jan 2018 Gemeenteraad Westbroekse Binnenweg 86-88 Maarssen (Lokaal Liberaal) Motie januari 2018 aangehouden afgedaan details
M-41 6 mrt 2018 Gemeenteraad Stopzetten inzet afvalcoaches (Lokaal Liberaal) Motie november 2019 aangehouden afgedaan details
M-42 6 mrt 2018 Gemeenteraad Van Dort Intrekking ontwerpbestemmingsplan De Werf (Het Vechtse Verbond) Motie november 2019 aangenomen afgedaan details
M-43 26 apr 2018 Gemeenteraad Klomps Intrekken toegezegde subsidies door Prov. Utrecht (Streekbelangen e.a.) Motie november 2019 aangenomen afgedaan details
M-44 29 mei 2018 Gemeenteraad Mastrigt De nationale en de gemeentelijke vlag (PVV) Motie november 2019 aangehouden afgedaan details
M-45 29 mei 2018 Gemeenteraad Mastrigt Grondwet artikel 1 (Streekbelangen e.a.) Motie november 2019 aangehouden openstaand details
M-46 29 mei 2018 Gemeenteraad Mastrigt Visuele vertaling nieuwe raadzaal (VVD e.a.) Motie november 2019 aangehouden openstaand details
M-47 10 jul 2018 Gemeenteraad Klomps Scholierenlijn Gouda (ChristenUnie-SGP e.a.) Motie november 2019 aangenomen afgedaan details
M-48 2 okt 2018 Gemeenteraad Van Dort Uitbreiding Zandpad 76 (Breukelen) Bp Rondom de Vecht (VVD e.a.) Motie november 2019 aangenomen afgedaan details
M-49 2 okt 2018 Gemeenteraad Klomps Zandpad moet fietsstraat worden (VVD e.a.) Motie november 2019 aangenomen afgedaan details
M-50 2 okt 2018 Gemeenteraad Klomps Tent in de wijk (Streekbelangen e.a.) Motie november 2019 aangenomen openstaand details
M-51 2 okt 2018 Gemeenteraad Van Liempdt Bomenonderhoud (Lokaal Liberaal e.a.) Motie november 2019 aangenomen afgedaan details
M-52 20 nov 2018 Gemeenteraad Klomps N201 tussen Amstelhoek en Vreeland (VVD e.a.) Motie november 2019 aangenomen openstaand details
M-53 18 dec 2018 Gemeenteraad Van Dort Verkenning logistieke hub in Stichtse Vecht Motie november 2019 aangenomen openstaand details
M-54 18 dec 2018 Gemeenteraad Van Dijk Budgetten bestrijding kinderarmoede Motie november 2019 aangenomen openstaand details
M-55 5 mrt 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Aanscherping Collegewerkprogramma Motie november 2019 aangenomen afgedaan details
M-56 5 mrt 2019 Gemeenteraad Van Dort Bestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor Motie november 2019 aangenomen afgedaan details
M-57 2 apr 2019 Gemeenteraad Van Dijk Nieuwe verlichting in (fiets)tunnels Motie november 2019 aangenomen afgedaan details
M-58 3 apr 2019 Gemeenteraad Van Dijk Slim vertrouwen Motie november 2019 aangenomen afgedaan details
M-59 3 apr 2019 Gemeenteraad Versterken van externe orientatie en positionering Motie november 2019 aangenomen afgedaan details
M-60 3 jun 2019 Gemeenteraad Veneklaas Onderzoek Save Veilig thuis Motie november 2019 aangenomen afgedaan details
M-61 3 jun 2019 Gemeenteraad Klomps Wijzigingen vervoersplan U-OV (Qbuzz) voor 2020 Motie november 2019 aangenomen openstaand details
M-62 1 jul 2019 Gemeenteraad Klomps Participatie jeugd bij de omgevingsvisie van Stichtse Vecht Motie november 2019 aangenomen openstaand details
M-63 1 jul 2019 Gemeenteraad Van Dort Woonvisie Motie november 2019 aangenomen openstaand details
M-64 1 jul 2019 Gemeenteraad Van Dort Beperking huursprong Motie november 2019 aangenomen openstaand details
M-65 1 jul 2019 Gemeenteraad Van Dort Aldi Hazeslinger Motie november 2019 aangenomen openstaand details
M-66 9 jul 2019 Gemeenteraad Klomps Transcripties per onderwerp op verzoek voor inwoners met een auditieve beperking Motie november 2019 aangenomen openstaand details
M-67 9 jul 2019 Gemeenteraad Klomps Toetsingscriteria Duurzaamheid Motie november 2019 aangenomen openstaand details
M-68 1 okt 2019 Gemeenteraad Van Dort Vrijwillige deelname afkoppelen hemelwater Motie november 2019 aangenomen openstaand details
M-69 2 okt 2019 Gemeenteraad Van Dort Onderzoek rol kernenergie Motie november 2019 aangenomen openstaand details
M-70 2 okt 2019 Gemeenteraad Van Dort Plan van aanpak RES Motie november 2019 aangenomen openstaand details
M-71 2 okt 2019 Gemeenteraad Klomps Vitaliteit kleine kernen Motie november 2019 aangenomen openstaand details
M-72 2 okt 2019 Gemeenteraad Klomps Voedselproductie Motie november 2019 aangenomen openstaand details
M-73 2 okt 2019 Gemeenteraad Swipocratie Motie november 2019 aangenomen openstaand details
T-01 16 jan 2018 Bestuur & Fin. Van Mastrigt Vuurwerkvrije gebieden in beeld brengen Toezegging oktober 2018 afgedaan details
T-02 30 jan 2018 Gemeenteraad Van Liempdt Vraag van Maarssen 2000 over areaal beantwoorden Toezegging februari 2018 afgedaan details
T-03 31 jan 2018 Gemeenteraad Witteman Kosten ambtelijke inzet stembureau Toezegging februari 2018 afgedaan details
T-04 31 jan 2018 Gemeenteraad Van Dort Plaatsing camera bij vangnet N230 Toezegging februari 2018 afgedaan details
T-05 31 jan 2018 Gemeenteraad Zivkovic-Laurenta Plan Bisonspoor - betrokken bewoners gericht uitnodigen Toezegging maart 2018 afgedaan details
T-06 6 feb 2018 Fysiek Domein Zivkovic-Laurenta Verslag polder Mijnden naar raad sturen Toezegging februari 2018 afgedaan details
T-07 6 feb 2018 Fysiek Domein Zivkovic-Laurenta Wijzigen 'perceel' Oukoop 22 in 'bouwvlak' Oukoop 22 Toezegging februari 2018 afgedaan details
T-08 6 feb 2018 Fysiek Domein Mastrigt Gebruik m² camping op perceel Zandpad 22 Toezegging mei 2018 afgedaan details
T-09 6 feb 2018 Fysiek Domein Mastrigt Tekst over polder Mijnden stelliger opnemen in voorstel Toezegging februari 2018 afgedaan details
T-10 6 feb 2018 Fysiek Domein Mastrigt Overlast van aciviteiten op perceel Oukoop 22 Toezegging mei 2018 afgedaan details
T-11 6 feb 2018 Fysiek Domein Van Dort Raad betrekken bij bestemmingswijziging polder Mijnden Toezegging november 2019 doorlopend details
T-12 9 feb 2018 Gemeenteraad Witteman Rechtmatigheid besluit subsidie kinderopvangorganisatie Toezegging november 2019 afgedaan details
T-13 13 feb 2018 Bestuur & Fin. Klomps Voortgang inkoop- en aanbestedingsbeleid en ICT Toezegging mei 2018 afgedaan details
T-14 13 feb 2018 Bestuur & Fin. Balemans Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening (APV) -ophalen winkelwagentjes Toezegging april 2018 afgedaan details
T-15 13 feb 2018 Fysiek Domein Van Dijk Bp de Werf - meer inzicht in processen voor raads- en commissieleden Toezegging juni 2020 openstaand details
T-16 13 feb 2018 Fysiek Domein Zivkovic-Laurenta Bp de Werf - geheime stukken ter inzage leggen Toezegging februari 2018 afgedaan details
T-17 13 feb 2018 Fysiek Domein Van Dijk Bp de Werf - overzicht houdbaarheidsdatum per soort onderzoek Toezegging juni 2020 openstaand details
T-18 20 feb 2018 Fysiek Domein Van Dijk Kwartaalrapportage groenonderhoud Toezegging november 2019 afgedaan details
T-19 6 mrt 2018 Gemeenteraad Van Dort Kosten afvalcoaches Toezegging maart 2018 afgedaan details
T-20 6 mrt 2018 Gemeenteraad Veneklaas Huisvesting sociale organisaties aan de Gaslaan Toezegging april 2018 afgedaan details
T-21 6 mrt 2018 Gemeenteraad Van Mastrigt Antwoord op vraag over onderhoudsverplichting bomen en bermen Toezegging maart 2018 n.v.t. afgedaan details
T-22 15 mei 2018 Fysiek Domein Van Dort Bp Mastenbroek -anti-speculatiebedinging Toezegging mei 2018 afgedaan details
T-23 15 mei 2018 Fysiek Domein Van Dort Bp Mastenbroek -mw. Van Dijk uitnodigen voor gesprek Toezegging mei 2018 afgedaan details
T-24 15 mei 2018 Fysiek Domein Van Dort Bp Mastenbroek - maximale bouwhoogte Toezegging mei 2018 afgedaan details
T-25 15 mei 2018 Fysiek Domein Van Dort Bp Mastenbroek - uitwerken aanvullende zonnestudie Toezegging mei 2018 afgedaan details
T-26 15 mei 2018 Fysiek Domein Klomps Horecabeleidsvisie - omwonenden uitnodigen Toezegging mei 2018 afgedaan details
T-27 15 mei 2018 Fysiek Domein Klomps Horecabeleidsvisie - verzoek Maarssen aan de Kook Toezegging mei 2018 afgedaan details
T-28 29 mei 2018 Gemeenteraad Veneklaas Brief van Platform Jeugdzorg beantwoorden Toezegging juni 2018 afgedaan details
T-29 29 mei 2018 Gemeenteraad Witteman Brieven mw. Jansen agenderen voor cie Fysiek Domein Toezegging mei 2018 afgedaan details
T-30 12 jun 2018 Fysiek Domein Van Dort Bp Singel 1 - aanscherpen randvoorwaarden anterieure overeenkomsten Toezegging september 2018 afgedaan details
T-31 10 jul 2018 Gemeenteraad Witteman Kopie beantwoording ingekomen stuk juni (B-05) naar raad Toezegging november 2019 afgedaan details
T-32 10 jul 2018 Gemeenteraad Witteman Kopie beantwoording ingekomen stuk juni (B-07) naar raad Toezegging november 2019 afgedaan details
T-33 10 jul 2018 Gemeenteraad Witteman Kopie beantwoording ingekomen stuk juni (B-12) naar raad Toezegging november 2019 afgedaan details
T-34 10 jul 2018 Gemeenteraad Witteman Kopie beantwoording ingekomen stuk juni (B-013) naar raad Toezegging november 2019 afgedaan details
T-35 10 jul 2018 Gemeenteraad Witteman Aanpassing behandeling brief inz.Ambitiedocument + kopie beantwoording ingekomen stuk juni (B-02.a) naar raad Toezegging november 2019 afgedaan details
T-36 11 sep 2018 Fysiek Domein Van Dort Actieplan geluid Toezegging oktober 2018 afgedaan details
T-37 19 sep 2018 Fysiek Domein Van Dort Bp Herenweg-Gageldijk 1e herziening - Maarsseveensevaart 90 Toezegging september 2018 afgedaan details
T-38 19 sep 2018 Fysiek Domein Van Dort Bp Herenweg-Gageldijk 1e herziening - Pand mw. Hofland Toezegging september 2018 afgedaan details
T-39 19 sep 2018 Fysiek Domein Van Dort Bp Rondom de Vecht - Ligplaatsen Weersloot Toezegging september 2018 afgedaan details
T-40 19 sep 2018 Fysiek Domein Van Dort Bp Rondom de Vecht - Vechtse Hoeve Toezegging september 2018 afgedaan details
T-41 19 sep 2018 Fysiek Domein Van Dort Bp Rondom de Vecht - Wandelpaden Toezegging september 2018 afgedaan details
T-42 20 sep 2018 Bestuur & Fin. Van Dort Mediafonds Toezegging december 2018 afgedaan details
T-43 2 okt 2018 Gemeenteraad Van Liempdt Aanleg persleiding door Waternet Toezegging oktober 2018 afgedaan details
T-44 2 okt 2018 Gemeenteraad Van Dort Bouwplannen Kleizuwe 129 Toezegging oktober 2018 afgedaan details
T-45 2 okt 2018 Gemeenteraad Klomps Siuatie basisschool Ludgerus Toezegging oktober 2018 afgedaan details
T-46 2 okt 2018 Gemeenteraad Van Mastrigt Agenderen hondenbijtincident naar presidium Toezegging oktober 2018 afgedaan details
T-47 2 okt 2018 Gemeenteraad Van Mastrigt Behandelen en besluitvorming bestemmingsplannen Toezegging oktober 2018 afgedaan details
T-48 2 okt 2018 Gemeenteraad Van Mastrigt Agenderen kindpakket naar presidium Toezegging november 2018 afgedaan details
T-49 3 okt 2018 Gemeenteraad Van Dijk Plan doel vitaal platteland ter info naar de raad Toezegging oktober 2019 openstaand details
T-50 9 okt 2018 Fysiek Domein Van Dort Optie onderzoeken huisvesting Groenwerk (PAUW) op nieuw afvalscheidingsterrein Toezegging november 2019 afgedaan details
T-51 9 okt 2018 Fysiek Domein Van Dort Verlenging termijn indienen zienswijzen Bp Bisonspoor P2 en P3 Toezegging oktober 2018 afgedaan details
T-52 9 okt 2018 Fysiek Domein Van Liempdt Standplaatsen - overzicht waren en plaatsen naar raad Toezegging november 2018 afgedaan details
T-53 9 okt 2018 Fysiek Domein Van Liempdt Standplaaten - input dorpsraden Toezegging november 2018 afgedaan details
T-54 16 okt 2018 Informatieve cie Van Dort Nieuwe motie Zuilense Ring Toezegging januari 2019 afgedaan details
T-55 20 okt 2018 Bestuur & Fin. Van Mastrigt Uitbreiding BOA's Toezegging november 2018 afgedaan details
T-56 20 okt 2018 Bestuur & Fin. Van Dort Potentiële woningbouwlocaties Toezegging november 2018 afgedaan details
T-57 30 okt 2018 Bestuur & Fin. Veneklaas Tijdsplanning integrale nota sociaal domein Toezegging november 2018 afgedaan details
T-58 30 okt 2018 Bestuur & Fin. Van Liempdt Kleinsmagelden Toezegging november 2018 afgedaan details
T-59 30 okt 2018 Bestuur & Fin. Van Liempdt Besparingen op club-en buurthuiswerk en dorpshuizen Toezegging november 2018 afgedaan details
T-60-a 13 nov 2018 Gemeenteraad Klomps Sturen op effecten en prestaties programmabegroting Toezegging februari 2019 afgedaan details
T-61 20 nov 2018 Gemeenteraad Van Dort Afvalscheidingsstation - service Toezegging november 2019 openstaand details
T-62 20 nov 2018 Gemeenteraad Van Dort Afvalscheidingsstation - locatiekeuze Toezegging november 2019 openstaand details
T-63 20 nov 2018 Gemeenteraad Van Dort Afvalscheidingsstation - programma van eisen voorleggen aan commissie Toezegging november 2019 openstaand details
T-64 20 nov 2018 Gemeenteraad Van Dort Afvalscheidingsstation - terugkomen op overslagstations bij het programma van eisen Toezegging november 2019 openstaand details
T-65 20 nov 2018 Gemeenteraad Van Dijk Bereiken subsidieplafond Initiatievenbudget Sterke Basis in 2019 Toezegging september 2019 afgedaan details
T-66 20 nov 2018 Gemeenteraad Van Dijk Financiering - effect meer preventie beleid Toezegging september 2019 openstaand details
T-67 20 nov 2018 Gemeenteraad Van Liempdt Afspraken inz. 'Voorkomen en tijdig signaleren van financiële problemenen' naar raad . Toezegging september 2019 afgedaan details
T-68 20 nov 2018 Gemeenteraad Van Mastrigt Regionale werkzaamheden college Toezegging februari 2019 afgedaan details
T-69 27 nov 2018 Fysiek Domein Klomps Bp Zogweteringlaan ong naast 2 - Gageldijk thv nr 119 - oude stukken aan raad sturen Toezegging december 2018 afgedaan details
T-70 27 nov 2018 Fysiek Domein Van Dort Werkbezoek Kockengen Waterproof Toezegging november 2019 afgedaan details
T-71 4 dec 2018 Fysiek Domein Van Dort Bisonspoor - Parkeeronderzoek Toezegging december 2018 afgedaan details
T-72 4 dec 2018 Fysiek Domein Van Dort Bisonspoor P2&P3 - Parkeren bewoners Safari Toezegging december 2018 afgedaan details
T-73 4 dec 2018 Fysiek Domein Van Dort Bisonspoor P2&P3 - consequenties opnieuw ter inzage leggen bestemmingsplan Toezegging december 2018 afgedaan details
T-74 4 dec 2018 Fysiek Domein Van Dort Bisonspoor P2&P3 - raadsvoorstel aanpassen Toezegging december 2018 afgedaan details
T-75 4 dec 2018 Fysiek Domein Van Dort Bisonspoor P2&P3 - verschil versies parkeerbalans Toezegging december 2018 afgedaan details
T-76 4 dec 2018 Fysiek Domein Van Dort Bisonspoor P2&P3 -Totaal overzicht plannen naar raad Toezegging december 2018 afgedaan details
T-77 4 dec 2018 Fysiek Domein Van Dort Bisonspoor P2&P3 - (on)mogelijkheden splitsing bestemmingsplan Toezegging december 2018 afgedaan details
T-78 4 dec 2018 Fysiek Domein Van Mastrigt Bisonspoor P2&P3 Besluitenlijst en stukken naar insprekers Toezegging december 2018 afgedaan details
T-79 4 dec 2018 Bestuur & Fin. Van Mastrigt IVP - de VER aanpassen Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-80 4 dec 2018 Bestuur & Fin. Van Mastrigt Veiligheidsbeleving ontsluiten naar de raad Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-81 4 dec 2018 Bestuur & Fin. Van Mastrigt Onderzoek naar veiligheidsgevoel in wijk na incident Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-82 4 dec 2018 Bestuur & Fin. Van Mastrigt Verkiezingen - inzicht opkomst bevorderende maatregelen Toezegging januari 2019 afgedaan details
T-83 18 dec 2018 Gemeenteraad Van Mastrigt Tekstvoorstel tbv vraagstelling onderzoek besluitvorming B&W Bp Zogweteringlaan Toezegging december 2018 afgedaan details
T-84 18 dec 2018 Gemeenteraad Van Mastrigt Standpunt college brief B11 - vlaggen bevrijders uithangen op 5 mei - naar raad Toezegging januari 2019 openstaand details
T-85 18 dec 2018 Gemeenteraad Van Mastrigt Beantwoordings brief op B15 -beroepschriftt handhaving Schulp - aan raad sturen. Toezegging januari 2019 afgedaan details
T-86 18 dec 2018 Gemeenteraad Klomps Beantwoordings brief op B13 -fietsstraat Zandpad - aan raad sturen. Toezegging februari 2019 openstaand details
T-87 18 dec 2018 Gemeenteraad Veneklaas Beantwoordingsbrief B14 - transformatie in het sociaal domein - aan raad sturen Toezegging januari 2019 afgedaan details
T-88 18 dec 2018 Gemeenteraad Klomps Onderbouwing lokale heffingen Toezegging september 2019 openstaand details
T-89 18 dec 2018 Gemeenteraad Van Mastrigt Masterclass evenementen organiseren Toezegging januari 2019 afgedaan details
T-90 8 jan 2019 Fysiek Domein Van Dort Bp Ln. V. Nifterlake -speciale dakpannen Toezegging april 2019 afgedaan details
T-91 8 jan 2019 Fysiek Domein Van Dort Bp P2&P3 Bisonspoor - second opinion over gevolgen ter inzage leggen Toezegging januari 2019 afgedaan details
T-92 8 jan 2019 Fysiek Domein Van Dort Bp P2&P3 Bisonspoor - (on)mogelijkheid opnemen zorgwoningen Toezegging januari 2019 afgedaan details
T-93 8 jan 2019 Fysiek Domein Van Dort Bp P2&P3 Bisonspoor - actuele parkeerbalans Toezegging januari 2019 afgedaan details
T-94 8 jan 2019 Fysiek Domein Van Dort Bp P2&P3 Bisonspoor - info infrastructuur Maarssenbroek naar raad Toezegging april 2019 afgedaan details
T-95 15 jan 2019 Fysiek Domein Voorzitter Burgerinitiatief Atlantische Buurt Maarssen - is begrotingswijziging nodig Toezegging januari 2019 afgedaan details
T-96 29 jan 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Brief inz overlast scheepvaart beantwoorden Toezegging februari 2019 afgedaan details
T-97 29 jan 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Brief inz bestuurlijke ongerijmdheden Toezegging februari 2019 afgedaan details
T-98 5 feb 2019 Sociaal Domein Veneklaas Toetsen website op wet- en regelgeving en taalgebruik Toezegging juli 2019 openstaand details
T-99 19 feb 2019 Fysiek Domein Van Dijk Rol Kansis bij bezetting recreatieschap Toezegging juni 2019 afgedaan details
T-99-2 19 feb 2019 Fysiek Domein Klomps Mogelijke oplossing parkeerproblematiek Bisonspoor Toezegging april 2019 openstaand details
T-100 19 feb 2019 Fysiek Domein Klomps Integraal verkeersonderzoek Maarssenbroek Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-101 19 feb 2019 Fysiek Domein Van Dort Svz nieuwbouwproject Zwanenkamp Toezegging maart 2019 openstaand details
T-102 5 mrt 2019 Gemeenteraad Van Dort Appartementencomplex De Admiraal Breukelen - vragen wijkcie beantwoorden Toezegging maart 2019 openstaand details
T-103 5 mrt 2019 Gemeenteraad Van Dort Appartementencomplex De Admiraal Breukelen - informatieavond plannen Toezegging maart 2019 openstaand details
T-104 5 mrt 2019 Gemeenteraad Van Dort Collegebesluit planvorming Kuyperstraat Toezegging maart 2019 openstaand details
T-105 12 mrt 2019 Sociaal Domein Veneklaas Welke verenigingen zijn aangesloten bij U-Pas Toezegging april 2019 afgedaan details
T-106 12 mrt 2019 Sociaal Domein Veneklaas In gesprek gaan met de Blauwe Reiger (ivm U-Pas) Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-107 12 mrt 2019 Sociaal Domein Van Dijk Effecten en consequenties verlenging subsidiebeleid Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-108 12 mrt 2019 Sociaal Domein Van Dijk Financiële consequenties voor instellingen wanneer niet wordt geindexeerd Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-109 12 mrt 2019 Fysiek Domein Klomps Aanbesteding nieuwe applicatie Omgevingskwaliteit Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-110 12 mrt 2019 Fysiek Domein Klomps Bp Zogweteringlaan ong naast 2 - Gageldijk thv nr 119 - ontkenning gemeente over wijzigingen Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-111 12 mrt 2019 Fysiek Domein Van Mastrigt Bp Zogweteringlaan ong naast 2 - Gageldijk thv nr 119 - heer Minderman uitnodigen voor gesprek Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-112 19 mrt 2019 Fysiek Domein Van Dort BP LG Noord 2e bestuurlijke lus - Verklaring dhr. Willig naar raad Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-113 19 mrt 2019 Fysiek Domein Van Dort BP LG Noord 2e bestuurlijke lus - Reactie op reactie dhr Martens naar raad Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-114 19 mrt 2019 Fysiek Domein Klomps Horeca visie - Klachten handhaving, waar en hoe Toezegging april 2019 afgedaan details
T-115 19 mrt 2019 Fysiek Domein Klomps Ambitieniveau omgevingswet - 1x per kwartaal naar raad Toezegging november 2019 afgedaan details
T-116 2 apr 2019 Gemeenteraad Van Dort Vragen over aanleggen steigers beantwoorden Toezegging april 2019 openstaand details
T-117 2 apr 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Beantwoordingsbrief A-05 Dierenwelzijn (mrt 19) naar raad Toezegging april 2019 openstaand details
T-118 2 apr 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Invulling vertrek commissieleden Toezegging april 2019 openstaand details
T-119 3 apr 2019 Gemeenteraad Klomps Vragen PVV mbt terrassen beantwoorden Toezegging april 2019 openstaand details
T-120 3 apr 2019 Gemeenteraad Van Dijk Evalueren subsidieprogramma Toezegging november 2019 openstaand details
T-121 3 apr 2019 Gemeenteraad Van Dijk Rekenkamercie betrekken bij subsidiebeleidskader Toezegging mei 2020 openstaand details
T-122 3 apr 2019 Gemeenteraad Van Dijk Reactie op verschillen subsidiebedragen kinderboerderijen Toezegging april 2019 afgedaan details
T-123 9 apr 2019 Fysiek Domein Van Dort Actualisatie woonvisie - beantwoording vragen Toezegging mei 2019 openstaand details
T-124 17 apr 2019 Fysiek Domein Van Dort Burgerinitiatief Atlantische Buurt - lijst projecten naar raad Toezegging april 2019 afgedaan details
T-125 17 apr 2019 Fysiek Domein Van Dort Burgerinitiatief Atlantische Buurt - reactie college op advies Theo van Eijk naar raad Toezegging april 2019 afgedaan details
T-126 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Vragen inzake vergunning evenement Kaatsbaan op Koningsdag Toezegging mei 2019 openstaand details
T-127 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Advies motie snelheid en transparantie afhandeling Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-128 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Evaluatie Koningsdag via RIB naar raad Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-129 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Betrekken van belangenorganisaties bij beleidsvoorstellen agenderen voor commissie Toezegging mei 2019 openstaand details
T-130a 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Kopie beantwoording brief B-04 (april 2019) sturen aan raad Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-130b 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Kopie beantwoording brief B-09 Handhaving bij Amsterdam-Rijn-Kanaal (april 2019) sturen aan raad Toezegging mei 2019 openstaand details
T-130c 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Kopie beantwoording brief B-12 vermindering CO2-belasting mobiliteit Utrechtse Regio U10 (april 2019) sturen aan raad Toezegging mei 2019 openstaand details
T-130d 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Kopie beantwoording brief B-13 Reminder ruimte-voor-ruimte project (april 2019) sturen aan raad Toezegging mei 2019 openstaand details
T-131a 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Brieven A-2 en A-11 (april 2019) wijzigen in B-categorie Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-131b 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Kopie beantwoording brief B-14 Speeltuin Boomstede (was A-02) (april 2019) naar raad; Toezegging mei 2019 openstaand details
T-131c 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Kopie beantwoording brief B-15 (was A-11) (april 2019) naar raad Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-132 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Instrument Burgerinitiatief evalueren Toezegging september 2019 openstaand details
T-133 7 mei 2019 Gemeenteraad Klomps Kosten compensatie parkeerplaatsen Loenen Toezegging september 2019 openstaand details
T-134 7 mei 2019 Gemeenteraad Veneklaas Verslag overleg SAVE/Veilig Thuis + overzicht stappen via memo naar raad Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-135 21 mei 2019 Fysiek Domein Voorzitter Vragen mbt woonvisie schriftelijke beantwoorden Toezegging juni 2019 afgedaan details
T-136 3 jun 2019 Gemeenteraad Voorzitter Verordening Jeugdhulp opnieuw agenderenvoor commissie Toezegging september 2019 afgedaan details
T-137 3 jun 2019 Gemeenteraad Klomps Trapveldje nabij brandweerpost Nieuwer ter Aa Toezegging november 2019 openstaand details
T-138 25 jun 2019 Bestuur & Fin. Klomps Programmarekening 2018: raad informeren over kredietoverschrijdingen Toezegging november 2019 openstaand details
T-139 25 jun 2019 Bestuur & Fin. Klomps Programmarekening 2018: aanbevelingen accountant overnemen Toezegging november 2019 openstaand details
T-140 25 jun 2019 Bestuur & Fin. Klomps Programmarekening 2018: informatieve commissie over afval Toezegging november 2019 afgedaan details
T-141 25 jun 2019 Bestuur & Fin. Klomps Programmarekening 2018: verbeterplan inkoop Toezegging november 2019 openstaand details
T-142 25 jun 2019 Bestuur & Fin. Klomps Programmarekening 2018: beantwoording vragen van Het Stichtse Verbond Toezegging juli 2019 afgedaan details
T-143 25 jun 2019 Bestuur & Fin. Van Dort Kadernota 2020: passage pagina 8 verduidelijken Toezegging november 2019 openstaand details
T-144 25 jun 2019 Bestuur & Fin. Veneklaas Kadernota 2020: kerkenvisie Toezegging november 2019 openstaand details
T-145 25 jun 2019 Bestuur & Fin. Veneklaas Kadernota 2020: subsidiescan delen met raad Toezegging november 2019 openstaand details
T-146 25 jun 2019 Bestuur & Fin. Veneklaas Kadernota 2020:welke gemeenten ondernemen acties tegen eenzaamheid Toezegging november 2019 afgedaan details
T-147 25 jun 2019 Bestuur & Fin. Veneklaas Kadernota 2020:uitnodiging gesprek met mantelzorgers Toezegging november 2019 afgedaan details
T-148 25 jun 2019 Bestuur & Fin. Van Dijk Kadernota 2020: maken van kosten-batenanalyse Toezegging juli 2019 afgedaan details
T-149 1 jul 2019 Gemeenteraad Klomps Vragen over brug in Breukelen beantwoorden Toezegging juli 2019 openstaand details
T-150 1 jul 2019 Gemeenteraad Van Dijk RIB over eikenprocessierups Toezegging juli 2019 afgedaan details
T-151 1 jul 2019 Gemeenteraad Van Dort Gesprekken met projectontwikkelaars over bovengrens woningen Toezegging september 2019 doorlopend details
T-152 1 jul 2019 Gemeenteraad Van Dort Beantwoorden vraag ChristenUnie-SGP over woningbehoefte per kern Toezegging juli 2019 afgedaan details
T-153 1 jul 2019 Gemeenteraad Van Dort Kijken naar de mogelijkheid om 800 woningen sociaal en economisch binding te geven Toezegging september 2019 openstaand details
T-154 9 jul 2019 Gemeenteraad Klomps Betrokkenheid raad bestuurtafels U16 Toezegging oktober 2019 openstaand details
T-155 9 jul 2019 Gemeenteraad Klomps Motie M-7 in het project 'Duidelijke Taal' Toezegging oktober 2019 openstaand details
T-156 9 jul 2019 Gemeenteraad Klomps Vóór de begrotingsbehandeling informatieve commissie over afval Toezegging september 2019 afgedaan details
T-157 3 sep 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Memo buitensportaccommodatie naar raad Toezegging september 2019 openstaand details
T-158 3 sep 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Presidium vragen privatisering buitensportaccommodaties te agenderen Toezegging september 2019 afgedaan details
T-159 10 sep 2019 Fysiek Domein Van Dort Burenbonus en situatie in Maarssenbroek Toezegging september 2019 openstaand details
T-160 1 okt 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Mogelijke maken van particuliere bouwinitiatieven agenderen voor commissie Toezegging oktober 2019 openstaand details
T-161 1 okt 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Kopie beantwoording brief A-18 (sept. 2019) sturen aan raad Toezegging oktober 2019 openstaand details
T-162 1 okt 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Kopie beantwoording brief B-02 (sept. 2019) sturen aan raad Toezegging oktober 2019 openstaand details
T-163 1 okt 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Kopie beantwoording brief B-01 (sept. 2019) sturen aan raad Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-164 1 okt 2019 Gemeenteraad Veneklaas Nota positief gezondheidsbeleid 2020-2023. Ondertekenen pact ouderenzorg Toezegging november 2019 openstaand details
T-165 1 okt 2019 Gemeenteraad Veneklaas Nota positief gezondheidsbeleid 2020-2023. Uitvoeringsplan naar raad Toezegging februari 2020 openstaand details
T-166 15 okt 2019 Fysiek Domein Van Dort Afspraak maken met dhr. Bon Toezegging oktober 2019 openstaand details
T-167 15 okt 2019 Fysiek Domein Van Dijk Toekomstvisie Scheendijk - welke contacten en wanneer met Provincie Toezegging oktober 2019 openstaand details
T-168 15 okt 2019 Fysiek Domein Van Dijk Toekomstvisie Scheendijk - formulering toestaan permanente bewoning in visie Toezegging oktober 2019 openstaand details
T-169 15 okt 2019 Fysiek Domein Van Dijk Toekomstvisie Scheendijk - gesprek aangaan met bewoners Toezegging oktober 2019 openstaand details
T-170 15 okt 2019 Fysiek Domein Van Dijk Box in de Wijk - technnische vragen beantwoorden Toezegging oktober 2019 openstaand details
T-171 15 okt 2019 Fysiek Domein Van Dijk Box in de Wijk - aan het raadsvoorstel een foto toevoegen Toezegging oktober 2019 openstaand details
T-172 15 okt 2019 Fysiek Domein Van Dijk Box in de Wijk - de raad schriftelijk informeren over inrichting Box Toezegging oktober 2019 openstaand details
T-173 15 okt 2019 Fysiek Domein Van Dijk Box in de Wijk - dorpsraden informeren over initiatief Toezegging oktober 2019 openstaand details
T-174 15 okt 2019 Fysiek Domein Van Dijk Box in de Wijk - raad informeren over gebruik Box Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-175 29 okt 2019 Bestuur & Fin. Van Dort Kijken naar de mogelijkheid voor woonbootbewoners om afvalcontainer te behouden Toezegging december 2019 openstaand details
T-176 29 okt 2019 Bestuur & Fin. Van Dijk Actueel onderhoudsprograma bij begroting 2021 Toezegging april 2020 openstaand details
T-177 29 okt 2019 Bestuur & Fin. Van Dijk Wethouder in gesprek met raad over groen Toezegging november 2019 afgedaan details
T-178 29 okt 2019 Bestuur & Fin. Veneklaas Faciliteren commissie over speeltuinen Toezegging januari 2020 openstaand details