Uw browser ondersteunt geen javascript of heeft deze techniek uit staan. Hierdoor kunnen bepaalde functionaliteiten niet of anders werken.

Gemeente stichtsevecht - Lange Termijn Agenda LTA.nu

Overzicht

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Alles tonen
Lange Termijn Agenda LTA.nu
Nummer Datum Vergadering Portefeuillehouder Onderwerp Aanleiding Gepland Besluit Status  
Nummer Datum Vergadering Portefeuillehouder Onderwerp Aanleiding Gepland Besluit Status  
A-01 30 jan 2018 Gemeenteraad Uitbreiding tuinbouwweg 29 Maarssen (Lokaal Liberaal e.a.) Amendement januari 2018 aangenomen afgedaan details
A-02 31 jan 2018 Gemeenteraad Bouwhoogte Politiebureaulocatie (VVD) Amendement januari 2018 aangenomen details
A-03 6 mrt 2018 Gemeenteraad Zuilense Vecht (ChristenUnie-SGP) Amendement september 2021 aangenomen details
A-04 2 okt 2018 Gemeenteraad Bp Rondom de Vecht - evenemententerrein 1 (VVD e.a.) Amendement september 2021 aangenomen details
A-05 2 okt 2018 Gemeenteraad Bp Rondom de Vecht - evenemententerrein 2 (VVD e.a.) Amendement september 2021 aangenomen details
A-06 2 okt 2018 Gemeenteraad Problematische eenzaamheid bestrijden (GroenLinks e.a.) Amendement september 2021 aangenomen details
A-07 2 okt 2018 Gemeenteraad Beleidsplan vitaal platteland (CDA e.a.) Amendement september 2021 aangenomen details
A-08 2 okt 2018 Gemeenteraad Sportinvesteringsfonds (CDA e.a.) Amendement september 2021 aangenomen details
A-09 2 okt 2018 Gemeenteraad Inburgering (ChristenUnie-SGP e.a.) Amendement september 2021 aangenomen details
A-10 2 okt 2018 Gemeenteraad Ondernemersklimaat (ChristenUnie-SGP e.a.) Amendement september 2021 aangenomen details
A-11 2 okt 2018 Gemeenteraad Verzorgingshuis Maarssenbroek (ChristenUnie-SGP) Amendement september 2021 aangenomen details
A-11-2 13 nov 2018 Gemeenteraad Gemeentefonds Septembercirculaire 2018(PvdA) e.a. Amendement september 2021 aangenomen details
A-11-3 13 nov 2018 Gemeenteraad Programma Rondom de Raad (Lokaal Liberaal e.a.) Amendement september 2021 aangenomen details
A-11-10 13 nov 2018 Gemeenteraad Begroting 2019 in het bijzonder inclusiviteit (ChristenUnie-SGP) Amendement september 2021 aangenomen details
A-11-15 13 nov 2018 Gemeenteraad Begroting 2019 - betreft: Zuilense Ring (PvdA) Amendement september 2021 aangenomen details
A-12 2 apr 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Het wijzigen van dag bij punt 4 (Het Vechtse Verbond) Amendement september 2021 aangenomen details
A-13 2 apr 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Behouden inspreekrecht in de raad (Lokaal Liberaal e.a.) Amendement september 2021 aangenomen details
A-14 3 apr 2019 Gemeenteraad Toegankelijkheid van horecavoorzieningen (PvdA e.a.) Amendement september 2021 aangenomen details
A-15 7 mei 2019 Gemeenteraad Sociale woningbouw en evenwichtige opbouw Atlantische buurt (Lokaal Liberaal e.a.) Amendement september 2021 aangenomen details
A-16 1 jul 2019 Gemeenteraad Rol en positie van de raad (Streekbelangen) Amendement september 2021 aangenomen details
A-17 1 jul 2019 Gemeenteraad Kern-gezond leven (Streekbelangen0 Amendement september 2021 aangenomen details
A-18 1 jul 2019 Gemeenteraad Schrappen woord 'grote' bij infractructuur (Streekbelangen) Amendement september 2021 aangenomen details
A-19 1 jul 2019 Gemeenteraad RES Regionale Energiestrategie en 'Van het gas los' (GroenLinks e.a.) Amendement september 2021 aangenomen details
A-20 1 jul 2019 Gemeenteraad Participatie jeugd (GroenLinks e.a.) Amendement september 2021 aangenomen details
A-21 1 jul 2019 Gemeenteraad Verduurzaming bestaande woonvoorraad 2e aanpassing (VVD e.a.) Amendement september 2021 aangenomen details
A-22 1 jul 2019 Gemeenteraad Verdeling woningen VVD e.a.) Amendement september 2021 aangenomen details
A-23 9 jul 2019 Gemeenteraad Ontkoppelen wijken van het gas (VVD e.a.) Amendement september 2021 aangenomen details
A-24 1 okt 2019 Gemeenteraad Burenbonus groene daken (Lokaal Liberaal) Amendement september 2021 aangenomen details
A-25 1 okt 2019 Gemeenteraad Regionale belanghebbenden (Streekbelangen e.a.) Amendement september 2021 aangenomen details
A-26 1 okt 2019 Gemeenteraad Capaciteit infrastructuurnetwerken (Streekbelangen e.a.) Amendement september 2021 aangenomen details
A-27 12 nov 2019 Gemeenteraad Verduurzaming gebouwen (Streekbelangen e.a.) Amendement september 2021 aangenomen details
A-28 12 nov 2019 Gemeenteraad Woningaantallen (Streekbelangen) Amendement september 2021 aangenomen details
A-29 12 nov 2019 Gemeenteraad Waterrobuustheid (Streekbelangen) Amendement september 2021 aangenomen details
A-30 12 nov 2019 Gemeenteraad Visie op kerkgebouwen (CDA e.a. Amendement september 2021 aangenomen details
M-01 1 jul 2014 Gemeenteraad Koops Monitoringgroep (Organisatiekaders sociaal domein SWW) (Streekbelangen) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-02 8 jul 2014 Gemeenteraad Koops Cliëntenparticipatie-Participatieverordening (D66 e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-03 28 okt 2014 Gemeenteraad Witteman Locatie vergaderingen gemeenteraad Stichtse Vecht - (D66 e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-04 28 okt 2014 Gemeenteraad De Groene Maximumsnelheid en verkeersveiligheid N402 (CDA) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-05 11 nov 2014 Gemeenteraad Balemans Preventieprojecten Sociaal Domein (CDZ) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-06 25 nov 2014 Gemeenteraad Zivkovic-Laurenta Nee - tenzij voor bouw nieuwe recreatieparken (PvdA e.a) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-07 25 nov 2014 Gemeenteraad Zivkovic-Laurenta Ontwikkeling van Het Kwadrant - Maarssenbroek (D66 e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-08 25 nov 2014 Gemeenteraad De Groene Snelheidsbeperking N230 - Zuilense Ring (PvdA) Motie september 2021 overgenomen door college afgedaan details
M-09 25 nov 2014 Gemeenteraad De Groene Verkeersveiligheid Kerkweg (D66 e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-10 25 nov 2014 Gemeenteraad Witteman Herstel naar wettelijke benaming raadscommissie (Maarssen 2000) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-11 25 nov 2014 Gemeenteraad De Groene Openbare toiletten op station Breukelen (Breukelen Beweegt) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-12.b 16 dec 2014 Gemeenteraad Van Dijk Afdoening motie Economische Visie SV 2025 - Vestigingsmogelijkheden op-bij Corridor (PvdA) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-12.a 16 dec 2014 Gemeenteraad Van Dijk Economische Visie SV 2025 - Vestigingsmogelijkheden op-bij Corridor (PvdA) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-13 16 dec 2014 Gemeenteraad De Groene Economische Visie SV 2025 - Verhuizing ALDI (VVD e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-14 3 mrt 2015 Gemeenteraad De Groene Beëindigen Quick Scan Keyseryck (Breukelen) (VVD e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-15 31 mrt 2015 Gemeenteraad Van Dijk Uitplaatsingsonderzoek Greif (D66 e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-16 31 mrt 2015 Gemeenteraad Zivkovic-Laurenta Onderzoek naar een nieuwe ontsluiting van Greif op de N201 (PvdA e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-17 19 mei 2015 Gemeenteraad Zivkovic-Laurenta Bestemmingsplan Besselsesteeg 2 Maarssen (D66 e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-18 19 mei 2015 Gemeenteraad De Groene Oost-Kanaaldijk (Lokaal Liberaal) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-19 23 jun 2015 Gemeenteraad Witteman Organiseren jaarlijkse gedecoreerden dag (Lokaal Liberaal) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-20 23 jun 2015 Gemeenteraad De Groene Geen schaliegasboringen (GroenLinks e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-21 23 jun 2015 Gemeenteraad Zivkovic-Laurenta Leer- werkplekken op bouwprojecten (GroenLinks e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-22a 30 jun 2015 Gemeenteraad Van Dijk Aanpak verzekerden premieachterstand (VVD e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-22b 30 jun 2015 Gemeenteraad Van Dijk Afdoening motie Aanpak verzekerden premieachterstand (VVD e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-23 30 jun 2015 Gemeenteraad Van Vossen Benutting Huisraadregeling door ouderen (PvdA e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-24 30 jun 2015 Gemeenteraad Van Vossen Herplaatsen halfpipe op Sportpark de Heul Loenen (Stichtse Vecht Beweegt) Motie september 2021 ingetrokken afgedaan details
M-24-2 2 dec 2015 Gemeenteraad Zivkovic-Laurenta Beleid voor historische buitenplaatsen (PvdA e.a.) Motie september 2021 overgenomen door college afgedaan details
M-25 12 apr 2016 Gemeenteraad Van Vossen Herhuisvesting verenigingen i.v.m. afstoten gem. vastgoed (Lokaal Liberaal) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-26 26 apr 2016 Gemeenteraad Van Vossen Aanwijzing jongeren ontmoetingsplaats openbaar gebied (Stichtse Vecht Beweegt e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-27 31 mei 2016 Gemeenteraad Zivkovic-Laurenta Bestemmingsplan Merenhoef (Het Vechtse Verbond) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-28 31 mei 2016 Gemeenteraad Zivkovic-Laurenta Vaststelling Landelijk Gebied West 1e herziening (Streekbelangen) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-29 31 jan 2017 Gemeenteraad Zivkovic-Laurenta Woningbouw vierde kwadrant Kockengen (CDA e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-30 4 apr 2017 Gemeenteraad Witteman Opschorten termijnen tbv de onderzoekscommissie (D66 e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-31 27 jun 2017 Gemeenteraad Van Dijk Versterking gebiedsgericht werken (PvdA e.a.) Motie september 2021 aangenomen openstaand details
M-31-a 27 jun 2017 Gemeenteraad Socale cooperatie van start (PvdA e.a.) Motie september 2021 overgenomen door college afgedaan details
M-32 27 jun 2017 Gemeenteraad Scholingbudget Gemeenteraad 2018-2022 (Lokaal Liberaal e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-33 4 apr 2017 Gemeenteraad Onderzoek Bp Landelijk Gebied Noord (stichtse Vecht Beweegt e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-34 26 sep 2017 Gemeenteraad Van Dijk Monitor Re-integratie instrumenten (PvdA e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-35 26 sep 2017 Gemeenteraad Voortgang nota Een Sterke basis (Maarssen 2000 e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-36 7 nov 2017 Gemeenteraad Klomps Oplaadpunten voor elekrische auto's en fietsen (Groen Links e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-37 7 nov 2017 Gemeenteraad Gahandicaptenparkeerplaats dekken uit Wmo (CDA e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-38 7 nov 2017 Gemeenteraad Tekstuele verslagen raad en commissie (ChristenUnie-SGP e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-39 7 nov 2017 Gemeenteraad Klomps Zuilense Ring (NRU) (Groen Links e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-40 30 jan 2018 Gemeenteraad Westbroekse Binnenweg 86-88 Maarssen (Lokaal Liberaal) Motie januari 2018 aangehouden afgedaan details
M-41 6 mrt 2018 Gemeenteraad Stopzetten inzet afvalcoaches (Lokaal Liberaal) Motie september 2021 aangehouden afgedaan details
M-42 6 mrt 2018 Gemeenteraad Van Dort Intrekking ontwerpbestemmingsplan De Werf (Het Vechtse Verbond) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-43 26 apr 2018 Gemeenteraad Klomps Intrekken toegezegde subsidies door Prov. Utrecht (Streekbelangen e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-44 29 mei 2018 Gemeenteraad Mastrigt De nationale en de gemeentelijke vlag (PVV) Motie september 2021 aangehouden afgedaan details
M-45 29 mei 2018 Gemeenteraad Mastrigt Grondwet artikel 1 (Streekbelangen e.a.) Motie september 2021 aangehouden afgedaan details
M-46 29 mei 2018 Gemeenteraad Mastrigt Visuele vertaling nieuwe raadzaal (VVD e.a.) Motie september 2021 aangehouden afgedaan details
M-47 10 jul 2018 Gemeenteraad Klomps Scholierenlijn Gouda (ChristenUnie-SGP e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-48 2 okt 2018 Gemeenteraad Van Dort Uitbreiding Zandpad 76 (Breukelen) Bp Rondom de Vecht (VVD e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-49 2 okt 2018 Gemeenteraad Klomps Zandpad moet fietsstraat worden (VVD e.a.) Motie september 2021 aangenomen openstaand details
M-50 2 okt 2018 Gemeenteraad Van Dijk Tent in de wijk (Streekbelangen e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-50 -4 13 nov 2018 Gemeenteraad Veneklaas Kleur geven aan het Regenboogakkoord (M4) (Lokaal Liberaal e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-50 -6 13 nov 2018 Gemeenteraad Klomps Proactief voorleggen van budgetkwesties (Maarssen 2000 e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-50 -7 13 nov 2018 Gemeenteraad Klomps Sturen op effecten en prestaties programmabegroting (Maarssen 2000 e.a.) Motie september 2021 aangenomen openstaand details
M-51 2 okt 2018 Gemeenteraad Van Liempdt Bomenonderhoud (Lokaal Liberaal e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-52 20 nov 2018 Gemeenteraad Klomps N201 tussen Amstelhoek en Vreeland (VVD e.a.) Motie september 2021 aangenomen openstaand details
M-53 18 dec 2018 Gemeenteraad Klomps Verkenning logistieke hub in Stichtse Vecht (GroenLinks e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-54 18 dec 2018 Gemeenteraad Van Dijk Budgetten bestrijding kinderarmoede (PvdA e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-55.a 5 mrt 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Aanscherping Collegewerkprogramma (VVD e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-55.b 5 mrt 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Aanscherping Collegewerkprogramma - Afdoeningsdocument (VVD e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-56 5 mrt 2019 Gemeenteraad Van Dort Bestemmingsplan P2 en P3 Bisonspoor (VVD e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-57 2 apr 2019 Gemeenteraad Van Dijk Nieuwe verlichting in (fiets)tunnels (VVD e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-58 3 apr 2019 Gemeenteraad Van Dijk Slim vertrouwen (PvdA e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-59 3 apr 2019 Gemeenteraad Versterken van externe orientatie en positionering (Streekbelangen e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-59-2 3 apr 2019 Gemeenteraad Klomps Garantie compensatie parkeerplaatsen Dorpsstraat Oost bij eventueel vervallen parkeerplaatsen op huidig parkeerterrein gemeentehuis Loenen (Het Vechtse Verbond) Motie september 2021 overgenomen door college openstaand details
M-60 3 jun 2019 Gemeenteraad Veneklaas Onderzoek Save Veilig thuis (Maarssen 2000 e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-61 3 jun 2019 Gemeenteraad Klomps Wijzigingen vervoersplan U-OV (Qbuzz) voor 2020 (Het Vechtse Verbond e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-62 1 jul 2019 Gemeenteraad Klomps Participatie jeugd bij de omgevingsvisie van Stichtse Vecht (GroenLinks e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-63 1 jul 2019 Gemeenteraad Veneklaas Woonvisie (Streekbelangen e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-64 1 jul 2019 Gemeenteraad Veneklaas Beperking huursprong (PvdA e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-65 1 jul 2019 Gemeenteraad Klomps Aldi Hazeslinger (VVD) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-66 9 jul 2019 Gemeenteraad Klomps Transcripties per onderwerp op verzoek voor inwoners met een auditieve beperking (VVD e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-67 9 jul 2019 Gemeenteraad Klomps Toetsingscriteria Duurzaamheid (Streekbelangen) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-68 1 okt 2019 Gemeenteraad Van Liempdt Vrijwillige deelname afkoppelen hemelwater (PVV) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-69 2 okt 2019 Gemeenteraad Klomps Onderzoek rol kernenergie (PVV) Motie september 2021 aangenomen openstaand details
M-70 2 okt 2019 Gemeenteraad Klomps Plan van aanpak RES (Streekbelangen e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-71 2 okt 2019 Gemeenteraad Van Liempdt Vitaliteit kleine kernen (Streekbelangen e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-72 2 okt 2019 Gemeenteraad Van Liempdt Voedselproductie Streekbelangen e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-73 2 okt 2019 Gemeenteraad Klomps Swipocratie (Lokaal Liberaal) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-74 12 nov 2019 Gemeenteraad Klomps Dag Brandweervrijwilliger (Lokaal Liberaal) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-75 12 nov 2019 Gemeenteraad Van Dijk Compensatieregeling Eigen Risico (Lokaal Liberaal e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-76 12 nov 2019 Gemeenteraad Klomps Gelijke Stagevergoedingen MBO/HBO/WO (PvdA) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-77.a 19 nov 2019 Gemeenteraad Reinders Lachgas is geen lachertje - APV (CDA e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-78 29 jan 2020 Gemeenteraad Veneklaas Kernbinding in Loenen aan de vecht (CDA e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-77.b 19 nov 2019 Gemeenteraad Reinders Afdoening motie Lachgas is geen lachertje - APV (CDA e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-79 29 jan 2020 Gemeenteraad Van Liempdt Bouwen in Nieuwer ter Aa (Lokaal Liberaal e.a.) Motie september 2021 aangenomen openstaand details
M-80 29 jan 2020 Gemeenteraad Van Dijk Kappen 4 bomen Stinzenlaan Noord en Keizerskroon in Breukelen (Lokal Liberaal e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-81 29 jan 2020 Gemeenteraad Van Mastrigt Evaluatie collegewerkprogramma Streekbelangen e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
T-01 16 jan 2018 Bestuur & Fin. Van Mastrigt Vuurwerkvrije gebieden in beeld brengen Toezegging oktober 2018 afgedaan details
T-02 30 jan 2018 Gemeenteraad Van Liempdt Vraag van Maarssen 2000 over areaal beantwoorden Toezegging februari 2018 afgedaan details
T-03 31 jan 2018 Gemeenteraad Witteman Kosten ambtelijke inzet stembureau Toezegging februari 2018 afgedaan details
T-04 31 jan 2018 Gemeenteraad Van Dort Plaatsing camera bij vangnet N230 Toezegging februari 2018 afgedaan details
T-05 31 jan 2018 Gemeenteraad Zivkovic-Laurenta Plan Bisonspoor - betrokken bewoners gericht uitnodigen Toezegging maart 2018 afgedaan details
T-06 6 feb 2018 Fysiek Domein Zivkovic-Laurenta Verslag polder Mijnden naar raad sturen Toezegging februari 2018 afgedaan details
T-07 6 feb 2018 Fysiek Domein Zivkovic-Laurenta Wijzigen 'perceel' Oukoop 22 in 'bouwvlak' Oukoop 22 Toezegging februari 2018 afgedaan details
T-08 6 feb 2018 Fysiek Domein Mastrigt Gebruik m² camping op perceel Zandpad 22 Toezegging mei 2018 afgedaan details
T-09 6 feb 2018 Fysiek Domein Mastrigt Tekst over polder Mijnden stelliger opnemen in voorstel Toezegging februari 2018 afgedaan details
T-10 6 feb 2018 Fysiek Domein Mastrigt Overlast van aciviteiten op perceel Oukoop 22 Toezegging mei 2018 afgedaan details
T-11 6 feb 2018 Fysiek Domein Van Dort Raad betrekken bij bestemmingswijziging polder Mijnden Toezegging september 2021 doorlopend details
T-12 9 feb 2018 Gemeenteraad Witteman Rechtmatigheid besluit subsidie kinderopvangorganisatie Toezegging september 2021 afgedaan details
T-13 13 feb 2018 Bestuur & Fin. Klomps Voortgang inkoop- en aanbestedingsbeleid en ICT Toezegging mei 2018 afgedaan details
T-14 13 feb 2018 Bestuur & Fin. Balemans Aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening (APV) -ophalen winkelwagentjes Toezegging april 2018 afgedaan details
T-15 13 feb 2018 Fysiek Domein Van Dijk Bp de Werf - meer inzicht in processen voor raads- en commissieleden Toezegging juni 2020 openstaand details
T-16 13 feb 2018 Fysiek Domein Zivkovic-Laurenta Bp de Werf - geheime stukken ter inzage leggen Toezegging februari 2018 afgedaan details
T-17 13 feb 2018 Fysiek Domein Van Dijk Bp de Werf - overzicht houdbaarheidsdatum per soort onderzoek Toezegging juni 2020 openstaand details
T-18 20 feb 2018 Fysiek Domein Van Dijk Kwartaalrapportage groenonderhoud Toezegging september 2021 afgedaan details
T-19 6 mrt 2018 Gemeenteraad Van Dort Kosten afvalcoaches Toezegging maart 2018 afgedaan details
T-20 6 mrt 2018 Gemeenteraad Veneklaas Huisvesting sociale organisaties aan de Gaslaan Toezegging april 2018 afgedaan details
T-21 6 mrt 2018 Gemeenteraad Van Mastrigt Antwoord op vraag over onderhoudsverplichting bomen en bermen Toezegging maart 2018 n.v.t. afgedaan details
T-22 15 mei 2018 Fysiek Domein Van Dort Bp Mastenbroek -anti-speculatiebedinging Toezegging mei 2018 afgedaan details
T-23 15 mei 2018 Fysiek Domein Van Dort Bp Mastenbroek -mw. Van Dijk uitnodigen voor gesprek Toezegging mei 2018 afgedaan details
T-24 15 mei 2018 Fysiek Domein Van Dort Bp Mastenbroek - maximale bouwhoogte Toezegging mei 2018 afgedaan details
T-25 15 mei 2018 Fysiek Domein Van Dort Bp Mastenbroek - uitwerken aanvullende zonnestudie Toezegging mei 2018 afgedaan details
T-26 15 mei 2018 Fysiek Domein Klomps Horecabeleidsvisie - omwonenden uitnodigen Toezegging mei 2018 afgedaan details
T-27 15 mei 2018 Fysiek Domein Klomps Horecabeleidsvisie - verzoek Maarssen aan de Kook Toezegging mei 2018 afgedaan details
T-28 29 mei 2018 Gemeenteraad Veneklaas Brief van Platform Jeugdzorg beantwoorden Toezegging juni 2018 afgedaan details
T-29 29 mei 2018 Gemeenteraad Witteman Brieven mw. Jansen agenderen voor cie Fysiek Domein Toezegging mei 2018 afgedaan details
T-30 12 jun 2018 Fysiek Domein Van Dort Bp Singel 1 - aanscherpen randvoorwaarden anterieure overeenkomsten Toezegging september 2018 afgedaan details
T-31 10 jul 2018 Gemeenteraad Witteman Kopie beantwoording ingekomen stuk juni (B-05) naar raad Toezegging september 2021 afgedaan details
T-32 10 jul 2018 Gemeenteraad Witteman Kopie beantwoording ingekomen stuk juni (B-07) naar raad Toezegging september 2021 afgedaan details
T-33 10 jul 2018 Gemeenteraad Witteman Kopie beantwoording ingekomen stuk juni (B-12) naar raad Toezegging september 2021 afgedaan details
T-34 10 jul 2018 Gemeenteraad Witteman Kopie beantwoording ingekomen stuk juni (B-013) naar raad Toezegging september 2021 afgedaan details
T-35 10 jul 2018 Gemeenteraad Witteman Aanpassing behandeling brief inz.Ambitiedocument + kopie beantwoording ingekomen stuk juni (B-02.a) naar raad Toezegging september 2021 afgedaan details
T-36 11 sep 2018 Fysiek Domein Van Dort Actieplan geluid Toezegging oktober 2018 afgedaan details
T-37 19 sep 2018 Fysiek Domein Van Dort Bp Herenweg-Gageldijk 1e herziening - Maarsseveensevaart 90 Toezegging september 2018 afgedaan details
T-38 19 sep 2018 Fysiek Domein Van Dort Bp Herenweg-Gageldijk 1e herziening - Pand mw. Hofland Toezegging september 2018 afgedaan details
T-39 19 sep 2018 Fysiek Domein Van Dort Bp Rondom de Vecht - Ligplaatsen Weersloot Toezegging september 2018 afgedaan details
T-40 19 sep 2018 Fysiek Domein Van Dort Bp Rondom de Vecht - Vechtse Hoeve Toezegging september 2018 afgedaan details
T-41 19 sep 2018 Fysiek Domein Van Dort Bp Rondom de Vecht - Wandelpaden Toezegging september 2018 afgedaan details
T-42 20 sep 2018 Bestuur & Fin. Van Dort Mediafonds Toezegging december 2018 afgedaan details
T-43 2 okt 2018 Gemeenteraad Van Liempdt Aanleg persleiding door Waternet Toezegging oktober 2018 afgedaan details
T-44 2 okt 2018 Gemeenteraad Van Dort Bouwplannen Kleizuwe 129 Toezegging oktober 2018 afgedaan details
T-45 2 okt 2018 Gemeenteraad Klomps Siuatie basisschool Ludgerus Toezegging oktober 2018 afgedaan details
T-46 2 okt 2018 Gemeenteraad Van Mastrigt Agenderen hondenbijtincident naar presidium Toezegging oktober 2018 afgedaan details
T-47 2 okt 2018 Gemeenteraad Van Mastrigt Behandelen en besluitvorming bestemmingsplannen Toezegging oktober 2018 afgedaan details
T-48 2 okt 2018 Gemeenteraad Van Mastrigt Agenderen kindpakket naar presidium Toezegging november 2018 afgedaan details
T-49 3 okt 2018 Gemeenteraad Van Dijk Plan doel vitaal platteland ter info naar de raad Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-50 9 okt 2018 Fysiek Domein Van Dort Optie onderzoeken huisvesting Groenwerk (PAUW) op nieuw afvalscheidingsterrein Toezegging september 2021 afgedaan details
T-51 9 okt 2018 Fysiek Domein Van Dort Verlenging termijn indienen zienswijzen Bp Bisonspoor P2 en P3 Toezegging oktober 2018 afgedaan details
T-52 9 okt 2018 Fysiek Domein Van Liempdt Standplaatsen - overzicht waren en plaatsen naar raad Toezegging november 2018 afgedaan details
T-53 9 okt 2018 Fysiek Domein Van Liempdt Standplaaten - input dorpsraden Toezegging november 2018 afgedaan details
T-54 16 okt 2018 Informatieve cie Van Dort Nieuwe motie Zuilense Ring Toezegging januari 2019 afgedaan details
T-55 20 okt 2018 Bestuur & Fin. Van Mastrigt Uitbreiding BOA's Toezegging november 2018 afgedaan details
T-56 20 okt 2018 Bestuur & Fin. Van Dort Potentiële woningbouwlocaties Toezegging november 2018 afgedaan details
T-57 30 okt 2018 Bestuur & Fin. Veneklaas Tijdsplanning integrale nota sociaal domein Toezegging november 2018 afgedaan details
T-58 30 okt 2018 Bestuur & Fin. Van Liempdt Kleinsmagelden Toezegging november 2018 afgedaan details
T-59 30 okt 2018 Bestuur & Fin. Van Liempdt Besparingen op club-en buurthuiswerk en dorpshuizen Toezegging november 2018 afgedaan details
T-60-a 13 nov 2018 Gemeenteraad Klomps Sturen op effecten en prestaties programmabegroting Toezegging februari 2019 afgedaan details
T-61 20 nov 2018 Gemeenteraad Klomps Afvalscheidingsstation - service Toezegging november 2019 afgedaan details
T-62 20 nov 2018 Gemeenteraad Klomps Afvalscheidingsstation - locatiekeuze Toezegging november 2019 afgedaan details
T-63 20 nov 2018 Gemeenteraad Klomps Afvalscheidingsstation - programma van eisen voorleggen aan commissie Toezegging november 2019 afgedaan details
T-64 20 nov 2018 Gemeenteraad Klomps Afvalscheidingsstation - terugkomen op overslagstations bij het programma van eisen Toezegging november 2019 afgedaan details
T-65 20 nov 2018 Gemeenteraad Van Dijk Bereiken subsidieplafond Initiatievenbudget Sterke Basis in 2019 Toezegging september 2019 afgedaan details
T-66 20 nov 2018 Gemeenteraad Van Dijk Financiering - effect meer preventie beleid Toezegging september 2019 afgedaan details
T-67 20 nov 2018 Gemeenteraad Van Liempdt Afspraken inz. 'Voorkomen en tijdig signaleren van financiële problemenen' naar raad . Toezegging september 2019 afgedaan details
T-68 20 nov 2018 Gemeenteraad Van Mastrigt Regionale werkzaamheden college Toezegging februari 2019 afgedaan details
T-69 27 nov 2018 Fysiek Domein Klomps Bp Zogweteringlaan ong naast 2 - Gageldijk thv nr 119 - oude stukken aan raad sturen Toezegging december 2018 afgedaan details
T-70 27 nov 2018 Fysiek Domein Van Dort Werkbezoek Kockengen Waterproof Toezegging september 2021 afgedaan details
T-71 4 dec 2018 Fysiek Domein Van Dort Bisonspoor - Parkeeronderzoek Toezegging december 2018 afgedaan details
T-72 4 dec 2018 Fysiek Domein Van Dort Bisonspoor P2&P3 - Parkeren bewoners Safari Toezegging december 2018 afgedaan details
T-73 4 dec 2018 Fysiek Domein Van Dort Bisonspoor P2&P3 - consequenties opnieuw ter inzage leggen bestemmingsplan Toezegging december 2018 afgedaan details
T-74 4 dec 2018 Fysiek Domein Van Dort Bisonspoor P2&P3 - raadsvoorstel aanpassen Toezegging december 2018 afgedaan details
T-75 4 dec 2018 Fysiek Domein Van Dort Bisonspoor P2&P3 - verschil versies parkeerbalans Toezegging december 2018 afgedaan details
T-76 4 dec 2018 Fysiek Domein Van Dort Bisonspoor P2&P3 -Totaal overzicht plannen naar raad Toezegging december 2018 afgedaan details
T-77 4 dec 2018 Fysiek Domein Van Dort Bisonspoor P2&P3 - (on)mogelijkheden splitsing bestemmingsplan Toezegging december 2018 afgedaan details
T-78 4 dec 2018 Fysiek Domein Van Mastrigt Bisonspoor P2&P3 Besluitenlijst en stukken naar insprekers Toezegging december 2018 afgedaan details
T-79 4 dec 2018 Bestuur & Fin. Van Mastrigt IVP - de VER aanpassen Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-80 4 dec 2018 Bestuur & Fin. Van Mastrigt Veiligheidsbeleving ontsluiten naar de raad Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-81 4 dec 2018 Bestuur & Fin. Van Mastrigt Onderzoek naar veiligheidsgevoel in wijk na incident Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-82 4 dec 2018 Bestuur & Fin. Van Mastrigt Verkiezingen - inzicht opkomst bevorderende maatregelen Toezegging januari 2019 afgedaan details
T-83 18 dec 2018 Gemeenteraad Van Mastrigt Tekstvoorstel tbv vraagstelling onderzoek besluitvorming B&W Bp Zogweteringlaan Toezegging december 2018 afgedaan details
T-84 18 dec 2018 Gemeenteraad Van Mastrigt Standpunt college brief B11 - vlaggen bevrijders uithangen op 5 mei - naar raad Toezegging januari 2019 afgedaan details
T-85 18 dec 2018 Gemeenteraad Van Mastrigt Beantwoordings brief op B15 -beroepschriftt handhaving Schulp - aan raad sturen. Toezegging januari 2019 afgedaan details
T-86 18 dec 2018 Gemeenteraad Klomps Beantwoordings brief op B13 -fietsstraat Zandpad - aan raad sturen. Toezegging februari 2019 afgedaan details
T-87 18 dec 2018 Gemeenteraad Veneklaas Beantwoordingsbrief B14 - transformatie in het sociaal domein - aan raad sturen Toezegging januari 2019 afgedaan details
T-88 18 dec 2018 Gemeenteraad Klomps Onderbouwing lokale heffingen Toezegging september 2019 afgedaan details
T-89 18 dec 2018 Gemeenteraad Van Mastrigt Masterclass evenementen organiseren Toezegging januari 2019 afgedaan details
T-90 8 jan 2019 Fysiek Domein Van Dort Bp Ln. V. Nifterlake -speciale dakpannen Toezegging april 2019 afgedaan details
T-91 8 jan 2019 Fysiek Domein Van Dort Bp P2&P3 Bisonspoor - second opinion over gevolgen ter inzage leggen Toezegging januari 2019 afgedaan details
T-92 8 jan 2019 Fysiek Domein Van Dort Bp P2&P3 Bisonspoor - (on)mogelijkheid opnemen zorgwoningen Toezegging januari 2019 afgedaan details
T-93 8 jan 2019 Fysiek Domein Van Dort Bp P2&P3 Bisonspoor - actuele parkeerbalans Toezegging januari 2019 afgedaan details
T-94 8 jan 2019 Fysiek Domein Van Dort Bp P2&P3 Bisonspoor - info infrastructuur Maarssenbroek naar raad Toezegging april 2019 afgedaan details
T-95 15 jan 2019 Fysiek Domein Voorzitter Burgerinitiatief Atlantische Buurt Maarssen - is begrotingswijziging nodig Toezegging januari 2019 afgedaan details
T-96 29 jan 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Brief inz overlast scheepvaart beantwoorden Toezegging februari 2019 afgedaan details
T-97 29 jan 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Brief inz bestuurlijke ongerijmdheden Toezegging februari 2019 afgedaan details
T-98 5 feb 2019 Sociaal Domein Veneklaas Toetsen website op wet- en regelgeving en taalgebruik Toezegging juli 2019 afgedaan details
T-99 19 feb 2019 Fysiek Domein Van Dijk Rol Kansis bij bezetting recreatieschap Toezegging juni 2019 afgedaan details
T-99-2 19 feb 2019 Fysiek Domein Klomps Mogelijke oplossing parkeerproblematiek Bisonspoor Toezegging april 2019 afgedaan details
T-100 19 feb 2019 Fysiek Domein Klomps Integraal verkeersonderzoek Maarssenbroek Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-101 19 feb 2019 Fysiek Domein Van Dijk Svz nieuwbouwproject Zwanenkamp Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-102 5 mrt 2019 Gemeenteraad Van Dort Appartementencomplex De Admiraal Breukelen - vragen wijkcie beantwoorden Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-103 5 mrt 2019 Gemeenteraad Van Dort Appartementencomplex De Admiraal Breukelen - informatieavond plannen Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-104 5 mrt 2019 Gemeenteraad Van Dijk Collegebesluit planvorming Kuyperstraat Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-105 12 mrt 2019 Sociaal Domein Veneklaas Welke verenigingen zijn aangesloten bij U-Pas Toezegging april 2019 afgedaan details
T-106 12 mrt 2019 Sociaal Domein Veneklaas In gesprek gaan met de Blauwe Reiger (ivm U-Pas) Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-107 12 mrt 2019 Sociaal Domein Van Dijk Effecten en consequenties verlenging subsidiebeleid Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-108 12 mrt 2019 Sociaal Domein Van Dijk Financiële consequenties voor instellingen wanneer niet wordt geindexeerd Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-109 12 mrt 2019 Fysiek Domein Klomps Aanbesteding nieuwe applicatie Omgevingskwaliteit Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-110 12 mrt 2019 Fysiek Domein Klomps Bp Zogweteringlaan ong naast 2 - Gageldijk thv nr 119 - ontkenning gemeente over wijzigingen Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-111 12 mrt 2019 Fysiek Domein Van Mastrigt Bp Zogweteringlaan ong naast 2 - Gageldijk thv nr 119 - heer Minderman uitnodigen voor gesprek Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-112 19 mrt 2019 Fysiek Domein Van Dort BP LG Noord 2e bestuurlijke lus - Verklaring dhr. Willig naar raad Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-113 19 mrt 2019 Fysiek Domein Van Dort BP LG Noord 2e bestuurlijke lus - Reactie op reactie dhr Martens naar raad Toezegging maart 2019 afgedaan details
T-114 19 mrt 2019 Fysiek Domein Klomps Horeca visie - Klachten handhaving, waar en hoe Toezegging april 2019 afgedaan details
T-115 19 mrt 2019 Fysiek Domein Klomps Ambitieniveau omgevingswet - 1x per kwartaal naar raad Toezegging september 2021 afgedaan details
T-116 2 apr 2019 Gemeenteraad Van Dijk Vragen over aanleggen steigers beantwoorden Toezegging april 2019 afgedaan details
T-117 2 apr 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Beantwoordingsbrief A-05 Dierenwelzijn (mrt 19) naar raad Toezegging april 2019 afgedaan details
T-118 2 apr 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Invulling vertrek commissieleden Toezegging april 2019 afgedaan details
T-119 3 apr 2019 Gemeenteraad Klomps Vragen PVV mbt terrassen beantwoorden Toezegging april 2019 afgedaan details
T-120 3 apr 2019 Gemeenteraad Van Dijk Evalueren subsidieprogramma Toezegging november 2019 afgedaan details
T-121 3 apr 2019 Gemeenteraad Van Dijk Rekenkamercie betrekken bij subsidiebeleidskader Toezegging mei 2020 afgedaan details
T-122 3 apr 2019 Gemeenteraad Van Dijk Reactie op verschillen subsidiebedragen kinderboerderijen Toezegging april 2019 afgedaan details
T-123 9 apr 2019 Fysiek Domein Van Dort Actualisatie woonvisie - beantwoording vragen Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-124 17 apr 2019 Fysiek Domein Van Dort Burgerinitiatief Atlantische Buurt - lijst projecten naar raad Toezegging april 2019 afgedaan details
T-125 17 apr 2019 Fysiek Domein Van Dort Burgerinitiatief Atlantische Buurt - reactie college op advies Theo van Eijk naar raad Toezegging april 2019 afgedaan details
T-126 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Vragen inzake vergunning evenement Kaatsbaan op Koningsdag Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-127 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Advies motie snelheid en transparantie afhandeling Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-128 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Evaluatie Koningsdag via RIB naar raad Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-129 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Betrekken van belangenorganisaties bij beleidsvoorstellen agenderen voor commissie Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-130a 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Kopie beantwoording brief B-04 (april 2019) sturen aan raad Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-130b 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Kopie beantwoording brief B-09 Handhaving bij Amsterdam-Rijn-Kanaal (april 2019) sturen aan raad Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-130c 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Dijk brief B-13 (april 2019) reminder ruimte-voor-ruimte regeling Toezegging mei 2020 afgedaan details
T-130d 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt brief B-12 (april 2019) Handhavingsverzoek tegen gebruik hooiberg Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-131a 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Brieven A-2 en A-11 (april 2019) wijzigen in B-categorie Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-131b 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt brief B-14 (april 2019) Speeltuin Boomstede (was A-02) Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-131c 7 mei 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Kopie beantwoording brief B-15 (was A-11) (april 2019) naar raad Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-132 7 mei 2019 Gemeenteraad Reinders Instrument Burgerinitiatief evalueren Toezegging september 2019 openstaand details
T-133 7 mei 2019 Gemeenteraad Klomps Kosten compensatie parkeerplaatsen Loenen Toezegging september 2019 openstaand details
T-134 7 mei 2019 Gemeenteraad Veneklaas Verslag overleg SAVE/Veilig Thuis + overzicht stappen via memo naar raad Toezegging mei 2019 afgedaan details
T-135 21 mei 2019 Fysiek Domein Voorzitter Vragen mbt woonvisie schriftelijke beantwoorden Toezegging juni 2019 afgedaan details
T-136 3 jun 2019 Gemeenteraad Voorzitter Verordening Jeugdhulp opnieuw agenderenvoor commissie Toezegging september 2019 afgedaan details
T-137 3 jun 2019 Gemeenteraad Van Liempdt Trapveldje nabij brandweerpost Nieuwer ter Aa Toezegging september 2021 afgedaan details
T-138 25 jun 2019 Bestuur & Fin. Klomps Programmarekening 2018: raad informeren over kredietoverschrijdingen Toezegging september 2021 afgedaan details
T-139 25 jun 2019 Bestuur & Fin. Klomps Programmarekening 2018: aanbevelingen accountant overnemen Toezegging september 2021 afgedaan details
T-140 25 jun 2019 Bestuur & Fin. Klomps Programmarekening 2018: informatieve commissie over afval Toezegging september 2021 afgedaan details
T-141 25 jun 2019 Bestuur & Fin. Klomps Programmarekening 2018: verbeterplan inkoop Toezegging september 2021 afgedaan details
T-142 25 jun 2019 Bestuur & Fin. Klomps Programmarekening 2018: beantwoording vragen van Het Stichtse Verbond Toezegging juli 2019 afgedaan details
T-143 25 jun 2019 Bestuur & Fin. Van Dijk Kadernota 2020: passage pagina 8 verduidelijken Toezegging september 2021 afgedaan details
T-144 25 jun 2019 Bestuur & Fin. Veneklaas Kadernota 2020: kerkenvisie Toezegging september 2021 afgedaan details
T-145 25 jun 2019 Bestuur & Fin. Veneklaas Kadernota 2020: subsidiescan delen met raad Toezegging september 2021 afgedaan details
T-146 25 jun 2019 Bestuur & Fin. Veneklaas Kadernota 2020:welke gemeenten ondernemen acties tegen eenzaamheid Toezegging september 2021 afgedaan details
T-147 25 jun 2019 Bestuur & Fin. Veneklaas Kadernota 2020:uitnodiging gesprek met mantelzorgers Toezegging september 2021 afgedaan details
T-148 25 jun 2019 Bestuur & Fin. Van Dijk Kadernota 2020: maken van kosten-batenanalyse Toezegging juli 2019 afgedaan details
T-149 1 jul 2019 Gemeenteraad Klomps Vragen over brug in Breukelen beantwoorden Toezegging juli 2019 afgedaan details
T-150 1 jul 2019 Gemeenteraad Van Dijk RIB over eikenprocessierups Toezegging juli 2019 afgedaan details
T-151 1 jul 2019 Gemeenteraad Van Dort Gesprekken met projectontwikkelaars over bovengrens woningen Toezegging september 2019 doorlopend details
T-152 1 jul 2019 Gemeenteraad Van Dort Beantwoorden vraag ChristenUnie-SGP over woningbehoefte per kern Toezegging juli 2019 afgedaan details
T-153 1 jul 2019 Gemeenteraad Veneklaas Kijken naar de mogelijkheid om 800 woningen sociaal en economisch binding te geven Toezegging september 2019 afgedaan details
T-154 9 jul 2019 Gemeenteraad Klomps Betrokkenheid raad bestuurtafels U16 Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-155 9 jul 2019 Gemeenteraad Klomps Motie M-7 in het project 'Duidelijke Taal' Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-156 9 jul 2019 Gemeenteraad Klomps Vóór de begrotingsbehandeling informatieve commissie over afval Toezegging september 2019 afgedaan details
T-157 3 sep 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Memo buitensportaccommodatie naar raad Toezegging september 2019 afgedaan details
T-158 3 sep 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Presidium vragen privatisering buitensportaccommodaties te agenderen Toezegging september 2019 afgedaan details
T-159 10 sep 2019 Fysiek Domein Van Dijk Burenbonus en situatie in Maarssenbroek Toezegging september 2019 afgedaan details
T-160 1 okt 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Mogelijke maken van particuliere bouwinitiatieven agenderen voor commissie Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-161 1 okt 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Kopie beantwoording brief A-18 (sept. 2019) sturen aan raad Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-162 1 okt 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Kopie beantwoording brief B-02 (sept. 2019) sturen aan raad Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-163 1 okt 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Kopie beantwoording brief B-01 (sept. 2019) sturen aan raad Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-164 1 okt 2019 Gemeenteraad Veneklaas Nota positief gezondheidsbeleid 2020-2023. Ondertekenen pact ouderenzorg Toezegging april 2020 afgedaan details
T-165 1 okt 2019 Gemeenteraad Veneklaas Nota positief gezondheidsbeleid 2020-2023. Uitvoeringsplan naar raad Toezegging april 2020 afgedaan details
T-166 15 okt 2019 Fysiek Domein Van Dort Afspraak maken met dhr. Bon Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-167 15 okt 2019 Fysiek Domein Van Dijk Toekomstvisie Scheendijk - welke contacten en wanneer met Provincie Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-168 15 okt 2019 Fysiek Domein Van Dijk Toekomstvisie Scheendijk - formulering toestaan permanente bewoning in visie Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-169 15 okt 2019 Fysiek Domein Van Dijk Toekomstvisie Scheendijk - gesprek aangaan met bewoners Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-170 15 okt 2019 Fysiek Domein Van Dijk Box in de Wijk - technnische vragen beantwoorden Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-171 15 okt 2019 Fysiek Domein Van Dijk Box in de Wijk - aan het raadsvoorstel een foto toevoegen Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-172 15 okt 2019 Fysiek Domein Van Dijk Box in de Wijk - de raad schriftelijk informeren over inrichting Box Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-173 15 okt 2019 Fysiek Domein Van Dijk Box in de Wijk - dorpsraden informeren over initiatief Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-174 15 okt 2019 Fysiek Domein Van Dijk Box in de Wijk - raad informeren over gebruik Box Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-175 29 okt 2019 Bestuur & Fin. Klomps Kijken naar de mogelijkheid voor woonbootbewoners om afvalcontainer te behouden Toezegging januari 2020 afgedaan details
T-176 29 okt 2019 Bestuur & Fin. Van Dijk Actueel onderhoudsprograma bij begroting 2021 Toezegging april 2020 afgedaan details
T-177 29 okt 2019 Bestuur & Fin. Van Dijk Wethouder in gesprek met raad over groen Toezegging november 2019 afgedaan details
T-178 29 okt 2019 Bestuur & Fin. Veneklaas Faciliteren commissie over speeltuinen Toezegging januari 2020 afgedaan details
T-179 12 nov 2019 Gemeenteraad Klomps Notitie aan raad over wie wij als Stichtse Vecht willen zijn Toezegging mei 2020 afgedaan details
T-180 12 nov 2019 Gemeenteraad Klomps Overzicht uitgestelde projecten ivm stikstofuitspraak RvS aan raad sturen Toezegging november 2019 afgedaan details
T-181 19 nov 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Brief B-04 (okt. 2019) van Dorpsraad Nieuwer ter Aa in commissie bespreken Toezegging januari 2020 afgedaan details
T-182 19 nov 2019 Gemeenteraad Van Dijk Notitie Scheendijk: welke legakker wel of geen permanente bewoning Toezegging oktober 2020 openstaand details
T-183 19 nov 2019 Gemeenteraad Van Dijk BP Rondom de Vecht - Memo over dilemma één bouwvlak verdeeld over meerdere eigenaren Toezegging januari 2020 afgedaan details
T-184 26 nov 2019 Sociaal Domein Veneklaas Inkoop Jeuggdhulp en Wmo belegeleiding - Commissie op de hoogte houden inz. Inkoopstrategie en aanbesteding Toezegging september 2021 doorlopend details
T-185 26 nov 2019 Fysiek Domein Klomps Plan van aanpak RES - toevoegen dat budget leidend is Toezegging december 2019 afgedaan details
T-186 26 nov 2019 Fysiek Domein Klomps Plan van aanpak RES - voorstel college voor de raad Toezegging maart 2020 afgedaan details
T-187 26 nov 2019 Fysiek Domein Klomps Plan van aanpak RES - in cie Bestuur & Financiën bespreken invulling en informatie door het college aan de raad Toezegging januari 2020 afgedaan details
T-188 3 dec 2019 Fysiek Domein Veneklaas Gebiedsplan Zuilense Vecht - meerdere scenario's voor het lint naar raad Toezegging maart 2021 afgedaan details
T-189 3 dec 2019 Fysiek Domein Veneklaas Gebiedsplan Zuilense Vecht - meerder varianten mix van woningen naar raad Toezegging maart 2021 afgedaan details
T-190 3 dec 2019 Fysiek Domein Veneklaas Gebiedsplan Zuilense Vecht - Utrechtse ecologiebeleid naar raad Toezegging juni 2020 afgedaan details
T-191 3 dec 2019 Bestuur & Fin. Van Mastrigt Rekenkamerrapport - hoe wordt de raad periodiek geinformeerd Toezegging maart 2020 afgedaan details
T-192 3 dec 2019 Bestuur & Fin. Van Mastrigt Openstaande moties en toezeggingen portefeuillehouder Van Mastrigt en Klomps Toezegging januari 2020 afgedaan details
T-193 4 dec 2019 Fysiek Domein Veneklaas Woonvisie - sheet met afspraken ontwikkelaars naar raad Toezegging december 2019 afgedaan details
T-194 4 dec 2019 Fysiek Domein Veneklaas Woonvisie - addendum woonbehoefteonderzoek Toezegging december 2019 afgedaan details
T-195 17 dec 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Financiering viering 75 jaar bevrijding in 2020 Toezegging januari 2020 afgedaan details
T-196 17 dec 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Brieven A14, A-20 en A-22 (ingekomen stukken nov. 2019) verplaatsen naar B-categorie Toezegging december 2019 afgedaan details
T-197 17 dec 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Afwezigheid college trajectaanpak Zuilense Ring Toezegging december 2019 afgedaan details
T-198 17 dec 2019 Gemeenteraad Van Mastrigt Antw. op brief B-02 (dec.2019) inz. Transparantie en publicatie WOB verzoeken naar raad Toezegging januari 2020 afgedaan details
T-199 17 dec 2019 Gemeenteraad Veneklaas Voortgang woningbouwopgave 2x per jaar naar raad Toezegging september 2021 doorlopend details
T-200 7 jan 2020 Fysiek Domein Van Dijk Bomen in de Keizerskroon en Stinzenlaan: achterstallig onderhoud bekijken Toezegging april 2020 afgedaan details
T-201 7 jan 2020 Fysiek Domein Van Dijk Raad via RIB informeren over uitkomst consultatie bij de ondernemers over het Programma Economie 2020-2023 Toezegging februari 2020 afgedaan details
T-202 14 jan 2020 Fysiek Domein Veneklaas Resultaat klankbordgroep voor ontwerp Harmonieplein voorleggen aan cie Fysiek Domein Toezegging maart 2021 openstaand details
T-203 14 jan 2020 Fysiek Domein Klomps In informatieve cie. Raad meenemen in uitvoeringstraject bij OdrU Toezegging december 2020 afgedaan details
T-204 14 jan 2020 Fysiek Domein Klomps Plan Dorpsraad Nieuwer ter Aa meenemen als casus voor Provinciale Omgevingsvisie Toezegging maart 2020 afgedaan details
T-205 29 jan 2020 Gemeenteraad Van Dijk Kappen bomen Stinzenlaan Noord en Keizerskroon - reactie aan bewoners naar raad Toezegging februari 2020 afgedaan details
T-206 3 mrt 2020 Gemeenteraad Van Dijk Vestiging Islamitisch Centrum Toezegging maart 2020 afgedaan details
T-207 3 mrt 2020 Gemeenteraad Reinders Garantstelling golfclub Loenen - Gewijzigd Treasurystatuut naar raad Toezegging april 2020 afgedaan details
M-82 3 mrt 2020 Gemeenteraad Vorming meerderheidscoalitie (VVD e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-83 3 mrt 2020 Gemeenteraad Veneklaas Iedereen doet mee (PvdA e.a.) Motie september 2021 aangenomen verwerkt details
M-84 3 mrt 2020 Gemeenteraad Van Liempdt Harmoniseren lengte vaartuigen in buitengebieden rivier de Vecht (Het Vechtse Verbond) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-85 3 mrt 2020 Gemeenteraad Klomps Trap-op-trap-af (Lokaal Liberaal e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
T-208 11 mei 2020 Fysiek Domein Van Dijk Rekenkameronderzoek gebiedsgericht werken - instellen burgerpanel + planning Toezegging augustus 2020 afgedaan details
T-209 11 mei 2020 Fysiek Domein Van Dijk Rekenkameronderzoek gebiedsgericht werken -discussiestuk opstellen overde aanbevelingen Toezegging augustus 2020 afgedaan details
T-210 19 mei 2020 Bestuur & Fin. Reinders Voorlopige jaarstukken VRU - bestemmingsreserve en fin. consequentie bij geen kadernota Toezegging juni 2020 afgedaan details
T-211 20 mei 2020 Fysiek Domein Van Dijk Procedure Watertoren Breukelen schriftelijk toelichten Toezegging mei 2020 afgedaan details
T-212 20 mei 2020 Fysiek Domein Van Dijk Watertoren Breukelen - Nota beantwoording zienswijze naar raad Toezegging juni 2020 afgedaan details
T-213 20 mei 2020 Fysiek Domein Klomps RIB naar raad met svz beleid vastgoed Toezegging juni 2020 afgedaan details
T-214 26 mei 2020 Informatieve cie Van Dijk RES - Schriftelijke vraag inzake bod van 1,8 Twh Toezegging juni 2020 afgedaan details
T-215 26 mei 2020 Informatieve cie Van Dijk RES - Overzicht van data naar commissie Toezegging juni 2020 afgedaan details
T-216 2 jun 2020 Gemeenteraad Reinders Brief A-09 (Vluchtelingenwerk) verplaatsen van cat.A naar B Toezegging juni 2020 afgedaan details
T-217 3 jun 2020 Gemeenteraad Klomps Deugdelijk OV voor Planetenbaan en Kwadrant Toezegging januari 1970 afgedaan details
M-86 3 jun 2020 Gemeenteraad Veneklaas Integraal Beleidskader Sociaal Domein (GroenLinks e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-87 9 jun 2020 Gemeenteraad Klomps Nieuwe kaders voor route duurzaamheid (Streekbelangen e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-88 3 jun 2020 Gemeenteraad Veneklaas Openbaren inclusieve toiletten (Streekbelangen e.a.) Motie september 2021 aangenomen verwerkt details
T-217b 30 jun 2020 Bestuur & Fin. Van Dijk De raad informeren over effecten coronacrisis. Toezegging september 2020 afgedaan details
T-218 7 jul 2020 Gemeenteraad Klomps Addendum op CWP - ingaan op knelpunten in formatie op alle beleidsterreinen Toezegging november 2020 afgedaan details
T-219 7 jul 2020 Gemeenteraad Veneklaas Addendum op CWP - schriftelijke reactie op vraag voor gift voor mantelzorgers Toezegging september 2020 afgedaan details
T-220 8 jul 2020 Gemeenteraad Van Dijk Individuele studietoeslag - bericht aan studenten over uitleg nieuwe regeling Toezegging september 2020 afgedaan details
M-89 7 jul 2020 Gemeenteraad Klomps Addendum op collegewerkprogramma (VVD e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-90 8 jul 2020 Gemeenteraad Klomps Behoud dorpshuizen en wijkcentra (Streekbelangen e.a.) Motie september 2021 aangenomen openstaand details
M-91 8 jul 2020 Gemeenteraad Van Dijk Vindbaarheid en bekendheid Individuele Studietoeslag (Maarssen 2000 e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-92 14 jul 2020 Gemeenteraad Klomps Randvoorwaarden Onttrekkingsbesluit Haagstede (CDA e.a.) Motie september 2021 aangenomen openstaand details
M-93 14 jul 2020 Gemeenteraad Reinders Geef Horeca Stichtse Vecht meer ruimte voor periode terrassenseizoen 2020 Het Vechtse Verbond e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-94.b 14 jul 2020 Gemeenteraad Klomps Adoening motie Raad blijft aan zet, ook bij U10 samenwerking Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-94.a 14 jul 2020 Gemeenteraad Klomps Raad blijft aan zet, ook bij U10 samenwerking Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-95 a. 15 jul 2020 Gemeenteraad Klomps Aanscherpen denkrichtingen knooppunt Loenersloot (GroenLinks e.a.) Motie september 2021 aangenomen openstaand details
M-95 b. 14 jul 2020 Gemeenteraad Klomps Aanscherpen denkrichtingen knooppunt Loenersloot: brief aan U-10 (GroenLinks e.a.) Motie september 2021 aangenomen verwerkt details
M-96.b 15 jul 2020 Gemeenteraad Klomps Afdoening motie Beperken cumulatie geluidseffecten - Afdoeningsdocument (M2000 e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-96.a 15 jul 2020 Gemeenteraad Klomps Beperken cumulatie geluidseffecten (M2000 e.a) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
T-221 14 jul 2020 Gemeenteraad Klomps Vraag inz.instellen van een burgerpanel schriftelijk beantwoorden Toezegging september 2020 afgedaan details
T-222 14 jul 2020 Gemeenteraad Van Dijk Raad informeren over regels terrassen Toezegging september 2020 afgedaan details
T-223 15 jul 2020 Gemeenteraad Klomps Als onderdeel naar Omgevingsvisie toe met raads-leden startdocument opstellen mbt identiteitsvraag Toezegging september 2020 afgedaan details
T-224 31 aug 2020 Gemeenteraad Reinders Kostenopzet maken voor het verstrekken van veiligheidscijfers op buurtniveau Toezegging oktober 2020 afgedaan details
T-225 31 aug 2020 Gemeenteraad Van Dijk Verlichting in de tunneltjes Toezegging september 2020 afgedaan details
T-226 31 aug 2020 Gemeenteraad Reinders Het waarom van de onveiligheid en de onrust in een breder perspectief op papier zetten. Toezegging september 2020 afgedaan details
T-227 31 aug 2020 Gemeenteraad Reinders Veiligheid - In de aanloop naar de programmabegroting met concrete voorstellen komen Toezegging oktober 2020 afgedaan details
T-228 31 aug 2020 Gemeenteraad Reinders Alle overige (technische) vragen schriftelijk beantwoorden vóór de extra informatieve commissievergadering. Toezegging september 2020 afgedaan details
T-229 8 sep 2020 Fysiek Domein Klomps Criteria grootschalige zonne-energie Toezegging september 2020 afgedaan details
T-230 15 sep 2020 Bestuur & Fin. Reinders Organiseren Informatieve ie over klachtenmanagement en dienstverlening Toezegging december 2020 afgedaan details
T-231 16 sep 2020 Fysiek Domein Van Dijk Communicatie mbt openbare verlichting Toezegging maart 2021 afgedaan details
T-232 16 sep 2020 Fysiek Domein Van Dijk Afstemming provincie mbt verlichting in tunneltjes Toezegging november 2020 afgedaan details
T-233 16 sep 2020 Fysiek Domein Van Dijk Technische vragen schriftelijk beantwoorden Toezegging september 2020 afgedaan details
T-234 29 sep 2020 Gemeenteraad Reinders Weth. Van Dijk in gesprek over indeling standplaatsen markt Breukelen Toezegging oktober 2020 afgedaan details
T-235 29 sep 2020 Gemeenteraad Van Liempdt Oplossingen en ontwikkeling brug Bergseweg Toezegging november 2020 afgedaan details
T-236 29 sep 2020 Gemeenteraad Van Liempdt Stukken Bp Rondom de Vecht Toezegging juni 2021 openstaand details
T-237 29 sep 2020 Gemeenteraad Klomps Rol welstandscommissie RES Toezegging oktober 2019 afgedaan details
T-238 30 sep 2020 Gemeenteraad Veneklaas Onderwijshuivesting - OOGO bijeen Toezegging januari 2021 openstaand details
T-239 30 sep 2020 Gemeenteraad Veneklaas Onderwijshuivesting - raad informeren bij uitbreiding Toezegging januari 2021 afgedaan details
T-240 30 sep 2020 Gemeenteraad Veneklaas Onderwijshuivesting - evaluatie beleidskader Toezegging oktober 2020 openstaand details
T-241 30 sep 2020 Gemeenteraad Veneklaas Onderwijshuivesting - rol raad bij kaderstelling Toezegging oktober 2020 afgedaan details
T-242 30 sep 2020 Gemeenteraad Van Dijk Puntverlichting Toezegging oktober 2020 afgedaan details
T-243 30 sep 2020 Gemeenteraad Van Dijk Advies inwinnen bij Platform Gehandicapten SV mbt Beleidsplan openbare verlichting Toezegging maart 2021 openstaand details
T-244 30 sep 2020 Gemeenteraad Van Liempdt Plan van aanpak oneigenlijk woongebruik Toezegging december 2020 openstaand details
T-245 30 sep 2020 Gemeenteraad Reinders Oneigenlijk woongebruik agenderen voor commissie Toezegging oktober 2020 afgedaan details
M-97 29 sep 2020 Gemeenteraad Klomps Besluitvorming RES U16 (M21-1) (Streekbelangen e.a.) Motie september 2021 aangenomen openstaand details
M-98 29 sep 2020 Gemeenteraad Klomps Opgave duurzame elektriciteit Stichtse Vecht– publiekrechtelijke bevoegdheid (M21-2) (Streekbelangen e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-99 29 sep 2020 september 2021 details
M-99 29 sep 2020 Gemeenteraad Klomps Verbieden windturbines gebieden rond het Gein, Vechtgebied en Hollandse waterlinie (M21-8) (Het Vechtse Verbond e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-100 29 sep 2020 Gemeenteraad Klomps Bod RES regio (M21-9) (Streekbelangen e.a.) Motie september 2021 aangenomen openstaand details
M-101 30 sep 2020 Gemeenteraad Veneklaas Onderwijsvoorziening Zuilense Vecht (M19-1) (VVD e.a.) Motie september 2021 aangenomen openstaand details
M-102 30 sep 2020 Gemeenteraad Klomps Beleidsplan Openbare verlichting (M23-1) (VVD e.a.) Motie september 2021 aangenomen openstaand details
M-103 30 sep 2020 Gemeenteraad Van Dijk Licht in de duisternis (M23-2) VVD e.a.) Motie september 2021 aangenomen openstaand details
M-104 30 sep 2020 Gemeenteraad Van Liempdt Brief afschaffen verhuurdersheffing (M24-1) (PvdA e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-105 30 sep 2020 Gemeenteraad Veneklaas Welke sporter verdient een podium? (M-25-1) (CDA e.a.) Motie september 2021 aangenomen openstaand details
M-106 30 sep 2020 Gemeenteraad Reinders en Van Liempdt Korte metten met oneigenlijk woongebruik (M26-1) (Samen Stichtse Vecht e.a.) Motie september 2021 aangenomen openstaand details
T-246 6 okt 2020 Fysiek Domein Van Liempdt Stand van zaken van M-71 Vitaliteit kleine kernen en M-72 Voedselproductie; Toezegging oktober 2020 afgedaan details
T-247 6 okt 2020 Fysiek Domein Van Liempdt Opnieuw agenderen in commissies de lijsten openstaande moties en toezeggingen Toezegging december 2020 afgedaan details
T-248 13 okt 2020 Fysiek Domein Van Dijk Tekening bedijventerrein De Werf aanpassen Toezegging oktober 2020 afgedaan details
T-249 13 okt 2020 Fysiek Domein Van Dijk Ambassadeursrol OVSV Toezegging januari 2021 afgedaan details
T-250 13 okt 2020 Fysiek Domein Van Dijk Vraag uitsterfconstructie Gasten-Noord beantwoorden Toezegging november 2020 afgedaan details
T-251 13 okt 2020 Fysiek Domein Van Dijk Vraag parkerkeerproblemen Portengense Brug beantwoorden Toezegging november 2020 openstaand details
T-252 13 okt 2020 Fysiek Domein Van Dijk S.v.z. Toezegging 182 Legakkers Scheendijk Toezegging november 2020 afgedaan details
T-253 13 okt 2020 Fysiek Domein Van Dijk Stand van zaken openstaande moties en toezeggingen Toezegging november 2020 afgedaan details
T-254 14 okt 2020 Fysiek Domein Klomps Door de sportraad aangehaalde technische fouten aanpassen in het MFA Toezegging oktober 2020 afgedaan details
T-255 14 okt 2020 Fysiek Domein Klomps Vraag over onderhoud aula's begraafplaatsen beantwoorden Toezegging november 2020 afgedaan details
T-256 14 okt 2020 Fysiek Domein Klomps Verkeersveilige maatregelen bij Ludgerusschool en parkeren omwonenden Toezegging september 2021 afgedaan details
M-107 4 nov 2020 Gemeenteraad Van Liempdt Wilhelminastraat (M131) (Streekbelangen e.a.) Motie september 2021 openstaand details
M-108 4 nov 2020 Gemeenteraad Van Liempdt Sluiting zwembad Breukelen (M14.1) (PVV e.a.) Motie september 2021 afgedaan details
M-109 4 nov 2020 Gemeenteraad Veneklaas Aanpassing van de N201 (M16.1) (GroenLinks e.a.) Motie september 2021 openstaand details
T-257 4 nov 2020 Gemeenteraad Van Liempdt Woonwagenbeleid Toezegging december 2020 openstaand details
T-258 4 nov 2020 Gemeenteraad Klomps Wel of niet aanwezig zijn van beleid voor het bepalen van het niveau voor kerntaken. Toezegging december 2020 afgedaan details
T-259 11 nov 2020 Gemeenteraad Klomps Zwembaddichtheidsonderzoek delen met raad Toezegging juni 2021 afgedaan details
T-260 11 nov 2020 Gemeenteraad Klomps Mobiliteitsbeleid voorleggen aan raad Toezegging december 2021 openstaand details
T-261 11 nov 2020 Gemeenteraad Reinders en Klomps Voorstel heroriëntatie op de toekomst aan raad voorleggen incl. onderdeel participatie en in samenhang met de Omgevingsvisie. Toezegging februari 2021 openstaand details
T-262.a 11 nov 2020 Gemeenteraad Reinders Participatie (oorspronkelijk: Startnotitie participatie en bestuurlijke vernieuweing noorleggen aan raad) Toezegging februari 2021 openstaand details
T-262-2 11 nov 2020 Gemeenteraad Reinders Plannen raadsconferentie participatie en bestuurlijke vernieuwing Toezegging juni 2021 afgedaan details
T-262.c 11 nov 2020 Gemeenteraad Veneklaas Uitvoeringsagenda Sociaal Domein Q1 2021 Toezegging februari 2021 openstaand details
M-110 11 nov 2020 Gemeenteraad Klomps Programmabegroting 2021 inzake afval (M5.1) (Streekbelangen e.a.) Motie september 2021 aangenomen openstaand details
M-111 11 nov 2020 Gemeenteraad Klomps Programmabegroting 2021, inzake actieve subsidieverwerving (M.5.4) (Streekbelangen e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-112 11 nov 2020 Gemeenteraad Klomps No regret duurzaamheidsacties intensiveren (M5.5) (GroenLinks e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-113 11 nov 2020 Gemeenteraad september 2021 details
M-114.a 11 nov 2020 Gemeenteraad Veneklaas Vrijheid van Meningsuiting (M5.12) (PVV e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-114.b 11 nov 2020 Gemeenteraad Veneklaas Afdoening motie Vrijheid van Meningsuiting (M5.12) (PVV e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-116 11 nov 2020 Gemeenteraad Van Liempdt Subsidieregeling afkoppelen regenwater (M7.1) (VVD) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
A-31 3 jun 2020 Gemeenteraad SBK Planetenbaan Klimaatadaptief Bouwen (GroenLinks) (14.A.8) Amendement september 2021 aangenomen details
A-322 3 jun 2020 Gemeenteraad SBK Planetenbaan Gezond Leefklimaat (GroenLinks) (14.A9) Amendement september 2021 aangenomen details
A-33 3 jun 2020 Gemeenteraad Subsidieregeling Stimuleringsfonds Duurzaamheid (M2000 e.a.) (17.A1) Amendement september 2021 aangenomen details
A-34 3 jun 2020 Gemeenteraad Subsidieregeling Stimuleringsfonds Duurzaamheid geen bedragen meenemen naar volgend jaar (ChristenUnie-SGP e.a) (17.A2) Amendement september 2021 aangenomen details
A-35 9 jun 2020 Gemeenteraad Onderdelen subsidieprogramma 2021-2024 (Maarssen 2000 e.a.) (7.A1) Amendement september 2021 aangenomen details
A-36 9 jun 2020 Gemeenteraad Raadsbesluit Rekenkameronderzoek gebiedsgericht werken besluitpunten 3 en 4 vervallen (ChristenUnie-SGP) (18.A1) Amendement september 2021 aangenomen details
A-37 29 sep 2020 Gemeenteraad Bod RES regio - disclaimers (Streekbelangen e.a.) (A21.1) Amendement september 2021 aangenomen details
A-38 29 sep 2020 Gemeenteraad Bod RES regio - publiekrechtelijke bevoegdheid (Streekbelangen e.a.) (A21.2) Amendement september 2021 aangenomen details
A-39 4 nov 2020 Gemeenteraad Vastgoednota 2020 (Samen Stichtse Vecht e.a.) (14.A1) Amendement september 2021 aangenomen details
A-40 4 nov 2020 Gemeenteraad Vastgoednota 2020 visie uitbreiden met leefbaarheid en social (ChristenUbie-SGP e.a.) (14.A2) Amendement september 2021 aangenomen details
A-50 4 nov 2020 Gemeenteraad In Vastgoednota 2020 ook nadelen regieorganisatie noemen (ChristenUnie-SGP e.a.) (14.A3) Amendement september 2021 aangenomen details
A-51 4 nov 2020 Gemeenteraad Vastgoednota 2020 achterstallig onderhoud direct oppakken (ChristenUnie-SGP e.a.) (14.A4) Amendement september 2021 aangenomen details
A-51 4 nov 2020 Gemeenteraad Vastgoednota 2020 uitbreiding randvoorwaarden met Right to Challenge en IVAB (ChhristenUnie-SGP e.a.) (14.A5) Amendement september 2021 aangenomen details
A-52 4 nov 2020 Gemeenteraad Vastgoednota 2020 opsomming juridische kaders verkoop van vastgoed aanscherpen en positie raad verstevigen (Samen Stichtse Vecht e.a.) (14.A11) Amendement september 2021 aangenomen details
A-53 11 nov 2020 Gemeenteraad Begroting 2021 inzake kinderboerderijen (Lokaal Liberaal e.a.) (A.5.2) Amendement september 2021 aangenomen details
T-262.b 11 nov 2020 Gemeenteraad Reinders Bestuurlijke vernieuwing voorleggen aan raad Toezegging juni 2021 openstaand details
T-262.d 11 nov 2020 Gemeenteraad Reinders Bestuurscultuur Toezegging juni 2021 openstaand details
T-263 17 nov 2020 Informatieve cie Van Liempdt Huisvesting arbeidsmigranten Toezegging april 2021 openstaand details
T-264 17 nov 2020 Informatieve cie Van Liempdt inzichtelijk maken van de kosten van aanpak oneigenlijk woninggebruik. Toezegging maart 2021 afgedaan details
T-265 17 nov 2020 Informatieve cie Reinders Aanpassen Bibob beleid Toezegging maart 2021 afgedaan details
T-266 24 nov 2020 Fysiek Domein Klomps Beleidsplan Stichtse Vecht Op weg naar nieuwe energie; opmerkingen Lto naar raad Toezegging december 2020 afgedaan details
T-267 24 nov 2020 Fysiek Domein Klomps Beleidsplan Stichtse Vecht Op weg naar nieuwe energie; Mogelijkhedenkaart van Stedin naar raad Toezegging december 2020 afgedaan details
T-268 24 nov 2020 Fysiek Domein Klomps Beleidsplan Stichtse Vecht Op weg naar nieuwe energie; waabestaat de gestelde 35 TWh uit. Toezegging december 2020 afgedaan details
T-269 24 nov 2020 Fysiek Domein Klomps Beleidsplan Stichtse Vecht Op weg naar nieuwe energie; schriftelijk terugkomen op de vraag over toepassingen op gevels Toezegging december 2020 afgedaan details
T-270 1 dec 2020 Fysiek Domein Van Dijk Stand van zaken met betrekking tot T-235 – brug Bergseweg Toezegging september 2021 afgedaan details
T-271 1 dec 2020 Fysiek Domein Van Liempdt actuele stand van zaken met betrekking tot M-79 – bouwen in Nieuwer ter Aa; Toezegging december 2021 openstaand details
T-272 1 dec 2020 Fysiek Domein Van Dijk n Q1 van 2021 een peilnotitie gebiedsgericht werken aan de commissie voorleggen; Toezegging maart 2021 afgedaan details
T-273 1 dec 2020 Fysiek Domein Van Dijk een afschrift van de brief aan de Tweede Kamer en het Ministerie van BZK over het afschaffen van de verhuurdersheffing naar de raad sturen Toezegging januari 2021 afgedaan details
T-274 1 dec 2020 Fysiek Domein Veneklaas de raad schriftelijk informeren over de actuele stand van zaken met betrekking tot M-115 – onderzoek bouwlocaties voor ouderen in Maarssenbroek Toezegging januari 2021 vervallen details
T-275 14 dec 2020 Schrift.vragen Van Liempdt Huisjesmelkers (VVD) Toezegging maart 2021 openstaand details
T-276 15 dec 2020 Gemeenteraad Klomps Stichtse Vecht op weg naar nieuwe energie - LTO (Streekbelangen e.a.) Toezegging mei 2021 afgedaan details
T-277 15 dec 2020 Gemeenteraad Klomps Stichtse Vecht op weg naar nieuwe energie - op website informatie voor inwoners voor initiatieven GroenLinks e.a.) Toezegging maart 2021 afgedaan details
T-278 15 dec 2020 Gemeenteraad Klomps Stichtse Vecht op weg naar nieuwe energie -Techn.vr. PvdA beantwoorden (PvdA) Toezegging januari 2021 afgedaan details
T-279 15 dec 2020 Gemeenteraad Klomps Stichtse Vecht op weg naar nieuwe energie - voortgang uitvoeringsprogramma (Streekbelangen e.a.) Toezegging juni 2021 afgedaan details
T-280 15 dec 2020 Gemeenteraad Klomps Beleidskader zonnevelden - vraag ChristenUnie-SGP beantwoorden Toezegging januari 2021 afgedaan details
T-281 16 dec 2020 Gemeenteraad Van Dijk Behoud bankfilialen voor Stichtse Vecht (M24-1) (VVD e.a.) Toezegging januari 2021 afgedaan details
M-117 15 dec 2020 Gemeenteraad Klomps Beleidsplan op weg naar nieuwe energie - Vele kleintjes maken een grote (M19-4) (Lokaal Liberaal e.a.) Motie september 2021 aangenomen verwerkt details
M-118 15 dec 2020 Gemeenteraad Klomps Beleidsplan op weg naar nieuwe energie - Leveringszekerheid (M19-5) (Streekbelangen e.a.) Motie september 2021 aangenomen openstaand details
M-119 16 dec 2020 Gemeenteraad Van Dijk Aansluiten ‘Coalition of the Willing’ mbt Vluchtelingkinderen (M21.1) (PvdA e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-121.a 16 dec 2020 Gemeenteraad Van Dijk Behoud bankfilialen voor Stichtse Vecht (M24-1) (VVD e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
A-54 15 dec 2020 Gemeenteraad Schrappen volumevermelding zonnevelden (Lokaal Liberaal e.a.) (A19-2) Amendement september 2021 aangenomen details
A-55 15 dec 2020 Gemeenteraad Financiële randvoorwaarde (Streekbekangen e.a.) (A.19-3) Amendement september 2021 aangenomen details
A-56 15 dec 2020 Gemeenteraad Gevels (Streekbelangen e.a.) (A19-6) Amendement september 2021 aangenomen details
T-282 5 jan 2021 Fysiek Domein Klomps Raad informeren over reactie OdrU op conceptzienswijze Stichtse Vecht (GroenLinks e.a.) Toezegging januari 2021 afgedaan details
M-121.b 16 dec 2020 Gemeenteraad Van Dijk Afdoening motie Behoud bankfilialen voor Stichtse Vecht (M24-1) (VVD e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
T-283 12 jan 2021 Fysiek Domein Van Dijk Kadernota 2022 RSG en Plassenschap Loosdrecht e.o. - In zienswijzen meer duidelijkheid vragen over de PM-post (PVV) Toezegging januari 2021 afgedaan details
T-284 12 jan 2021 Fysiek Domein Van Dijk Kadernota 2022 RSG en Plassenschap Loosdrecht e.o. - Zienswijzen aanscherpen voor wat betreft de kosten (PVV en ChristenUnie-SGP) Toezegging januari 2021 afgedaan details
T-285 12 jan 2021 Bestuur & Fin. Reinders Separate RIB over Maarssenbroek Toezegging januari 2021 afgedaan details
T-286 12 jan 2021 Bestuur & Fin. Reinders In vergaderingen VRU inbrengen het belang van behoud van vrijwilligers bij de brandweer (VVD). Toezegging maart 2021 afgedaan details
t- 24 sep 2021 september 2021 details
T-287 19 jan 2021 Informatieve cie Reinders Schriftelijk meer duiding over de oorsprong/achtergrond van de incidenten in Maarssenbroek (VVD) Toezegging maart 2021 afgedaan details
T-288 25 jan 2021 Schrift.vragen Van Liempdt Brug Bergseweg in Vreeland - raad informeren over advies huisadvocaat (CDA en Lokaal Liberaal) Toezegging april 2021 openstaand details
T-289 25 jan 2021 Schrift.vragen Van Liempdt Brug Bergseweg in Vreeland - raad informeren over gesprekken met de ontwikkelaar (CDA en Lokaal Liberaal) Toezegging april 2021 afgedaan details
M-122 24 sep 2021 september 2021 details
A-57 26 jan 2021 Gemeenteraad Tegengaan onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat (VVD e.a.) (A.13-1) Amendement september 2021 aangenomen details
A-58 26 jan 2021 Gemeenteraad Vergunningplicht voor kamerhuur (VVD e.a.) (A.13-2 ) Amendement september 2021 aangenomen details
T-290 2 feb 2021 Fysiek Domein Klomps Commissie informeren over programma van eisen nieuw- en verbouw MFC Vreeland Toezegging mei 2021 openstaand details
T-291 2 feb 2021 Fysiek Domein Klomps Rapport parkeeronderzoek parkeerplaats bij het vm. gemeentehuis in Loenen aan de Vecht naar de raad sturen Toezegging februari 2021 openstaand details
T-292 2 feb 2021 Fysiek Domein Klomps Omwonenden Zandpad informeren over de stand van zaken m.b.t.het realiseren van een fietsstraat op het Zandpad (Lokaal Liberaal) Toezegging februari 2021 openstaand details
T-293 2 feb 2021 Fysiek Domein Klomps Update schoolzone in Loenen aan de Vecht naar de raad sturen (CDA) Toezegging februari 2021 openstaand details
T-294 2 feb 2021 Fysiek Domein Klomps In maart een update over betrokkenheid RAVU en het aspect veiligheid in het kader van het onderzoek naar een alternatieve oprit nabij Haagstede (PvdA) Toezegging maart 2021 openstaand details
T-295 2 feb 2021 Fysiek Domein Klomps Schriftelijk terugkomen op de stand van zaken m.b.t. tot motie 59-2, de compensatie van vervallen parkeerplaatsen Dorpsstraat in Loenen (Het Vechtse Verbond) Toezegging februari 2021 openstaand details
T-296 2 feb 2021 Fysiek Domein Klomps Raad informeren over aanpassing van de helling van de brug over de Nieuwe Wetering bij Nieuwersluis zodra de gesprekken met Rijkswaterstaat zijn beëindigd (CDA) Toezegging maart 2021 openstaand details
T-297 9 feb 2021 Fysiek Domein Van Dijk Beleidsplan Waardevol Toerisme - reactiematrix toevoegen aan vergaderstukken (Samen Stichtse Vecht e.a.) Toezegging februari 2021 afgedaan details
T-298 9 feb 2021 Fysiek Domein Van Dijk Beleidsplan Waardevol Toerisme - schriftelijk terukomen op vraag over duurzaamheidssubsidies (GroenLinks) Toezegging maart 2021 afgedaan details
T-299 9 feb 2021 Fysiek Domein Van Dijk Beleidsplan Waardevol Toerisme - schriftelijke terukomen op vraag over het Jaagpad Vreeland (CDA) Toezegging maart 2021 afgedaan details
T-300 9 feb 2021 Fysiek Domein Van Dijk Beleidsplan Waardevol Toerisme - schriftelijk terugkomen op vraag over het Klompenpad (Streekbelangen) Toezegging maart 2021 afgedaan details
T-301 9 feb 2021 Fysiek Domein Van Dijk Beleidsplan Waardevol Toerisme - het tekort aan invalidenparkeerplaatsen bij De Strook inbrengen bij het Plassenschap (Streekbelangen e.a.) Toezegging april 2021 afgedaan details
T-302 10 feb 2021 Fysiek Domein Van Liempdt Woonvisie - schriftelijk terugkomen op vraag over het vereveningsfonds (VVD) Toezegging maart 2021 afgedaan details
T-303 10 feb 2021 Fysiek Domein Van Liempdt Woonvisie - schriftelijk terugkomen op vraag over het beleid doorstroming naar middenhuur (Streekbelangen) Toezegging maart 2021 afgedaan details
T-304 10 feb 2021 Fysiek Domein Van Liempdt Woonvisie - schriftelijk terugkomen op vraag over het niet indienen van een zienswijze bij de provincie mbt de rode contouren (Streekbelangen) Toezegging maart 2021 afgedaan details
T-305 10 feb 2021 Fysiek Domein Van Liempdt Woonvisie - het idee van Streekbelangen voor een bouwaanjager en taskforce meenemen (Streekbelangen Toezegging april 2021 afgedaan details
T-306 2 mrt 2021 Schrift.vragen Klomps Reactie college op Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 en standpunt raad mbt windmolens t.k. naar raad (Lokaal Liberaal) Toezegging april 2021 afgedaan details
T-307 2 mrt 2021 Gemeenteraad Klomps Vragen heer Roos inzake besluitvorming RIP en REP schriftelijk beantwoorden (Streekbelangen). Toezegging maart 2021 afgedaan details
T-308 2 mrt 2021 Gemeenteraad Van Dijk Raad informeren over invulling TONK-regeling (Samen Stichtse Vecht) Toezegging april 2021 afgedaan details
T-309 2 mrt 2021 Gemeenteraad Van Dijk Raad informeren over suggesties inzake belastingheffing gedupeerde ondernemers (Samen Stichtse Vecht) Toezegging april 2021 afgedaan details
T-310 2 mrt 2021 Gemeenteraad Van Dijk Schriftelijk terugkomen op de vragen over de brief van de BghU; (Samen Stichtse Vecht) Toezegging april 2021 afgedaan details
T-311 2 mrt 2021 Gemeenteraad Van Dijk De heer Van Dijken uitnodigen voor een gesprek, gezamenlijk met wethouder Klomps (Samen Stichtse Vecht) Toezegging maart 2021 afgedaan details
T-312 2 mrt 2021 Gemeenteraad Reinders Brief A-01 van januari de A naar de C-categorie; (ChristenUnie-SGP en Samen Stichtse Vecht) Toezegging maart 2021 afgedaan details
T-313 2 mrt 2021 Gemeenteraad Reinders Brief A-02 van januari de A naar de C-categorie; (ChristenUnie-SGP en Samen Stichtse Vecht) Toezegging maart 2021 afgedaan details
T-314 2 mrt 2021 Gemeenteraad Reinders Brief A-13 van februari verplaatsen van de A naar de B-categorie; (ChristenUnie-SGP) Toezegging maart 2021 afgedaan details
T-315 2 mrt 2021 Gemeenteraad Reinders Brief A-14 van februari verplaatsen van de A naar de B-categorie; (ChristenUnie-SGP) Toezegging september 2021 afgedaan details
T-316 2 mrt 2021 Gemeenteraad Reinders Een afschrift van het antwoord op brief C-04 (was E-01) van januari van Legal advocaten aan de raad te sturen en de raad van de voortgang op de hoogte te houden (Lokaal Liberaal) Toezegging maart 2021 afgedaan details
T-317 2 mrt 2021 Gemeenteraad Klomps Onderzoeken of de opgelegde geheimhouding op de aanvragen coronacompensatie voor (maatschappelijke) organisaties met de juiste (juridische) argumenten is gebeurd; (Samen Stichtse Vecht) Toezegging april 2021 afgedaan details
T-318 2 mrt 2021 Gemeenteraad Klomps De vraag om de geheimhouding alsnog op te heffen indien blijkt dat er geen schade is voor de aanvragers of anderen, mee terugnemen naar het college (Samen Stichtse Vecht) Toezegging april 2021 afgedaan details
T-319 2 mrt 2021 Gemeenteraad Klomps Bekrachtiging geheimhouding - de raad schriftelijk over e.e.a. informeren. (Samen Stichtse Vecht) Toezegging april 2021 afgedaan details
T-320 2 mrt 2021 Gemeenteraad Klomps Gezamenlijk met de portefeuillehouder r.o. in gesprek gaan met de erven van de heer Ammerlaan en de ontwikkelaar over plannen Zogweteringlaan ong. (naast 2) en Gageldijk ter hoogte van 119 in Maarssen. (Lokaal Liberaal) Toezegging april 2021 afgedaan details
T-321 2 mrt 2021 Gemeenteraad Klomps Een terugkoppeling raad geven over het gesprek met de gedeputeerde op 9 maart 2021 over de verkeersveiligheid op de N402 nabij Sportpark De Heul. (GroenLinks) Toezegging maart 2021 afgedaan details
M-120 2 mrt 2021 Gemeenteraad Klomps Verkeersveiligheid N402 nabij Sportpark de Heul te Loenen aan de Vecht (M15-1) (CDA e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
T-322 9 mrt 2021 Fysiek Domein Klomps Terugkomen bij raad op herprioritering van werkzaamheden en beschikbare capaciteit voor de invoering van de Omgevingswet (VVD e.a.) Toezegging april 2021 afgedaan details
T-323 9 mrt 2021 Fysiek Domein Klomps Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken - Met de heer Van den Berg contact opnemen naar aanleiding van zijn inspraak; (VVD) Toezegging maart 2021 afgedaan details
T-324 9 mrt 2021 Fysiek Domein Klomps Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken - pag. 7 van het beheerbeleidsplan het jaartal 2030 wijzigen in 1 januari 2051 (ChristenUnie-SGP) Toezegging maart 2021 afgedaan details
T-325 9 mrt 2021 Fysiek Domein Klomps Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken - rappport alle kunstwerken in Stichtse Vecht opzoeken (Het Vechtse Verbond) Toezegging maart 2021 afgedaan details
T-326 16 mrt 2021 Informatieve cie Van Liempdt Maarssenbroekseslag alternatieve oprit: de definitieve studie van Arcadis en de definitieve verkeersveiligheidsaudit naar de raad sturen (div fracties) Toezegging juni 2021 afgedaan details
T-327 23 mrt 2021 Informatieve cie Klomps De vraag of kosten blauwe zone Breukelen vergelijkbaar zijn met Bisonspoor en omliggende wijken schriftelijk beantwoorden (Samen Stichtse Vecht). Toezegging april 2021 openstaand details
T-328 23 mrt 2021 Informatieve cie Klomps Schriftelijk terugkomen op de vraag inzake aanrijtijden ambulance (PvdA) Toezegging april 2021 openstaand details
T-329 23 mrt 2021 Informatieve cie Klomps Nieuwe planning aanleg fietsstraat op het Zandpad naar de raad (Lokaal Liberaal). Toezegging april 2021 openstaand details
T-330 30 mrt 2021 Gemeenteraad Reinders Brief A-12 van maart over de bouw van een pand aan de Laan van Zuilenveld verplaatsen naar de C-categorie (Samen Stichtse Vecht) Toezegging april 2021 afgedaan details
T-331 30 mrt 2021 Gemeenteraad Reinders Brief B-02 van maart over de werkzaamheden Herenweg-Gageldijk verplaatsen naar de C-categorie(Samen Stichtse Vecht) Toezegging april 2021 afgedaan details
T-332 30 mrt 2021 Gemeenteraad Reinders Presidium verzoeken brief B-02 te agenderen voor een commissievergadering (Samen Stichtse Vecht) Toezegging mei 2021 afgedaan details
T-333 30 mrt 2021 Gemeenteraad Klomps Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken 2021-2025 - Schriftelijk terugkomen op de vraag van GroenLinks over jaarlijkse controle Toezegging mei 2021 afgedaan details
T-334 30 mrt 2021 Gemeenteraad Van Dijk Schriftelijk terugkomen op de vraag van Samen Stichtse Vecht over mogelijk gebruik camera’s om inzichtelijk te krijgen waar het kwaliteitstoerisme uit de bocht schiet. Toezegging mei 2021 afgedaan details
A-59 30 mrt 2021 Gemeenteraad Amendement SSV e.a. - Beheerbeleidsplan civiele kunstwerken - optimale geluidsreductie SSV e.a.) (A.12-1) Amendement september 2021 aangenomen details
A-60 30 mrt 2021 Gemeenteraad Toegankelijke toerisme - leidend principe bij beleidsnota Waardevol Toerisme (SB e.a.) (A.13-1) Amendement september 2021 aangenomen details
A-61 30 mrt 2021 Gemeenteraad Beleidsplan Waardevol Toerisme - Beleidsthema V (ChU-SGP e.a.) (A.13-2) Amendement september 2021 aangenomen details
A-62 30 mrt 2021 Gemeenteraad Inzake Beleidsplan - Doelstelling 1 (ChU-SGP e.a.) (A.14-2) Amendement september 2021 aangenomen details
M-121 30 mrt 2021 Gemeenteraad Klomps Geluidswaarden meenemen in kwaliteitsbepaling (M12-1) (SSV e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-122 30 mrt 2021 Gemeenteraad Veneklaas Verruiming giften toestaan in de Bijstand versie 25 maart 2021 aanpassing bedrag (M15-1 (HVV) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
M-123 30 mrt 2021 Gemeenteraad Veneklaas Regiovisie Utrecht West (M16-1 (Streekbelangen e.a.) Motie september 2021 aangenomen openstaand details
M-124 30 mrt 2021 Gemeenteraad Van Dijk KNIL graven (M17-1) (Lokaal Liberaal) Motie september 2021 aangenomen openstaand details
T-335.a 6 apr 2021 Fysiek Domein Klomps Zoekgebieden RES - vragen Streekbelangen binnen twee weken schriftelijk beantwoorden Toezegging april 2021 afgedaan details
T-335.b 6 apr 2021 Fysiek Domein Klomps Zoekgebieden RES - vragen Lokaal Liberaal binnen twee weken schriftelijk beantwoorden Toezegging april 2021 afgedaan details
T-336 6 apr 2021 Fysiek Domein Klomps Zoekgebieden RES - overzicht aan raad verstrekken met feiten, welke stukken komen nog, welke participatie heeft al plaatsgevonden, welke stakeholders Toezegging mei 2021 afgedaan details
T-337 13 apr 2021 Fysiek Domein Van Liempdt De commissie informeren inzake eigendomssituatie grond onder het Broeckland College. Toezegging april 2021 afgedaan details
T-338 13 apr 2021 Bestuur & Fin. Klomps Schriftelijk terugkomen op vraag over voortgang pilot toegang externen tot fixi meldingen-systeem en direct contact aannemer- melder (PvdA) Toezegging mei 2021 afgedaan details
T-339 11 mei 2021 Gemeenteraad Van Dijk De casus van het kappen van populieren op het landgoed van Nijenrode evalueren en de raad van de uitkomst schriftelijk op de hoogte brengen (GroenLinks) Toezegging augustus 2021 afgedaan details
T-340 11 mei 2021 Gemeenteraad Reinders Brieven B-01 en B-02 van maart verplaatsen naar de C-categorie (Samen Stichtse Vecht) Toezegging mei 2021 afgedaan details
T-341 11 mei 2021 Gemeenteraad Reinders Het verzoek om agendering van brief A-13 (huisvesting vergunninghouders) van april voor een commissievergadering aan het Presidium voorleggen (Streekbelangen) Toezegging mei 2021 afgedaan details
T-342 12 mei 2021 Gemeenteraad Van Dijk Geen Nota Gebiedsgericht werken opstellen, maar uitsluitend de acties en afspraken op papier zetten Toezegging augustus 2021 openstaand details
M-125 12 mei 2021 Gemeenteraad Van Liempdt Project Hazeslinger (M12-2) Motie september 2021 openstaand details
T-343 26 mei 2021 Fysiek Domein Van Liempdt Uitzoeken of een tussenbericht voor uitstel beantwoording technische vragen is verstuurd en zo niet, waarom niet; (Samen Stichtse Vecht en Lokaal Liberaal) Toezegging juni 2021 afgedaan details
T-344 26 mei 2021 Fysiek Domein Van Liempdt Inzicht geven in de ideeën die zijn meegegeven voor het oplossen van de problematiek rondom de brug in de Bergseweg in Vreeland. Toezegging september 2021 afgedaan details
T-345 1 jun 2021 Informatieve cie Klomps Schriftelijk terugkomen op de ontwikkelvisie voor de Noord West Vleugel 2015-2030 en de samenhang hiervan met het IRP (Streekbelangen). Toezegging juni 2021 openstaand details
T-346 8 jun 2021 Gemeenteraad Reinders Presidium vragen de brieven A-04 en C-08 (was B-01) (mei 2021) te agenderen voor een commissievergadering (Streekbelangen) Toezegging juni 2021 afgedaan details
T-347 8 jun 2021 Gemeenteraad Reinders De brieven A-20, A-26, B-01 en B-02 (mei 2021) te verplaatsen naar de C-categorie, ter afdoening in handen van het college te stellen met afschrift aan de raad. Toezegging juni 2021 afgedaan details
T-348 8 jun 2021 Gemeenteraad Van Liempdt Motie 12.1 Vlottrekken werkzaamheden Herenweg-Gageldijk - Het verslag van het gesprek met de bewonerscommissie deze week naar de raad sturen Toezegging juni 2021 afgedaan details
T-349 8 jun 2021 Gemeenteraad Van Liempdt Motie 12.1 Vlottrekken werkzaamheden Herenweg-Gageldijk - Na het zomerreces de uitkomst van de interne audit naar de raad sturen Toezegging september 2021 openstaand details
T-350 8 jun 2021 Gemeenteraad Van Liempdt Motie 12.1 Vlottrekken werkzaamheden Herenweg-Gageldijk - Schriftelijk terugkomen op de vraag wanneer de stapel stenen en zand naast de Heeren van Maarssen aan de Maarsseveensevaart wordt verwijderd (Streekbelangen); Toezegging juni 2021 afgedaan details
T-351 8 jun 2021 Gemeenteraad Van Liempdt Motie 12.1 Vlottrekken werkzaamheden Herenweg-Gageldijk - Binnenkort volgt nadere informatie via een RIB (VVD) Toezegging juni 2021 afgedaan details
M-126 8 jun 2021 Gemeenteraad Veneklaas Orange the World (M13-1) (CDA e.a.) Motie september 2021 aangenomen afgedaan details
T-352 15 jun 2021 Fysiek Domein Van Dijk De vraag over de ecologische zone schriftelijk beantwoorden. (CDA). Toezegging juni 2021 afgedaan details
T-353 15 jun 2021 Fysiek Domein Klomps Schriftelijk terugkomen op de vraag bij welke onderdelen van de Omgevingsvisie/ Omgevingsplannen of in welke fase bezwaar en beroep open staat. (Lokaal Liberaal) Toezegging juli 2021 afgedaan details
T-354 15 jun 2021 Schrift.vragen Klomps Na volledige afronding van de projecten Grondgebruik en Geluidswal (snippergroen) de raad afzonderlijk informeren over (de financiële afwikkeling van) deze projecten. (ChristenUnie-SGP en GroenLinks) Toezegging september 2021 openstaand details
T-355 22 mei 2021 Fysiek Domein Klomps PvE Zuilense Vecht - De verkeersvragen vóór de raad van 6-7-2021 beantwoorden (Streekbelangen, VVD en Lokaal Liberaal) Toezegging juni 2021 openstaand details
T-356 22 mei 2021 Fysiek Domein Van Dijk Schriftelijk terugkomen (vóór de raad van 6-7-2021) op de vragen over een sloopbank en de schuur voor schuur regeling (GroenLinks). Toezegging juni 2021 afgedaan details
T-357 22 mei 2021 Fysiek Domein Van Dijk Schriftelijk terugkomen (vóór de raad van 6-7-2021) op de vraag van Lokaal Liberaal of er fatale termijnen zijn voor behandeling van bestemmingsplan Rondom de Vecht. (Lokaal Liberaal) Toezegging juni 2021 afgedaan details
M-127 15 sep 2021 Gemeenteraad Reinders Kaderstellende en controlerende rol van de raad in P.O.-beleid (M1-1) (CDA e.a.) Motie september 2021 aangenomen openstaand details
T-358 7 sep 2021 Fysiek Domein Van Liempdt Bp De Veenkluit: niet beantwoorde vragen schriftelijk beantwoorden (div fracties) Toezegging september 2021 openstaand details
T-359 7 sep 2021 Fysiek Domein Van Dijk Schriftelijk terugkomen op diverse vragen inzake RES Toezegging september 2021 afgedaan details
T-360 7 sep 2021 Fysiek Domein Veneklaas Transitie Visie Warmte: Schriftelijk terugkomen op de vraag: Wat zijn de consequenties als het plan niet wordt vastgesteld en de gemeente het niet 1 januari aanlevert (LL). Toezegging december 2021 openstaand details
T-361 14 sep 2021 Fysiek Domein Van Liempdt Jaarlijkse update starterslening naar raad Toezegging september 2021 doorlopend details